TFA regler for trekning

Denne reglen gjelder kun overage.

Serie:

Så lenge er det meldt inn mellom 2 og 5 lag. Det er trekning som er avgjørende for kampoppsett. Alle lagene skal trekkes og settes opp i den rekkefølgen de blir trukket.

To grupper:

For 2 grupper: Mellom 5 og 10 lag er meldt inn.

 1. Siste års finalister skal trekkes mellom A og B gruppe. Det laget som blir trukket først, havner i gruppe A og neste laget havner i gruppe B. 
 2. Resten av lagene skal trekkes og plasseres mellom gruppe A og gruppe B.
 3. Om det er to lag fra samme klubb og det skal trekkes og plasseres mellom hver sin gruppe.
 4. Om det er tre lag fra samme klubb, skal det trekkes og plasseres, maks to lag fra samme klubb i samme gruppe.  
 5. Utenlandske lag deltakelser: Om det er to lag fra samme land, skal det trekkes slik at de ikke havner i samme gruppe.
 6. Utenlandske lag deltakelser: om det er to lag fra forskjellige land, skal det trekkes og plasseres mellom hver sin gruppe. 
 7. Utenlandske lag deltakelser: om det er 3 lag, skal det trekkes og de 3 lagene kan ikke havne i samme gruppe. Maks to lag kan havne i samme gruppe, men to lag fra samme land kan ikke havne i samme gruppe, se punkt 5.   

Tre grupper:

For 3 grupper:  Mellem 10 og 11 lag.

 1. Siste års finalistene skal trekkes for gruppe mellom A, B, C.  (Det skal lages 3 baller med kun A, B, og C bokstaver. (Første ball trekkes for vinner av finalisten siste års turnering, som kan havne enten A, eller B, eller C.
 2. Nå er det vinneren av siste års finalist trakk sin gruppe. (Havner i A, eller B, eller C). (La oss si vinneren av finalist havner i B gruppe).
 3. Taperen av siste års finalist skal trekkes nå. Om vinner av finalist havnet i gruppe B (da skal det trekkes taperen av finalist enten i gruppe A eller i gruppe C. (Nå bruker man to baller med bokstaver A og C). (La oss si at taperen av finalist havner i C gruppe). 
 4. Resten av semifinalistene skal tekkes slik: (Nå er det gruppe A som er ledig igjen). Nå skal det lages to baller med navnene til resten av semifinalistene: Første ballen navnet til laget som blir trukket, blir det plassert i den ledige gruppe mellom A, B eller C. (I dette tilfelle er  gruppe A som er ledig)
 5. Den siste semifinalisten: Lag tre baller med gruppe bokstaver A, B og C og trekkes en av ballene. Den gruppe bokstaven som blir trukket havner siste semifinalisten i den gruppen. 
 6. Om det er to lag fra samme klubb og det ble trukket i samme gruppe under trekning, skal det flyttes til neste gruppe. 
 7. Om det er tre lag fra samme klubb, skal det trekkes og plasseres i hver sin gruppe. 
 8. utenlandske lagene: De skal trekkes slik at de ikke havner i samme gruppe. La oss si at det er 3 lag fra utenlands, da skal det trekkes slik at de havner i hver sin gruppe. 
 9. Utenlandske lag deltakelser: Om det er to eller tre lag fra samme land, skal det trekkes slik at de ikke havner i samme gruppe.

Fire grupper:

For 4 grupper:  12 lag og mer

 1. Siste års finalister skal trekkes for gruppe mellom A, B, C og D.  (Det skal lages 4 baller med kun A, B, C og D bokstaver. (Første ball trekkes for vinner av finalisten siste års turnering, som kan havne enten A, eller B, eller C eller D. 
 2. Når vinner av siste års finalist trakk sin gruppe (Havner i A, eller B, eller C, eller D i gruppe). (La oss si vinneren av finalist havner i gruppe B).
 3. Taperen av siste års finalist skal trekkes nå. Om vinner av finalist havnet i gruppe B (Nå skal trekkes taperen av finalist enten i C eller D gruppe. (Nå bruker man to baller med bokstaver C og D). (La oss si at taperen av finalist haver i C gruppe). Grunnen til denne metoden gir fordel for siste års finalistene og de slipper å møte hverandre i gruppe og de møter hverandre evt. i semifinalen eller i finalen.
 4. Resten av semifinalistene skal tekkes slik: (Nå er det kun to grupper som er ledig igjen). Nå skal det lages to baller med navnene til resten av semifinalistene: Første ballen som blir trukket, blir plassert i alfabetisk rekkefølge i den første alfabetiske rekkefølgen i en av de to ledige gruppene.
 5. Den fjerde semifinalisten blir plassert i den siste ledige gruppen. 
 6. Finalistene fra samme klubb (to lager fra sammen klubb) og deltar på årets turnering med to lag også igjen, blir trekning slik: Det skal laget to baller med navnene til lagene og første ballen som blir trukket, havner i gruppe A og den andre laget blir direkte satt inn på gruppe C.
 7. To lag fra samme klubb i semifinalen og det ene laget gikk til finalen, da finalisten er blitt plassert når det er gjennomgått punkt 1og punkt 2. Nå er det den andre laget fra samme klubb skal det trekkes slik at det ikke blir havnet på samme gruppe eller i gruppe ved siden av. (f.eks. laget som var i finalen, havner i gruppe A, så laget fra semifinalen kan ikke havne i gruppe B, skal det lage to baller med bokstaver C og D og trekkes og plasseres i gruppen for den bokstaven som blir trukket først.
 8. Om det noen tilfelle var det to lag fra samme klubb i semifinalen og begge lagene fra samme klubb var slått ut i fjor, blir det trekning gjennomføres slik: Når de finalistene er trukket og plassert hver sin gruppe, skal det gjennomføres trekking med navnene til de to lagene fra samme klubb, første laget navn som blir trukket, blir det plassert i første ledige alfabetisk rekkefølgen for grupper. Den andre laget fra samme klubb havner i den siste ledige gruppen.
 9. Om det noen tilfelle var tre lag i semifinalen fra sammen klubb, blir det trekning slik at de to finalisten blir trukket først. Det skal følges punkt 1 og punkt 2. Nå er det den ene lag fra samme klubb (som er taperen av semifinalist) og den andre klubb sin semifinalist taperen, skal det trekkes mellom de to lagene. Det skal lages to baller med de to navnene til lagene, første lag som blir trukket blir plassert i alfabetisk rekkefølge i den første alfabetiske rekkefølgen i en av de to ledige gruppene. Den andre laget av semifinalist taperen blir plassert den siste ledige gruppen.

Nå er alle fire semifinalistene blitt plassert i hver sin gruppe.

 • 10: Om en klubb har to lager (forutsetning at de var ikke semifinale i fjor), det første laget som blir trukket, for eksempel, havner i C gruppe, da må det andre laget ikke kan havne i D gruppe. lag nr. 2 må trekkes mellom i gruppe A eller i gruppe B. Det blir det motsatte om ene laget havner i A eller B gruppe, da lag nr. 2 skal havne enten i gruppe C eller gruppe D.
 • 11: Resten av lagene skal trekkes og plasseres i alfabetisk rekkefølge med det første ledige gruppe.
 • 12: Utenlandske lag deltakelser: Om det er to lag fra samme land, skal det trekkes slik at de ikke havner i samme gruppe eller gruppe ved siden av. dvs: Om det første laget havner i enten gruppe A eller B, så det andre laget må havne enten i gruppe C eller i gruppe D. Det motsatte blir det om første laget havner i enten gruppe C eller i gruppe D da det andre laget havner i enten på gruppe A eller i gruppe B (trekning blir akkurat som i fjor året finalistene). 
 • 13: Utenlandske lag deltakelser: om det er 3 eller 4 lag fra samme land, skal det trekkes i hver sin gruppe.
 • 14: Utenlandske lag deltakelser: om det er 3 eller 4 lag fra forskjellige land skal det trekkes i hver sin gruppe.