KAMPOPPSETT MODELL

TFA regler for Gruppedeling, trekning og kampoppsett

Gruppedeling

Serie:

Mellom 2 og 4 lag er meldt inn.
kampoppsett modell

3 lag: K1  

4 lag: K2 

5 lag: K3 A 

Serie eller to grupper:

5 lagK3 A for serie.

5 lag: K3 B for to grupper.

6 lag : K4 A for to grupper.

6 lag : K4 B for serie.

Det blir 16 kamper i gruppespill.  (Anbefales ikke denne modellen).

Arrangør er plikt til å opplyse om kampoppsett blir i serie eller to grupper før det gjennomføres trekning. Arrangør må også opplyse om hvilken modell blir benyttet før trekning av grupper gjennomføres. (f.eks: Kampoppsett modell K3 A eller K4 B)

To grupper:

Mellom 7 og 9 lag er meldt inn:

7 lag: K5 A: To grupper. Kampene spilles i en bane.

7 lag: K5 B: To grupper. Kampene spilles i to bane.

8 lag: K6 A: To grupper. Når det benyttes to bane eller en bane: Gruppe A og Gruppe B spiller samtidig i to forskjellige baner eller Gruppe A spiller ferdig før Gruppe B spiller sine kamper.

8 lag: K6 B: To grupper. Når det benyttes en bane: Gruppe A spiller to kamper først, så spiller Gruppe B to kamper, slik fortsetter hele gruppespillet.

9 lag: K7 A: To grupper. Kampene spilles i en bane eller to bane.

9 lag: K7 B: To grupper. Kampene spilles i en bane, Gruppe A spiller 3 kamper først, så spiller Gruppe B 2 kamper, slik fortsetter hele gruppespillet.

To grupper eller tre grupper:

10 lag er meldt inn.

Arrangør er plikt til å opplyse om kampoppsett blir i serie eller to grupper før det gjennomføres trekning.

10 lag: K8 A: To grupper: 5-5 Modell: Spilles i en bane: Gruppe A spiller ferdig først, så fortsetter Gruppe B.

Om det benyttes to bane: Gruppe A spiller i en bane fra kampnummer 1 til 10, så spiller Gruppe B samtidig fra kampnummer 11 til 20.

10 lag: K8 B: Tre grupper: 4-3-3 modell

Tre grupper eller fire grupper:

11 lag er meldt inn:

11 lag: K9 A: Tre grupper: 4-4-3 modell

11 lag: K9 B: Tre grupper: 5-3-3 modell

11 lag: K9 C: Fire grupper:3-3-3-2 modell

Fire grupper:

12 eller mer lag er meldt inn:

12 lag: K10 A: 3-3-3-3 modell.

I en bane: Gruppe A og Gruppe B spiller først, så fortsetter Gruppe C og gruppe D etter.

I to baner: A og B spiller i en bane, C og D spiller i annen bane.

12 lag: K10 B: 3-3-3-3 modell: Alle gruppene spiller en kamp hver, så fortsetter kampen videre i samme rekkefølge.

13 lag: K11 A: -4-3-3-3 modell. Gruppe A og gruppe B spiller først, så forsetter kampen med Gruppe C og Gruppe D.

13 lag: K11 B: -4-3-3-3 modell. I denne modellen spiller Gruppe A (4 lag) først to kamper, Gruppe B (3 lag) en kamp, Gruppe C (3 lag) en kamp, Gruppe D (3 lag) en kamp, så forsetter Gruppespillet i samme rekkefølge.

14 lag: K12 A: 4-3-4-3 modell, Totalt 18 kamper i gruppespillet. Her benyttes to baner, og Gruppe A og Gruppe B spiller bane 1 og Gruppe C og Gruppe D spiller på bane 2. sluttspillet er enten samme dag eller dagen etter.

14 lag: K12 B. 4-3-4-3 modell, totalt 18 kamper i gruppespillet. Her benyttes en bane: Alle kamper i gruppespillet blir ferdig samme dagen og sluttspillet blir spilt dagen etter.

14 lag: K12 C: 4-3-4-3 modell, totalt 18 kamper i gruppespillet Her benyttes en bane: 14 kamper blir ferdigspilt første dagen. Resten av 4 kamper blir ferdigspilt dagen etter før sluttspillet.

15 lag: K13 A: 4-4-4-3 modell, totalt 21 kamper i gruppespillet. Her benyttes to baner. Gruppe A og Gruppe B spiller på bane 1 og Gruppe C og Gruppe D spiller på bane 2. sluttspillet er enten samme dag eller dagen etter. 

15 lag: K13 B. 4-4-4-3 modell. totalt 21 kamper i gruppespillet Her benyttes en bane:  Gruppe A og Gruppe B spiller på bane 1 og Gruppe C og Gruppe D spiller på bane 2.Alle kamper i gruppespillet blir ferdig samme dagen og sluttspillet blir spilt dagen etter. 

15 lag: K13 C: 4-4-4-3 modell, totalt 21 kamper i gruppespillet. Her benyttes en bane: 15 kamper blir ferdigspilt første dagen og blir resten av 6 kamper blir spilt dagen etter før sluttspillet. 

16 lag: K14 A: 4-4-4-4 modell, totalt 24 kamper i gruppespillet. Her benyttes to baner, og Gruppe A og Gruppe B spiller på bane 1 og Gruppe C og Gruppe D spiller på bane 2.

16 lag: K14 B: 4-4-4-4 modell, totalt 24 kamper i gruppespillet. Her benyttes en bane: 14 kamper blir ferdigspilt første dagen og blir resten av 8 kamper blir spilt dagen etter før sluttspillet.

17 lag: K15 A: 5-4-4-4 modell, totalt 28 kamper i gruppespillet. Her benyttes to baner, og Gruppe A og Gruppe B spiller på bane 1 og Gruppe C og Gruppe D spiller på bane 2.

17 lag: K15 B: 5-4-4-4 modell, totalt 28 kamper i gruppespillet. Her benyttes en bane: 20 kamper blir ferdigspilt første dagen og blir resten av 8 kamper blir spilt dagen etter før sluttspillet.

18 lag: K16 A: 5-4-5-4 modell, totalt 32 kamper i gruppespillet. Her benyttes to baner, og Gruppe A og Gruppe B spiller på bane 1 og Gruppe C og Gruppe D spiller på bane 2.

18 lag: K16 B: 5-4-5-4 modell, totalt 32 kamper i gruppespillet. Her benyttes en bane: 24 kamper blir ferdigspilt første dagen og blir resten av 8 kamper blir spilt dagen etter før sluttspillet.

19 lag: K17 A: 5-5-5-4 modell: totalt 36 kamper i gruppespillet. Her benyttes to baner, og Gruppe A og Gruppe B spiller på bane 1 og Gruppe C og Gruppe D spiller på bane 2.

19 lag: K17 B: 5-5-5-4 modell: totalt 36 kamper i gruppespillet. Her benyttes en bane: 25 kamper blir ferdigspilt første dagen. 11 kamper spilles neste dag.

20 lag: K18 A: : 5-5-5-5 modell: totalt 40 kamper i gruppespillet. Her benyttes to baner, og Gruppe A og Gruppe B spiller på bane 1 og Gruppe C og Gruppe D spiller på bane 2.

20 lag: K18 B: 5-5-5-5 modell totalt 40 kamper i gruppespillet. Her benyttes en baneAnbefales ikke. Saken blir bestemt på TFA møte den 07.12.2022.

Kampoppsett: K1

3 LAG i serie.

Gruppe A

A1

A2

A3

Lag navn

A1

A2

A3

A1

x

1

2

A2

1

x

3

A3

2

3

x

Kampoppsett K1 i Serie: 3 lag:

 

Kamp nr.

Kampoppsett:

1

A1 mot A2

 

Pause

2

A1 mot A3

 

Pause

3

A2 mot A3

Kampoppsett: K2

4 lag i serie:

Gruppe A

A1

A2

A3

A4

Lag navn

A1

A2

A3

A4

A1

x

1

3

5

A2

1

x

6

4

A3

3

6

x

2

A4

5

4

2

x

Kampoppsett K2 for 4 lag i Serie:

Kamp nr.

Lag oppsett:

1

A1 mot A2

2

A3 mot A4

 

Pause

3

A1 mot A3

4

A2 mot A4

 

Pause

5

A1 mot A4

6

A2 mot A3

Kampoppsett: K3 A i serie

5 lag i serie:

Gruppe A

A1

A2

A3

A4

A5

Kampoppsett K3 A for 5 lag i Serie: Tabell

Lag navn

A1

A2

A3

A4

A5

A1

x

1

6

9

3

A2

1

x

4

7

10

A3

6

4

x

2

8

A4

9

7

2

x

5

A5

3

10

5

5

x

Kampoppsett K3 A for 5 lag i serie:

Kamp nr.

Lag oppsett:

1

A1 mot A2

2

A3 mot A4

3

A1 mot A5

4

A2 mot A3

5

A4 mot A5

6

A1 mot A3

7

A2 mot A4

8

A3 mot A5

9

A1 mot A4

10

A2 mot A5

Kampoppsett: K3 B for to grupper

5 lag i to grupper:

Gruppe A

A1

A2

A3

Gruppe B

B1

B2

Lag navn

A1

A2

A3

B1

B2

A1

x

1

3

  

A2

1

x

4

  

A3

3

4

x

  

B1

   

x

2

B2

   

2

x

Kampoppsett K3 B for 5 lag i to grupper: Tabell

Kamp nr.

Lag oppsett:

1

A1 mot A2

2

B1 mot B2

3

A1 mot A3

 

Pause

4

A2 mot A3

Kampoppsett: K4 A for to grupper

6 lag i to grupper.

Gruppe A

A1

A2

A3

Gruppe B

B1

B2

B3

Lag navn

A1

A2

A3

B1

B2

B3

A1

x

1

3

 

 

 

A2

1

x

5

 

 

 

A3

3

5

x

 

 

 

B1

 

 

 

x

2

4

B2

 

 

 

2

x

6

B3

 

 

 

4

6

x

Kampoppsett K4 A for 6 lag i to grupper: Tabell

Kamp nr.

Lag oppsett:

1

A1 mot A2

2

B1 mot B2

3

A1 mot A3

4

B1 mot B3

5

A2 mot A3

6

B2 mot B3

Kampoppsett: K4 B for 6 lag i serie.

Gruppe A

A1

A2

A3

A4

A5

A6

Lag navn

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A1

x

1

4

11

13

7

A2

1

x

8

5

15

10

A3

4

8

x

2

6

12

A4

11

5

2

x

9

14

A5

13

15

6

9

x

3

A6

7

10

12

14

3

x

Kampoppsett K4 B for 6 lag i serie: tabell

Kamp nr.

Lag oppsett:

1

A1 mot A2

2

A3 mot A4

3

A5 mot A6

4

A1 mot A3

5

A2 mot A4

6

A3 mot A5

7

A1 mot A6

8

A2 mot A3

9

A4 mot A5

10

A2 mot A6

11

A1 mot A4

12

A3 mot A6

13

A1 mot A5

14

A4 mot A6

15

A2 mot A5

Kampoppsett: K5 A for 7 lag i to grupper. kampene spilles i en bane

Gruppe A

A1

A2

A3

A4

Gruppe B

B1

B2

B3

Lag navn

A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

A1

x

1

4

7

 

 

 

A2

1

x

8

5

 

 

 

A3

4

8

x

2

 

 

 

A4

7

5

2

x

 

 

 

B1

 

 

 

 

x

3

6

B2

 

 

 

 

3

x

8

B3

 

 

 

 

6

8

x

Kampoppsett K5 A for 7 lag i to grupper:Tabell

Kamp nr.

Lag oppsett:

1

A1 mot A2

2

A3 mot A4

3

B1 mot B2

4

A1 mot A3

5

A2 mot A4

6

B1 mot B3

7

A1 mot A4

8

A2 mot A3

9

B2 mot B3

Kampoppsett: K5 B for 7 lag i to grupper. Kampene spilles i to bane

Gruppe A

A1

A2

A3

A4

Gruppe B

B1

B2

B3

Gruppe A

Gruppe B

Lag navn

A1

A2

A3

A4

A1

x

1

3

5

A2

1

x

6

4

A3

3

6

x

2

A4

5

4

2

x

Lag navn

B1

B2

B3

B1

x

1

2

B2

1

x

3

B3

2

3

x

Kampoppsett K5 B for 7 lag i to grupper:Tabell

Bane 1

Bane 2

Kamp nr.

Lag oppsett:

1

A1 mot A2

2

A3 mot A4

 

Pause

3

A1 mot A3

4

A2 mot A4

 

Pause

5

A1 mot A4

6

A2 mot A3

.

Kamp nr.

Lag oppsett:

1

B1 mot B2

 

Pause

2

B1 mot B3

 

Pause

3

B2 mot B3