KAMPOPPSETT MODELL

TFA regler for Gruppedeling og Kampoppsett.

Gruppedeling

Serie:

Mellom 2 og 4 lag er meldt inn.
kampoppsett modell

3 lag: K1  

4 lag: K2 

5 lag: K3 A 

Serie eller to grupper:

5 lagK3 A for serie.

5 lag: K3 B for to grupper.

6 lag : K4 A for to grupper.

6 lag : K4 B for serie.

Det blir 16 kamper i gruppespill.  (Anbefales ikke denne modellen).

Arrangør er plikt til å opplyse om kampoppsett blir i serie eller to grupper før det gjennomføres trekning. Arrangør må også opplyse om hvilken modell blir benyttet før trekning av grupper gjennomføres. (f.eks: Kampoppsett modell K3 A eller K4 B)

To grupper:

Mellom 7 og 9 lag er meldt inn:

7 lag: K5 A: Kampene spilles i en bane.

7 lag: K5 B: Kampene spilles i to baner.

8 lag: K6 A:  Kampene spilles i to bane eller en baner:

8 lag: K6 A: To grupper. Når det benyttes to bane eller en bane: Gruppe A og Gruppe B spiller samtidig i to forskjellige baner eller Gruppe A spiller ferdig før Gruppe B spiller sine kamper.

8 lag: K6 B: To grupper. Når det benyttes en bane: Gruppe A spiller to kamper først, så spiller Gruppe B to kamper, slik fortsetter hele gruppespillet.

9 lag: K7 A: To grupper. Kampene spilles i en bane eller to bane.

9 lag: K7 B: To grupper. Kampene spilles i en bane, Gruppe A spiller 3 kamper først, så spiller Gruppe B 2 kamper, slik fortsetter hele gruppespillet.

To grupper eller tre grupper:

10 lag er meldt inn.

Arrangør er plikt til å opplyse om kampoppsett blir i serie eller to grupper før det gjennomføres trekning.

10 lag: K8 A: To grupper: 5-5 Modell: Spilles i en bane: Gruppe A spiller ferdig først, så fortsetter Gruppe B.

Om det benyttes to bane: Gruppe A spiller i en bane fra kampnummer 1 til 10, så spiller Gruppe B samtidig fra kampnummer 11 til 20.

10 lag: K8 B: Tre grupper: 4-3-3 modell

Tre grupper eller fire grupper:

11 lag er meldt inn:

11 lag: K9 A: Tre grupper: 4-4-3 modell

11 lag: K9 B: Tre grupper: 5-3-3 modell

11 lag: K9 C: Fire grupper:3-3-3-2 modell

Fire grupper:

12 eller mer lag er meldt inn:

12 lag: K10 A: 3-3-3-3 modell.

I en bane: Gruppe A og Gruppe B spiller først, så fortsetter Gruppe C og gruppe D etter.

I to baner: A og B spiller i en bane, C og D spiller i annen bane.

12 lag: K10 B: 3-3-3-3 modell: Alle gruppene spiller en kamp hver, så fortsetter kampen videre i samme rekkefølge.

13 lag: K11 A: -4-3-3-3 modell. Gruppe A og gruppe B spiller først, så forsetter kampen med Gruppe C og Gruppe D.

13 lag: K11 B: -4-3-3-3 modell. I denne modellen spiller Gruppe A (4 lag) først to kamper, Gruppe B (3 lag) en kamp, Gruppe C (3 lag) en kamp, Gruppe D (3 lag) en kamp, så forsetter Gruppespillet i samme rekkefølge.

14 lag: K12 A: 4-3-4-3 modell, Totalt 18 kamper i gruppespillet. Her benyttes to baner, og Gruppe A og Gruppe B spiller bane 1 og Gruppe C og Gruppe D spiller på bane 2. sluttspillet er enten samme dag eller dagen etter.

14 lag: K12 B. 4-3-4-3 modell, totalt 18 kamper i gruppespillet. Her benyttes en bane: Alle kamper i gruppespillet blir ferdig samme dagen og sluttspillet blir spilt dagen etter.

14 lag: K12 C: 4-3-4-3 modell, totalt 18 kamper i gruppespillet Her benyttes en bane: 14 kamper blir ferdigspilt første dagen. Resten av 4 kamper blir ferdigspilt dagen etter før sluttspillet.

15 lag: K13 A: 4-4-4-3 modell, totalt 21 kamper i gruppespillet. Her benyttes to baner. Gruppe A og Gruppe B spiller på bane 1 og Gruppe C og Gruppe D spiller på bane 2. sluttspillet er enten samme dag eller dagen etter. 

15 lag: K13 B. 4-4-4-3 modell. totalt 21 kamper i gruppespillet Her benyttes en bane:  Gruppe A og Gruppe B spiller på bane 1 og Gruppe C og Gruppe D spiller på bane 2.Alle kamper i gruppespillet blir ferdig samme dagen og sluttspillet blir spilt dagen etter. 

15 lag: K13 C: 4-4-4-3 modell, totalt 21 kamper i gruppespillet. Her benyttes en bane: 15 kamper blir ferdigspilt første dagen og blir resten av 6 kamper blir spilt dagen etter før sluttspillet. 

16 lag: K14 A: 4-4-4-4 modell, totalt 24 kamper i gruppespillet. Her benyttes to baner, og Gruppe A og Gruppe B spiller på bane 1 og Gruppe C og Gruppe D spiller på bane 2.

16 lag: K14 B: 4-4-4-4 modell, totalt 24 kamper i gruppespillet. Her benyttes en bane: 14 kamper blir ferdigspilt første dagen og blir resten av 8 kamper blir spilt dagen etter før sluttspillet.

17 lag: K15 A: 5-4-4-4 modell, totalt 28 kamper i gruppespillet. Her benyttes to baner, og Gruppe A og Gruppe B spiller på bane 1 og Gruppe C og Gruppe D spiller på bane 2.

17 lag: K15 B: 5-4-4-4 modell, totalt 28 kamper i gruppespillet. Her benyttes en bane: 20 kamper blir ferdigspilt første dagen og blir resten av 8 kamper blir spilt dagen etter før sluttspillet.

18 lag: K16 A: 5-4-5-4 modell, totalt 32 kamper i gruppespillet. Her benyttes to baner, og Gruppe A og Gruppe B spiller på bane 1 og Gruppe C og Gruppe D spiller på bane 2.

18 lag: K16 B: 5-4-5-4 modell, totalt 32 kamper i gruppespillet. Her benyttes en bane: 24 kamper blir ferdigspilt første dagen og blir resten av 8 kamper blir spilt dagen etter før sluttspillet.

19 lag: K17 A: 5-5-5-4 modell: totalt 36 kamper i gruppespillet. Her benyttes to baner, og Gruppe A og Gruppe B spiller på bane 1 og Gruppe C og Gruppe D spiller på bane 2.

19 lag: K17 B: 5-5-5-4 modell: totalt 36 kamper i gruppespillet. Her benyttes en bane: 25 kamper blir ferdigspilt første dagen. 11 kamper spilles neste dag.

20 lag: K18 A: : 5-5-5-5 modell: totalt 40 kamper i gruppespillet. Her benyttes to baner, og Gruppe A og Gruppe B spiller på bane 1 og Gruppe C og Gruppe D spiller på bane 2.

20 lag: K18 B: 5-5-5-5 modell totalt 40 kamper i gruppespillet. Her benyttes en baneAnbefales ikke. Saken blir bestemt på TFA møte den 07.12.2022.

Kampoppsett: K1

3 LAG i serie.

Gruppe A

A1

A2

A3

Lag navn

A1

A2

A3

A1

x

1

2

A2

1

x

3

A3

2

3

x

Kampoppsett K1 i Serie: 3 lag:

 

Kamp nr.

Kampoppsett:

1

A1 mot A2

 

Pause

2

A1 mot A3

 

Pause

3

A2 mot A3

Kampoppsett: K2

4 lag i serie:

Gruppe A

A1

A2

A3

A4

Lag navn

A1

A2

A3

A4

A1

x

1

3

5

A2

1

x

6

4

A3

3

6

x

2

A4

5

4

2

x

Kampoppsett K2 for 4 lag i Serie:

Kamp nr.

Lag oppsett:

1

A1 mot A2

2

A3 mot A4

 

Pause

3

A1 mot A3

4

A2 mot A4

 

Pause

5

A1 mot A4

6

A2 mot A3

Kampoppsett: K3 A i serie

5 lag i serie:

Gruppe A

A1

A2

A3

A4

A5

Kampoppsett K3 A for 5 lag i Serie: Tabell

Lag navn

A1

A2

A3

A4

A5

A1

x

1

6

9

3

A2

1

x

4

7

10

A3

6

4

x

2

8

A4

9

7

2

x

5

A5

3

10

5

5

x

Kampoppsett K3 A for 5 lag i serie:

Kamp nr.

Lag oppsett:

1

A1 mot A2

2

A3 mot A4

3

A1 mot A5

4

A2 mot A3

5

A4 mot A5

6

A1 mot A3

7

A2 mot A4

8

A3 mot A5

9

A1 mot A4

10

A2 mot A5

Kampoppsett: K3 B for to grupper

5 lag i to grupper:

Gruppe A

A1

A2

A3

Gruppe B

B1

B2

Lag navn

A1

A2

A3

B1

B2

A1

x

1

3

  

A2

1

x

4

  

A3

3

4

x

  

B1

   

x

2

B2

   

2

x

Kampoppsett K3 B for 5 lag i to grupper: Tabell

Kamp nr.

Lag oppsett:

1

A1 mot A2

2

B1 mot B2

3

A1 mot A3

 

Pause

4

A2 mot A3

Kampoppsett: K4 A for to grupper

6 lag i to grupper.

Gruppe A

A1

A2

A3

Gruppe B

B1

B2

B3

Lag navn

A1

A2

A3

B1

B2

B3

A1

x

1

3

 

 

 

A2

1

x

5

 

 

 

A3

3

5

x

 

 

 

B1

 

 

 

x

2

4

B2

 

 

 

2

x

6

B3

 

 

 

4

6

x

Kampoppsett K4 A for 6 lag i to grupper: Tabell

Kamp nr.

Lag oppsett:

1

A1 mot A2

2

B1 mot B2

3

A1 mot A3

4

B1 mot B3

5

A2 mot A3

6

B2 mot B3

Kampoppsett: K4 B for 6 lag i serie.

Gruppe A

A1

A2

A3

A4

A5

A6

Lag navn

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A1

x

1

4

11

13

7

A2

1

x

8

5

15

10

A3

4

8

x

2

6

12

A4

11

5

2

x

9

14

A5

13

15

6

9

x

3

A6

7

10

12

14

3

x

Kampoppsett K4 B for 6 lag i serie: tabell

Kamp nr.

Lag oppsett:

1

A1 mot A2

2

A3 mot A4

3

A5 mot A6

4

A1 mot A3

5

A2 mot A4

6

A3 mot A5

7

A1 mot A6

8

A2 mot A3

9

A4 mot A5

10

A2 mot A6

11

A1 mot A4

12

A3 mot A6

13

A1 mot A5

14

A4 mot A6

15

A2 mot A5

Kampoppsett: K5 A for 7 lag i to grupper. kampene spilles i en bane

Gruppe A

A1

A2

A3

A4

Gruppe B

B1

B2

B3

Lag navn

A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

A1

x

1

4

7

   

A2

1

x

8

5

   

A3

4

8

x

2

   

A4

7

5

2

x

   

B1

   

 

x

3

6

B2

    

3

x

9

B3

    

6

9

x

Kampoppsett K5 A for 7 lag i to grupper:Tabell

Kamp nr.

Lag oppsett:

1

A1 mot A2

2

A3 mot A4

3

B1 mot B2

4

A1 mot A3

5

A2 mot A4

6

B1 mot B3

7

A1 mot A4

8

A2 mot A3

9

B2 mot B3

Kampoppsett: K5 B for 7 lag i to grupper. Kampene spilles i to bane

Gruppe A

A1

A2

A3

A4

Gruppe B

B1

B2

B3

Gruppe A

Gruppe B

Lag navn

A1

A2

A3

A4

A1

x

1

3

5

A2

1

x

6

4

A3

3

6

x

2

A4

5

4

2

x

Lag navn

B1

B2

B3

B1

x

1

2

B2

1

x

3

B3

2

3

x

Kampoppsett K5 B for 7 lag i to grupper:Tabell

Bane 1

Bane 2

Kamp nr.

Lag oppsett:

1

A1 mot A2

2

A3 mot A4

 

Pause

3

A1 mot A3

4

A2 mot A4

 

Pause

5

A1 mot A4

6

A2 mot A3

.

Kamp nr.

Lag oppsett:

1

B1 mot B2

 

Pause

2

B1 mot B3

 

Pause

3

B2 mot B3

Kampoppsett: K6 A for 8 lag:

Gruppe A

A1

A2

A3

A4

Gruppe B

B1

B2

B3

B4

  • Her benyttes en eller to bane.
  • Gruppe A kamper spilles i en bane. B gruppe kamper spilles i en annen bane samtidig eller seinere,
  • Ellers Gruppe A spiller sine kamper først, så spiller Gruppe B sine kamper etter at Gruppe A spilt ferdig.

Gruppe A

Gruppe B

Lag navn

A1

A2

A3

A4

A1

x

1

3

5

A2

1

x

6

4

A3

3

6

x

2

A4

5

4

2

x

Lag navn

B1

B2

B3

B4

B1

x

1

3

5

B2

1

x

6

4

B3

3

6

x

2

B4

5

4

2

x

Kampoppsett K6 A for 8 lag i to grupper: Tabell

Bane 1. Gruppe A

Bane 2. Gruppe B

Kamp nr.

Lag oppsett:

1

A1 mot A2

2

A3 mot A4

 

Pause

3

A1 mot A3

4

A2 mot A4

 

Pause

5

A1 mot A4

6

A2 mot A3

Kamp nr.

Lag oppsett:

1

B1 mot B2

2

B3 mot B4

 

Pause

3

B1 mot B3

4

B2 mot B4

 

Pause

5

B1 mot B4

6

B2 mot B3

Kampoppsett: K8 A i to grupper for 10 lag:

Gruppe A

A1

A2

A3

A4

A5

Gruppe B

B1

B2

B3

B4

B5

  • Gruppe A og Gruppe B spiller i samme bane, spiller Gruppe A fra 1 til 10 kamper, så forsetter Gruppe B fra 11 til 20.
  • Gruppe A og Gruppe B spiller i forskjellige bane, Gruppe A spiller bane 1 og Gruppe B spiller i bane 2.

Lag navn

A1

A2

A3

A4

A5

B1

B2

B3

B4

B5

A1

x

1

6

9

3

 

 

 

 

 

A2

1

x

4

7

10

 

 

 

 

 

A3

6

4

x

2

8

 

 

 

 

 

A4

9

7

2

x

5

 

 

 

 

 

A5

3

10

8

5

x

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

x

11

16

19

13

B2

 

 

 

 

 

11

x

14

17

20

B3

 

 

 

 

 

16

14

x

12

18

B4

 

 

 

 

 

19

17

12

x

15

B5

 

 

 

 

 

13

20

8

15

x

Kampoppsett K8 A for 10 lag i to grupper: Tabell

Kamp nr.

Lag oppsett:

1

A1 mot A2

2

A3 mot A4

3

A1 mot A5

4

A2 mot A3

5

A4 mot A5

6

A1 mot A3

7

A1 mot A4

8

A3 mot A5

9

A1 mot A4

10

A2 mot A5

11

B1 mot B2

12

B2 mot B3

13

B1 mot B5

14

B2 mot B3

15

B4 mot B5

16

B1 mot B3

17

B2 mot B4

18

B3 mot B5

19

B1 mot B4

20

B2 mot B5