Arrangørens plikter for avvikling av turnering

TFA har vedtatt de følgende retningslinjene for å avvikle fotballturneringer. 

Alle TFA medlemmer som avvikler fotballturneringer er pålagt å følge de retningslinjene. 

Brudd for de vedtatte retningslinjer medfører konsekvenser for arrangør klubb

INVITASJON, TREKNING OG KAMPOPPSETT

 1. Turneringsarrangør må sende invitasjon om turnering minst 4 uker før turneringen finner sted. Invitasjonen må inneholde informasjon om frist og trekningdato.
 2. Informasjon om trekningdato, tid og sted må sendes minst 14 dager før turneringsdato til post@norwaytfa.com (alle medlemmene i TFA får automatisk videresent) og kan sendes til medlemmenes e-mail adresser om arrangør ønsker. 
 3. Trekning av gruppering må sendes til post@norwaytfa.com umiddelbart rett etter trekning. 
 4. kampoppsett: arrangør må følge TFA sin vedtak for kampoppsett (trykk her) og kampoppsettet sendes til post@norwaytfa.com snart som mulig, minst to dager før fotballturnering blir avviklet. 
 5. Stovner Cup og Everest Cup blir gjennomført i skolefrie dager. De andre arrangørene som gjennomfører turneringer utenom helligdager, anbefaler TFA om å sende kampoppsett med informasjon om spesifikke dager og lag på invitasjonen. TFA ber arrangør å ta hensyn til de barn som deltar på andre forskjellige tamilske aktiviteter (Tamilsk skole, Tamilsk kulturelle folkedans, instrumenter osv.) får tid til å planlegge sine aktiviteter og dager.
 6. TFA oppfordrer arrangører som holder turneringer på vanlige helger om å avvikle overage kamper på lørdag formiddag. 
 7. TFA har vedtatt slik at oppsetting av kampene bør være: Overage, Over 40, U15, U11 og U7 kamper skal gjennomføres en dag og U17, U13, U9 og over 50 gjennomføres en annen dag, slik at de klubbene får nok spillerne til å stille opp med lager. 
 8. Om arrangører ønsker å gjennomføre U21 turnering, må arrangør ta hensyn til overage kamper og U17 kamper. Det oppfordres til å gjennomføre U17 kamper og U21 kamper slik at ene alderes gruppen ferdig spilt og med god pause før begynner med den andre alders gruppen.  
 9. Om noen arrangører har vanskeligheter å gjennomføre turneringer to forskjellige dager, kan de gjennomføre annen hver gruppe slik at den ene laget spiller formiddagen og den andre lag spiller ettermiddagen, dvs. et lag oppsett bør bli ferdig gjennomført før man begynner med andre lag oppsett. Arrangør bør ta hensyn til at spillerne får nok til å hvile mellom kamper. 
 10. Når det gjelder kampoppsett for overage, U21, U17 osv osv, bør arrangør følge det TFA vedtatte kampoppsettet. Brudd for denne reglen medfører kraftige reaksjon og medfører bøter mot den aktuelle arrangøren.
Under turnering:-
 1. Alle supportere som ikke klarer å oppføre seg skal sendes ut av hallen / banen umiddelbart,  både arrangør og klubb har ansvarlig for og få dette gjennomført.  vedtatt på TFA møte. ( referat 05.12.2018 punkt 4, vedtatt).
 2. All utlyst premie skal bli utdelt sammen med pokalene. (Referat 11/9-19, punkt 8, vedtatt)