Arrangørens plikter under avvikling av turnering

TFA har vedtatt de følgende retningslinjene for å avvikle turneringer.

A):  INVITASJON  

A) 1: Turneringsarrangør må sende invitasjon om turnering minst 4 uker før turneringen finner sted. Invitasjonen må inneholde informasjon om frist og trekningsdato.

B): TREKNING

B) 1: Informasjon om trekningsdato, tid og sted må sendes til medlemmenes e-mail adresser minst 14 dager før turneringsdato.
B) 2: Trekning av gruppering og kampoppsett må sendes snart som mulig etter at trekning er ferdig, helst innen 24 timer etter at trekning blir gjennomført.

B) 3: Stovner Cup og Everest Cup blir gjennomført på skolefrie dager. De andre arrangørene som gjennomfører turneringer utenom helligdager bør sende kampoppsett med informasjon om spesifikke dager og lag på invitasjonen. Slik at barn som deltar på andre forskjellige tamilske aktiviteter (Tamilsk skole, Tamilsk kulturelle folkedans, instrumenter osv.) får tid til å planlegge sine aktiviteter og dager.

B) 4: TFA oppfordrer arrangører som holder turneringer på vanlige helger om å avvikle overage kamper på lørdag formiddag. 

B) 5: Arrangør må sørge for at de som har meldt til turnering, betaler innmeldingsavgift før trekning finner sted.

B) 6: Om noen lag / lager trekker seg etter at trekning ble gjennomført, må klubben til det lag / lager som har trukket seg etter trekning betale straffegebyr til arrangør. Straffegebyr er tilsvarende innmeldingsavgift.

C: kampoppsett

C) 1: TFA har vedtatt slik at kampoppsett bør være: Overage, Over 40, U15, U11 og U7 kamper skal gjennomføres en dag og U17, U13, U9 og Over 50 gjennomføres neste dag, slik at de klubbene får nok spillerne til å stille opp med lager. Om arrangører ønsker å gjennomføre U21 turnering, må arrangør ta hensyn til overage kamper og U17 kamper. Det oppfordres til å gjennomføre U17 kamper formiddag og U21 kamper ettermiddag. Ellers bes arrangør om å gjennomføre U21 kamper en annen dag om det lar seg å gjennomføre.

C: 2: Om noen arrangører har vanskeligheter å gjennomføre turneringer to forskjellige dager, kan de gjennomføre annen hver gruppe slik at den ene laget spiller formiddagen og den andre lag spiller ettermiddagen, dvs. et lag oppsett bør bli ferdig gjennomført før man begynner med andre lag oppsett. Arrangør bør ta hensyn til at spillerne får nok til å hvile mellom kamper. 

C: 3:Timeplan for kampoppsett må sendes til klubbene en uke før turnering finner sted, senest 3 dager i forveien. 

D): Under turnering

D).1: Dommerne som skal brukes under turneringen må ha minst gjennomført dommerkurs. 

D).2: Arrangøren blir anbefalt av TFA om å benytte de dommerne som er lagt inn på TFA sin nettside. 

D).3: Alle supportere som ikke klarer å oppføre seg skal sendes ut av hallen / banen umiddelbart, både arrangør og klubb er ansvarlig for å få dette gjennomført. (TFA vedtak, Referat dato 5.12.2018 , punkt 4). Det er vedtatt 5000kr bot om dette reglen ikke følges. (les møtereferat den 20.09.2017, punkt 2)
D).4: klubbdommere ikke skal dømme kamper som spilles av sitt eget lag. (les møtereferat 07.12.2022, sak 6).
D).5: – Arrangør er ansvarlig for at dommeren er oppdatert med TFA-reglene. (les møtereferat den 17.09.2020, punkt 3)

D).6: All utlyst premie skal bli utdelt sammen med pokalene. (vedtatt, les møtereferat 11.09.2018, punkt 8)

E): Etter turnering

E).1:Arrangøren må sende turneringsrapport og dommerrapport (Om dommer har noe å rapportere)  til TFA innen to uker etter at turnering er avviklet. Gebyr på 2000 kr dersom disse ikke blir sendt innen fristen. (Møtereferat 07.12.2022 sak 4, siste avsnitt)