TFA møteregler

 1. Alle medlemmer i TFA har plikt (obligatorisk) til å delta på de 4 oppsatte møtene per kalender år. Bergen Vest deltar via internett på først og andre TFA møte, og den tredje og siste TFA møte, møter Bergen Vest fysisk opp. Over 40 og Over 50 har møteplikt den første og siste TFA møte.
 2. TFA møte varer minst 3 timer.  En av klubben representant være til stede til møte er ferdig.(vedtatt, les møtereferat 05.12.2018, punkt 7). Om begge representanter enten de ikke møte opp eller begge representanter forlater før møte er ferdig, den tilhørende klubben (her gjelder for klubbene som IKKE arrangør turnering) må betale dobbelt innmeldingsavgift til alle neste år turneringene. Om begge representanter enten de ikke møte opp eller begge representanter forlater før møte er ferdig, får den tilhørende klubben (her gjelder for klubbene som arrangør turnering) halv innmeldingsavgift av alle medlemmer av TFA til neste år klubben turnering.
 3. Møtereferat blir sendt til klubbene  innen 14 dager etter at møte ble avviklet.
 4. Alle klubbene har rett å ha med seg to representanter til møte, kun en representant har uttalelsesrett under møte. Det er kun en av de to representanter som har rett å stemme når saker blir vedtatt eller avgjort med stemmegivning under møte.
 5. Kommentar, forslag osv må være sent til post@norwaytfa.com 3 dager før neste TFA møte finner sted (datoer for TFA møter). 
 6. Agenda til neste TFA møte blir sendt til klubbene seinest 24 timer før neste TFA møte finner sted.
 7. Det er kun EN representant har uttaleserett under møte.
 8. Overage-spillere eller overage-spillende trener har møteplikt på alle TFA møter.  Hvis de ikke møter opp så blir det straff. (Les møtereferat den 07.12.2022, sak 19)
 9. De klubbene som har overage lag som har uttalelsesrett og stemmerett når det en sak handler om overage lag eller en overage spiller.
 10. Stemmerett: Ved saker som angår Overage er det kun overagespillerne / aktivt spillende trener som har stemmerett. Om representerende overagespilleren fra en klubb er ikke tilstedeværende under møtet, har den andre representerende styremedlemmet/ klubbmedlemmet som ikke er overagespiller / aktivt spillende trener har IKKE stemmeretten ovenfor overage saker. Om overagespiller / overage aktivt spillende trener er ikke representert under møte, mister den representerende klubben stemmeretten. TFA oppfordrer sterkt at den representerende overagespilleren / aktivt spillende treneren blir til møtet er ferdig.
 11. Klubbene som har O30, O40 og O50 har stemmerett ovenfor saker som kun gjelder de overnevnte lagene. Det vil si, andre klubber som ikke har en av de overnevnte lagene, har ikke stemmerett ovenfor saker som gjelder de.
 12. Sakene som gjelder U7 – U21 har kun en representant uttalelsesrett og stemmerett (Dette gjelder også alle saker).
 13. Alle klubbene har ansvar å lese møtereferater,  kamprapport og dommerrapport) når de blir sendt til klubbene. Det blir ikke lest opp møterapport, kamprapport og dommerrapport  på påfølgende TFA møte. Om noen klubb har kommentar må sende skriftlig til neste TFA møte, da blir det tatt opp under påfølgende TFA møte. Om det er noe innvendinger blir det tatt opp, ellers blir møtereferat og kamprapport blir godkjent. Alle klubbene har akseptert dette forslaget. (Les: møtereferat 02.mars.2022, punkt 1, ble enstemmig vedtatt).
 14. Møteleder har ansvar for å gjennomføre TFA møte, ingen har fullmakt å svare på verge av TFA. (Les: møtereferat 02.mars.2022, punkt 6).
 15. Man kan ikke innkalle møte for regle endringer. Alle klubbene må forholde seg de godkjente regler. (Les: møtereferat 02.mars.2022, punkt 7).