Aldersbestemte turneringsreglemet 2023

TFA har delt aldersbestemte grupper i Under 7, Under 9, Under 11, Under 13, Under 15, Over 30, Over 40 og Over 50. 

(Om noen arrangør setter opp turnering for jenter, må det følges aldersbestemte turnerings reglement).

Obs: U17, U19 og U21 er i Overage gruppe: de følger overage turneringsreglement, unntatt: de har ingen overgang innmelding plikt.

Aldersbestemte turneringsreglement er delt i 5 kategorier

A: Felles regler:

(Felles regler A gjelder for overnevnte aldersbestemte grupper)

A) 1. 1: Alle lagene må levere inn navneliste før turneringen starter, om noen klubber melder inn to lager i samme gruppe, må klubben levere minst 5 spillerne sine navn før trekning finner sted. Det er kun navngitte spillere som kan delta i turneringen. 

TFA anbefaler å ta med legitimasjon (kopi av pass/bankkort/Godkjent ID) til alle turneringer. 

Arrangøren skal sørge for at bane forholdene er i forsvarsmessig stand til å spille fotballkamper.  

A) 1. 2: Påmeldingsavgiften skal være betalt før trekning finner sted. Om noen lag trekker seg etter at trekning fant sted må lag / lagene som har trukket seg fra turneringen etter at trekning var ferdig må betale tilsvarende innmeldingsavgift (straffegebyr) til den klubben som arrangerer turneringen.

A) 1. 3: Arrangør skal oppbevare alle navnelistene i lukket konvolutt.  

A) 2: Alle spillere må ha riktig utstyr, og leggbeskytter er påbudt (unntak futsal). Alle skarpe gjenstander som øredobber, kjeder etc. er ikke tillatt. Lagene har selv ansvar for at dette er i orden før spillerne entrer banen.  

A) 3: Hvert eget lag har ansvar for sine spillere, noe som innebærer at man selv bringer med seg førstehjelpsutstyr og borte drakter (dersom dette er mulig). Hvis ikke, skal turneringsarrangøren ha passende vester som kan benyttes. Arrangør skal også ha nødvendig førstehjelps utstyr. 

A) 4.1: Dersom et lag ikke har møtt opp innen tre minutter etter avsparkstidspunktet, vinner motstanderen på Walkover. Dette medfører da tre poeng og en seier på 3-0.  

A) 4. 2: Dersom ingen av lagene møter opp innen tre minutter etter avsparkstidspunktet, ender kampen 0-0, og ingen av lagene tildeles poeng.  

A) 4. 3: Hvis det er slik at et lag trekker seg underveis i gruppespillet og det påvirker utfallet til gruppe resultatet, skal lagets resultater strykes fra alle kamper i gruppespillet.

A) 5: Hvem kan oppholde seg ved benkene og ved siden av banen (innendørs fotball): Det er kun reservene og to trenere.

A) 6. 1: Spille tid: Minimum 10 min. x 2 omganger.

A) 6. 2: Ekstraomganger eller straffespark konkurranse i utslagsrundene:Ved trekning skal arrangør avgjøre om det er ekstraomganger eller straffe i utslagsrundene utenom finalen.

A) 6. 3: Ekstra omgang i finalen: Ved uavgjort resultat på ordinære spilletid på finale skal det gjennomføres 2 x 5 minutter ekstraomganger. Om det er fortsatt uavgjort etter ekstraomganger på 2 x 5 minutter, blir det gjennomført straffespark konkurranse.

A) 7: Poengfordelingen foregår på følgende måte:

A) 7. a: Seier: tre poeng  A) 7. b: Uavgjort: ett poeng.   A) 7. c: Tap: null poeng.  

A) 7. 1: Dersom to lag står med like mange poeng etter gruppespillet, vil vinneren bli kåret på følgende måte og rekkefølge: Ved beregning av målforskjell: dersom to lag fra samme klubb kommer inn under samme gruppe så vil resultat mot det ene laget bli stryket.  

A) 7. 1. a: Innbyrdes oppgjør.  A) 7. 1. b: Målforskjell – (ved beregning av målforskjell tar vi med alle lagene som er i gruppen).  A) 7. 1. c: Antall scorede mål (mest scorede lag blir vinner).  A) 7. 1. d: Antall sluppede mål (det laget som har sluppet inn minst mål blir vinner).  A) 7. 1. e: Straffesparkkonkurranse. 

A) 7. 2. Dersom tre eller flere lag står med like mange poeng etter gruppespillet, vil vinneren bli kåret på følgende måte og rekkefølge:  

A) 7. 2. a:Innbyrdes oppgjør.  A) 7. 2. b: Målforskjell – (ved beregning av målforskjell, regnes kun målene til de innblandede lagene med.)  A) 7. 2. c: Antall scorede mål (mest scorede lag blir vinner).   A) 7. 2. d: Antall sluppede mål (det laget som har sluppet inn minst mål blir vinner).  A) 7. 2. e: Straffesparkkonkurranse

A. 8: Ingen andre enn vakter har tillatelse til å gå inn på banen under masseansamling. Alle supportere som ikke klarer å oppføre seg skal sendes ut av hallen / bane området umiddelbart, både arrangør og klubb er ansvarlig for og få dette gjennomført (vedtatt 05.12.18, les møtereferat, punkt 4).

A) 9: Dersom laget er uenig i en avgjørelse og ønsker å protestere på det, skal dette gjøres innen 30 – (tretti) – minutter etter kampslutt. Der vil også komme et gebyr på kr. 1000,- ved klage. Får man derimot medhold, vil beløpet bli refundert. Om klageren ikke fikk medhold og mener at arrangør avgjørelsen er feil, kan klageren sende klagen til TFA og saken vil bli tatt opp på neste TFA møte.   

A) 10: Innmeldingsavgift: U7 og U9: 300 kr,- U11 og U13: 400kr,- . U15, U17, U21, Over 30, Over 40 og Over 50: 500 kr: Jentelag: 300,kr

 Innmeldingsavgift er maksimalt priser.  

A) 11: Det skal benyttes futsal ball. TFA har vedtatt hvilken størrelse og merke skal futsal ballen skal være.

A)12. 1: Spiller og / eller trener kan ilegges karantene som følge av advarsler (gule kort), utvisninger (røde kort), og for overtredelser begått i tilknytning til kamp uten at det ledet til utvisning eller bortvisning. At spiller og / eller trener får slik karantene er ikke til hinder for at det ilegges karantener etter TFA reglement for usportslige hendelse / hendelser.

A) 12. 2: Klubben, spilleren og treneren har selv ansvar for å holde oversikt over karantener som ble pålagt av TFA, har plikter å påse at karantener sones i samsvar med gjeldende TFA reglement.

A) 12. 3: Klubbskifte
Spiller eller trener som har karantene for sine handlinger, har ansvar for selv for å sone ferdig straff selv om vedkommende bytter klubb.

A) 13: I klassene U7: Minst 3 mot 3 (må være med vanter), skal spilles minst 3 kamper.
A) 14: I klassene U9: 3 mot 3 eller 5 mot 5, det er opptil arrangør. Det skal spilles minst 3 kamper.

A) 15: U11: kåres en vinner i turnering fra U11. 

A) 16: U13: Advarsel med kort skal gis fra og med aldersklasse U13.

B: Innendørs felles futsal turneringsregler:

Dette er felles futsal regler som gjelder for aldersbestemte grupper fra U11 til og med Over 50.(unntatt, u17,U19, U21 og Overage)

B) 1: Antall Spillere / reserver / Spillerbytte:

B) 1. 1: Antall Spillere: 5 spillere på banen. (gjelder ikke for U7 og U9).

B) 1. 2: Reserver: 5 reserver. (De navngitte spillerne på spillelisten kan delta. Maks 10 spillernavn er tillatt).

B) 1. 3: Antall innbytte av reserver: Det kan benyttes alle 5 reserve spillerne som innbytte i en kamp
B) 1. 4: Antall innbytter: Antall spillerbytte under kampen er ubegrenset. En spiller som byttes ut kan komme tilbake igjen på banen for å bytte med annen spiller.

B) 1. 5: Spillerbytteskal foregå slik: Spillerbyttene kan foregå under spillets gang. En spiller som blir byttet ut, må forlate banen før en ny spiller kan komme inn. Dersom denne regelen ikke overholdes, skal det bli tildelt gult kort.

B) 1.6: Innbytteområde: Spilleren som forlater banen, må gjøre det fra sitt eget lags innbytteområde. Spillerne som trer inn på spillebanen må også gjøre dette fra eget lags innbytteområde, men ikke før spilleren som forlater banen er helt ute av spillebanen. Et spillerbytte anses er gjort når innbytteren trer inn på spillebanen, da han regnes for å være aktiv spiller og spilleren som forlater banen opphører å være aktiv spiller.

B) 1. 7: Målvaktbytte: Målvakt kan bytte plass med en av de andre spillerne når som helst under ordinære spill. Bytte av målvakt skal det være stans i spillet, og byttet skal foregå etter dommerens klarsignal.

B) 1. 8: Målvaktbytte i straffespark konkurranse: Målvaktbytte rett før en straffesparkkonkurranse er tillatt, men målvakten som begynner å stå i mål under en straffesparkkonkurranse, må fullføre det hele straffesparkkonturrasen.

B1.9: Skade på målvakten: Om målvakten blir skadet og ikke kan gjennomføre straffesparkkonkurransen er det KUN dommer som avgjør om det kan byttes til ny målvakt. 

B) 2: 4 sekund regle og mål av målvakten.

B) 2. 1: U11, U13, U15, Over 30, Over 40 og Over 50: Har ikke 4 sekund regel. Dommeren kan blåse indirekte frispark ved drøy av tiden med bevisst handling

B) 2. 2: Hvis ballen var ut av spill, har målvakten ikke lov å bruke fot. Målvakten må kaste ballen med hånd innenfor midtlinjen. Når målvakten fanger ballen ved angrep, kan målvakten kaste ballen over hele banen, men om ballen går rett i mål uten å bli rørt av medspiller eller motspilleren, blir målet underkjent. Om målvakten sparket ballen med fot (når målvakt fanger ballen ved angrep) og går ballen rett i mål, blir målet godkjent.

B) 3: Tilsnakk / Advarsel: (gule og rødt kort)

B) 3. 1: Denne reglen gjelder U13, U15, Over 30, Over 40 og Over50: første gule kort er advarsel. En spiller som får to gule kort løpet av samme kamp, får spilleren rødt kort og blir utvist resten av kampen og spilleren må sone ferdig straffen på en kamp. (utestengt på neste kamp). Den utviste spilleren må forlate spille området umiddelbart. Den utviste spilleren laget må spille 2 minutter av kampen en spiller mindre, kan ikke sette i ny spiller selv om motstanderen lager mål. Om dette skjer i finalen eller i siste kampen i serie (to gule kort løpet av samme kamp) får spilleren rødt kort og blir utvist resten av kampen. Den utviste spiller får ingen konsekvenser for neste turnering.

B) 3. 2: Denne reglen gjelder U13, U15, Over 30, Over 40 og Over50: Ved direkte rødt kort vil spilleren utvist resten av kampen og bli utestengt i neste kamp (sportslig oppførsel). Den utviste spilleren må forlate spillområdet umiddelbart. Ny spiller kan settes inn etter 2 minutter. Om en spiller får direkte rødt kort i finalen (eller i siste kampen i serie) får spilleren rødt kort og blir utvist resten av kampen. Den utviste spiller får ingen konsekvenser for neste turnering.

B) 3. 6: a Ved direkte rødt kort på usportslig oppførsel: Slåssing på banen/ spytting mot spillere/dommere/trenere osv vil føre til utestengning av resten av turneringen og dommeren avgjør om hendelsen er usportslig. Denne regelen gjelder alle i aldersbestemte gruppe.

B) 3. 6: b: For U13, U15, O30, O40 og O50: Laget som tilhører utviste spilleren kan sette inn ny spiller etter 2 minutter. Utfra dommerrapport og turneringsrapport blir det bestemt straffelengden for den utviste spilleren i denne gruppen. Dette blir avgjort på påfølgende TFA møte.

(Arrangør er pliktig til å sende turneringsrapport og dommerrapport til TFA innen 14 dager etter at turnering er gjennomført)

B) 4: Gjennomføring av Straffesparkkonkurranse:

(gjelder for  U11, U13, U15  O30, O40 og til og Over 50)

B) 4. a: Straffesparkkonkurranse vil foregå på følgende måte: Hvert lag velger 3 spillere i 5’er fotball (hvem som helst fra innleverte navneliste,(vedtatt: møtereferat: 2019.12.04, punkt 6). 

B) 4. b: Rekkefølgen fra de første (obligatoriske 3 i innendørs) sparkene kan endres.

B) 4. c: Det tas tre straffespark hver. Dersom det er uavgjort, skal det tas en og en med to nye spillerne (når de første 3 spillerne som tok straffe i begynnelsen, kan ikke ta straffe på nytt før 2 nye spillerne har gjennomført straffe, dvs det må gjennomføres straffespark konkurranse med 5 forskjellige spillerne).

B) 4. d: Er det fortsatt uavgjort etter at 5 forskjellige spillerne har gjennomført straffe, så fortsetter straffespark konkurransen en omgang med fem forskjellige spillerne på ny runde, skal det tas en og en. vedtatt: møtereferat: 2019.12.04, punkt 6

B) 4. e: Straffespark tas fra 6 meter (indre bua linje som er 6 meter), ikke «rette» streken som er 7 meter (vedtatt: møtereferat: 2019.12.04, punkt 5

B) 4. f: Målvaktbytte i straffespark konkurranse: Målvaktbytte rett før en straffesparkkonkurranse er tillatt, men målvakten som begynner å stå i mål under en straffesparkkonkurranse, må fullføre det hele straffesparkkonturrasen.

B) 4. g: Skade på målvakten: Om målvakten blir skadet og ikke kan gjennomføre straffesparkkonkurransen og det er KUN dommer som avgjør om det kan byttes til ny målvakt.

C: Felles utendørsfotball spilleregler:

(Gjelder for  U11, U13, U15  O30, O40 og til og Over 50, (f.eks: Stovner Cup og Noreel Cup, Minnal Cup))

C) 1: Antall Spillere / reserver / Spillerbytte:

C) 1. 1: Antall Spillere: 7 spillere på banen. (gjelder ikke for U7 og U9).

C) 1. 2: 5 reserver. De navngitte spillerne på spillelisten kan delta. Maks 12 spillernavn er tillatt. (gjelder ikke for U7 og U9).

C) 1: 3: Denne reglen gjelder U13, U15, Over 30, Over 40 og Over50: Antall bytter under kampen er ubegrenset. En spiller som blir byttet ut, må forlate banen før en ny spiller kan komme inn. Spilleren som ble byttet ut kan komme på banen igjen.

 

C) 1, 4: Spillere som byttes ut skal alltid forlate spillebanen fra det nærmeste punkt på linjene som avgrenser spillebanen. Dommeren kan pålegge spillere å forlate spillebanen ved midtlinjen eller på et annet sted. Spillere skal rette seg etter dommerens pålegg.

C) 1. 5: Spillerne som trer inn på spillebanen må også gjøre dette fra eget lags innbytteområde, men ikke før spilleren som forlater banen er helt ute av spillebanen. Et bytte anses gjort når innbytteren trer inn på spillebanen, da han regnes for å være aktiv spiller og spilleren som forlater banen opphører å være aktiv spiller.

C) 1. 6: Spillerbytte skal skje ved stans i spillet, og etter klarsignal fra dommer. Dersom denne reglen ikke overholdes, skal det tildeles gult kort.

C) 1. 7: Denne reglen gjelder for U11, U13, U15, Over 30, Over 40 og Over50: Kan benyttes alle 5 reserve spillerne som innbytte i en kamp.

C) 1. 8: U11, U13, U15, Over 30, Over 40 og Over 50: En spiller som byttes ut kan komme tilbake på banen for å bytte med annen spiller.

 

C) 2. 1: En målvakt kan bytte plass med en av de andre spillerne når som helst under ordinære spill. Kan også bytte målvakten rett før en straffesparkkonkurranse, men den som begynner å stå i mål under en straffesparkkonkurranse må fullføre hele straffesparkkonturrasen.

C) 2. 2:. Om målvakten blir skadet og ikke kan gjennomføre straffesparkkonkurransen og det er KUN dommer som avgjør.

C) 3: Tilsnakk / Advarsel:

C) 3. 1: Ett gult kort er advarsel.

C) 3. 2.  Dette regelen gjelder kun  U13, U15, Over 30, Over 40 og Over 50: To gule kort i gruppespillet i forskjellige kamper til samme spiller, fører det til karantene i påfølgende kamp. Om samme spilleren får to gule kort i finalen (eller i siste kampen i serie) ingen straff til neste turnering.

C) 3. 3: Dersom en spiller kun har ett gult kort i gruppespillet, vil det bli slettet før sluttspillet

C) 3. 4: Ved rødt kort etter to gule kort i sammen kampen, vil spilleren bli utestengt i neste kamp.  Dette regelen gjelder alle i aldersbestemte gruppe.

C) 3. 5: Ved direkte rødt kort vil spilleren utvist og bli utestengt i neste kamp (sportslig oppførsel). Dette regelen gjelder alle i aldersbestemte gruppe.

C) 3. 6:  Ved direkte rødt kort på usportslig oppførsel: Slåssing på banen/ spytting mot spillere/dommere/trenere osv vil føre til utestengning av resten av turneringen og dommeren avgjør om hendelsen er usportslig.

B) 3. 8: For U13, U15, O30, O40 og O50: Utfra dommerrapport og turneringsrapport blir det bestemt straffelengden for den utviste spilleren i denne gruppen. Dette blir avgjort på påfølgende TFA møte.

(Arrangør er pliktig til å sende turneringsrapport og dommerrapport til TFA innen 14 dager etter at turnering er gjennomført)

C) 4. Straffesparkkonkurranse:

C) 4: Gjennomføring av Straffesparkkonkurranse:

C) 4. a): Hvert lag velger 5 spillere i 7’er fotball til å gjennomføre straffesparkkonkurransen. De 5 av 7 spillerne som var i banen da kampen ble avblåst av dommer, skal ta straffesparkene først. vedtatt: møtereferat: 2019.12.04, punkt 5.

C) 4. b): Rekkefølgen fra de 5 første sparkene kan endres (obligatoriske 5 straffer i 7 `er).

C) 4. c): Det tas 5 straffespark hver og dersom det er uavgjort, skal det tas en og en med to nye spillerne (når de første 5 spillerne som tok straffe i begynnelsen, kan ikke ta straffe på nytt før 2 nye spillerne har gjennomført straffespark konkurransen. Det må gjennomføres straffespark konkurranse med 7 forskjellige spillerne.

C) 4. d): Er det fortsatt uavgjort etter at 7 forskjellige spillerne har gjennomført straffe, så fortsetter straffespark konkurransen en mot en med samme spillerne som var i banen ved kampslutt. vedtatt: møtereferat: 2019.12.04, punkt 6

C) 4. e: Målvaktbytte i straffespark konkurranse: Målvaktbytte rett før en straffesparkkonkurranse er tillatt, men målvakten som begynner å stå i mål under en straffesparkkonkurranse, må fullføre det hele straffesparkkonturrasen.

C) 4. f: Skade på målvakten: Om målvakten blir skadet og ikke kan gjennomføre straffesparkkonkurransen og det er KUN dommer som avgjør om det kan byttes til ny målvakt.

D): 5`er utendørs fotball felles regel (f.eks. Bergen Cup)

Dette er felles utendørsfotball regler som gjelder for aldersbestemte grupper fra U 11, U13, U15, Over 30, Over 40 og Over 50.

D) 1: Antall Spillere / reserver / Spillerbytte:

D) 1. 1: Antall Spillere: 5 spillere på banen. Maks 10 spillernavn er tillatt. (gjelder ikke for U7 og U9).

D) 1. 2: 5 reserver. Kan benyttes alle 5 reserve spillerne som innbytte i en kamp. De navngitte 10 spillerne på spillelisten kan delta.

D) 1. 3: Antall bytter under kampen er ubegrenset. En spiller som byttes ut kan komme tilbake på banen for å bytte med annen spiller.

D) 1. 4: Spillerbytte: En spiller som blir byttet ut, må forlate banen før en ny spiller kan komme inn.

D)1. 5: Spillere som byttes ut skal alltid forlate spillebanen fra det nærmeste punkt på linjene som avgrenser spillebanen. Dommeren kan pålegge spillere å forlate spillebanen ved midtlinjen eller på et annet sted. Spillere skal rette seg etter dommerens pålegg.

D)1. 6: Spillerne som trer inn på spillebanen må også gjøre dette fra eget lags innbytteområde, men ikke før spilleren som forlater banen er helt ute av spillebanen. Et bytte anses gjort når innbytteren trer inn på spillebanen, da han regnes for å være aktiv spiller og spilleren som forlater banen opphører å være aktiv spiller.

D) 1. 7: Spillerbytte skal skje ved uten stans i spillet og etter klarsignal fra dommer. Dersom denne reglen ikke overholdes, skal det tildeles gult kort.

D) 1. 8: En målvakt kan bytte plass med en av de andre spillerne når som helst under ordinære spill. Kan også bytte målvakten rett før en straffesparkkonkurranse, men den som begynner å stå i mål under en straffesparkkonkurranse må fullføre hele straffesparkkonturrasen.

D) 1. 9: Om målvakten blir skadet og ikke kan gjennomføre straffesparkkonkurransen og det er KUN dommer som avgjør.

D) 3: Tilsnakk / Advarsel:

D) 3. 1: Ett gult kort er advarsel.

D) 3. 2: b: Denne regelen gjelder kun U13, U15, Over 30, Over 40 og Over 50: To gule kort i gruppespillet i forskjellige kamper til samme spiller, fører det til karantene i påfølgende kamp. Om samme spilleren får andre gule kort i finalen (eller i siste kampen i serie) ingen straff til neste turnering.

D) 3. 3: Dersom en spiller kun har ett gult kort i gruppespillet, vil det bli slettet før sluttspillet. 

D) 3. 4: Ved rødt kort etter to gule kort i sammen kampen, vil spilleren bli utestengt i neste kamp.  Dette regelen gjelder alle i aldersbestemte gruppe.

D) 3. 5: Ved direkte rødt kort vil spilleren utvist og bli utestengt i neste kamp (sportslig oppførsel). Dette regelen gjelder alle i aldersbestemte gruppe.

D) 3. 5: a: Ved direkte rødt kort på usportslig oppførsel: Slåssing på banen/ spytting mot spillere/dommere/trenere osv vil føre til utestengning av resten av turneringen og dommeren avgjør om hendelsen er usportslig.

D) 3. 6: For U13, U15, O30, O40 og O50: Utfra dommerrapport og turneringsrapport blir det bestemt straffelengden for den utviste spilleren i denne gruppen. Dette blir avgjort på påfølgende TFA møte.

(Arrangør er pliktig til å sende turneringsrapport og dommerrapport til TFA innen 14 dager etter at turnering er gjennomført)

D).4: Straffesparkkonkurranse

D) 4: Gjennomføring av Straffesparkkonkurranse

D) 4. 1: Straffesparkkonkurranse vil foregå på følgende måte: Hvert lag velger 3 spillere av 5 spillerne som var i banen da kampen ble avblåst av dommer, skal ta straffesparkene først. vedtatt: møtereferat: 2019.12.04, punkt 6

D) 4. 2: Rekkefølgen fra de første (obligatoriske 3 i innendørs) sparkene kan endres.

D) 4. 3: Det tas tre straffespark hver og dersom det er uavgjort, skal det tas en og en med to nye spillerne (når de første 3 spillerne som tok straffe i begynnelsen, kan ikke ta straffe på nytt før 2 nye spillerne har tatt straffe, dvs det må gjennomføres straffespark konkurranse med 5 forskjellige spillerne).

D) 4. 4: Er det fortsatt uavgjort etter at 5 forskjellige spillerne har gjennomført straffe, så fortsetter straffespark konkurransen en om gangen med fem forskjellige spillerne på ny runde, vedtatt: møtereferat: 2019.12.04, punkt 6.

D) 4. 5: Straffespark tas fra 7 meter.

D) 4. 6: Målvaktbytte i straffespark konkurranse: Målvaktbytte rett før en straffesparkkonkurranse er tillatt, men målvakten som begynner å stå i mål under en straffesparkkonkurranse, må fullføre det hele straffesparkkonturrasen. vedtatt: møtereferat: 2019.12.04, punkt 6.

D) 4. 7: Skade på målvakten: Om målvakten blir skadet og ikke kan gjennomføre straffesparkkonkurransen og det er KUN dommer som avgjør om det kan byttes til ny målvakt.

E: 11`er fotball: f.eks: Tamil Sangam Cup.

Her gjelder Felles regler A og Vanlig 11` er fotball regler: