Overage turneringsreglemet 2023

Overage turneringsregler gjelder fra U17, U19, U21 og Overage. (NB!:Overgang regler gjelder kun Overage)

Overage turneringsreglement er delt i  

5 kategorier: 

A: felles regler (gjelder for alle turneringer)

C: 7`er fotball regler  (f.eks: Stovner Cup og Noreel Cup, Minnal Cup)

D: 5`er fotball (f.eks.: Bergen Cup)

E: 11`er fotball: f.eks: Tamil Sangam Cup.

A: Felles regler:

A) 1. 1. a: Alle lagene må levere inn navneliste før turneringen starter, om noen klubber melder inn to lager i samme gruppe, må klubben levere minst 5 spillerne sine navn før trekning finner sted. Det er kun navngitte spillere som kan delta i turneringen. 

A) 1. 1. b: Vi anbefaler å ta med legitimasjon (kopi av pass/bankkort/Godkjent ID) til alle turneringer. 

A) 1. 1. c: Arrangøren skal sørge for at bane forholdene er i forsvarsmessig stand til å spille fotballkamper.  

A) 1. 2. a:  Påmeldingsavgiften skal være betalt før trekning finner sted. 

A) 1. 2. b: Om noen lag trekker seg etter at trekning fant sted må lag / lagene som har trukket seg fra turneringen etter at trekning var ferdig må betale tilsvarende innmeldingsavgift (straffegebyr) til den klubben som arrangerer turneringen.

A) 1. 3: Arrangør skal oppbevare alle navnelistene i lukket konvolutt.  

A) 2: Alle spillere må ha riktig utstyr, og leggbeskytter er påbudt (unntak futsal). Alle skarpe gjenstander som øredobber, kjeder etc. er ikke tillatt. Lagene har selv ansvar for at dette er i orden før spillerne entrer banen.  

A) 3: Hvert eget lag har ansvar for sine spillere, noe som innebærer at man selv bringer med seg førstehjelpsutstyr og borte drakter (dersom dette er mulig). Hvis ikke, skal turneringsarrangøren ha passende vester som kan benyttes. Arrangør skal også ha nødvendig førstehjelps utstyr. 

A) 4.1: Dersom et lag ikke har møtt opp innen tre minutter etter avsparkstidspunktet, vinner motstanderen på Walkover. Dette medfører da tre poeng og en seier på 3-0.  

A) 4. 2: Dersom ingen av lagene møter opp innen tre minutter etter avsparkstidspunktet, ender kampen 0-0, og ingen av lagene tildeles poeng.  

A) 4. 3: Hvis det er slik at et lag trekker seg underveis i gruppespillet og det påvirker utfallet til gruppe resultatet, skal lagets resultater strykes fra alle kamper i gruppespillet.

A) 5: Hvem kan oppholde seg ved benkene og ved siden av banen (innendørs fotball): Det er kun reservene og to trenere som kan oppholde seg ved benkene

A) 6. 1: Spille tid: Minimum 10 min. x 2 omganger.

A) 6. 2: Ekstraomganger eller straffespark konkurranse i utslagsrundene: Ved trekning skal arrangør avgjøre om det er ekstraomganger eller straffe i utslagsrundene utenom finalen.

A) 6. 3: Ekstra omgang i finalen: Ved uavgjort resultat på ordinære spilletid på finale skal det gjennomføres 2 x 5 minutter ekstraomganger. Om det er fortsatt uavgjort etter ekstraomganger på 2 x 5 minutter, blir det gjennomført straffespark konkurranse.

A) 7: Poengfordelingen foregår på følgende måte:

A) 7. a: Seier: tre poeng  A) 7. b: Uavgjort: ett poeng.   A) 7. c: Tap: null poeng.  

A) 7. 1: Dersom to lag står med like mange poeng etter gruppespillet, vil vinneren bli kåret på følgende måte og rekkefølge: Ved beregning av målforskjell: dersom to lag fra samme klubb kommer inn under samme gruppe så vil resultat mot det ene laget bli stryket.  

A) 7. 1. a: Innbyrdes oppgjør.  A) 7. 1. b: Målforskjell – (ved beregning av målforskjell tar vi med alle lagene som er i gruppen).  A) 7. 1. c: Antall scorede mål (mest scorede lag blir vinner).  A) 7. 1. d: Antall sluppede mål (det laget som har sluppet inn minst mål blir vinner).  A) 7. 1. e: Straffespark konkurranse.

A) 7. 2. Dersom tre eller flere lag står med like mange poeng etter gruppespillet, vil vinneren bli kåret på følgende måte og rekkefølge:  

A) 7. 2. a: Innbyrdes oppgjør.  A) 7. 2. b: Målforskjell – (ved beregning av målforskjell, regnes kun målene til de innblandede lagene med). 

A) 7. 2. c: Antall scorede mål (mest scorede lag blir vinner).   A) 7. 2. d: Antall sluppede mål (det laget som har sluppet inn minst mål blir vinner).  

A) 7. 2. e: Straffesparkkonkurranse.

A) 9: Ingen andre enn vakter har tillatelse til å gå inn på banen under masseansamling. Alle supportere som ikke klarer å oppføre seg skal sendes ut av hallen / bane området umiddelbart, både arrangør og klubb er ansvarlig for og få dette gjennomført (vedtatt 05.12.18, punkt 4, se referat).

A) 10: Dersom laget er uenig i en avgjørelse og ønsker å protestere på det, skal dette gjøres innen 30 –(tretti) – minutter etter kampslutt. Der vil også komme et gebyr på kr. 1000,- ved klage. Får man derimot medhold, vil beløpet bli refundert. Om klageren ikke fikk medhold og mener at arrangør avgjørelsen er feil, kan klageren sende klagen til TFA og saken vil bli tatt opp på neste TFA møte.  

A) 11: Det skal benyttes futsal ball. TFA har vedtatt hvilken størrelse og merke skal futsal ballen skal benyttes.

A) 12: Innmeldingsavgift: 600,-kr maks.

A)13: Karantene / straff:

A)13. 1: Spiller og / eller trener kan ilegges karantene som følge av advarsler (gule kort), utvisninger (røde kort), og for overtredelser begått i tilknytning til kamp uten at det ledet til utvisning eller bortvisning. At spiller og / eller trener får slik karantene er ikke til hinder for at det ilegges karantener etter TFA reglement for usportslige hendelse / hendelser.

A) 13. 2: Klubben, spilleren og treneren har selv ansvar for å holde oversikt over karantener som ble pålagt av TFA, har plikter å påse at karantener sones ferdig i samsvar med gjeldende TFA reglement.

A) 13. 3: Klubbskifte
Spiller eller trener som har karantene for sine handlinger, har ansvar for selv for å sone ferdig sin straff selv om vedkommende bytter klubb.

B: Innendørs futsal fotball regler:

D) 1: Antall Spillere / reserver / Spillerbytte:
B) 1: Antall Spillere / reserver / Spillerbytte:

B) 1. 1: Antall Spillere: 5 spillere på banen.

B) 1. 2: Reserver: 5 reserver. (De navngitte spillerne på spillelisten kan delta. Maks 10 spillernavn er tillatt).

B) 1. 3: Antall innbytte av reserver: Det kan benyttes alle 5 reserve spillerne som innbytte i en kamp.

B) 1. 4: Antall innbytter: Antall spillerbytte under kampen er ubegrenset. En spiller som byttes ut kan komme tilbake igjen på banen for å bytte med annen spiller.

B) 1. 5: Spillerbytteskal foregå slik: Spillerbyttene kan foregå under spillets gang. En spiller som blir byttet ut, må forlate banen før en ny spiller kan komme inn. Dersom denne regelen ikke overholdes, skal det bli tildelt gult kort.

B)1.6: Innbytteområde: Spilleren som forlater banen, må gjøre det fra sitt eget lags innbytteområde. Spillerne som trer inn på spillebanen må også gjøre dette fra eget lags innbytteområde, men ikke før spilleren som forlater banen er helt ute av spillebanen. Et spillerbytte anses er gjort når innbytteren trer inn på spillebanen, da han regnes for å være aktiv spiller og spilleren som forlater banen opphører å være aktiv spiller.

B) 1. 7: Målvaktbytte: Målvakt kan bytte plass med en av de andre spillerne når som helst under ordinære spill. Bytte av målvakt skal det være stans i spillet, og byttet skal foregå etter dommerens klarsignal.

B)1.8: Målvaktbytte i straffespark konkurranse: Målvaktbytte rett før en straffesparkkonkurranse er tillatt, men målvakten som begynner å stå i mål under en straffesparkkonkurranse, må fullføre det hele straffesparkkonturrasen.

B)1.9: Skade på keeperen: Om keeperen blir skadet og ikke kan gjennomføre straffesparkkonkurransen og det er KUN dommer som avgjør om det kan byttes til ny målvakt.

B) 2: Tilsnakk / Advarsel: (gule og rødt kort)

B) 2. 1: Gult kort: spilleren som får gult kort må ut av banen og laget må spille de påfølgende to minutter av spillet med en spiller mindre. Spilleren som fikk gult kort, kan ikke benyttes i de to minuttene (må sone ferdig de to minuttene). Hvis motstanderen scorer et mål før de to minuttene er fullført, blir karantenen opphevet for laget som sender inn andre spiller enn den utviste spilleren. 

B) 2. 2: Gult kort: En spiller som får to gule kort løpet av samme kamp, får spilleren rødt kort og blir utvist resten av kampen. Den utviste spilleren må sone en kamp til. Den utviste spilleren laget må spille 5 minutter av kampen en spiller mindre, kan ikke sette i ny spiller selv om motstanderen lager mål. Skjer dette i siste kamp i gruppespill, må vedkommende stå over første kamp i sluttspillet.

B) 2. 3: Rødt kort: spilleren som får direkte rødt kort er utvist resten av kampen og laget må spille de påfølgende fem minuttene av kampen med en spiller mindre. Karantenen blir ikke opphevet om motstanderen scorer et mål. Den utviste spilleren må sone ferdig en kamp. Skjer dette i siste kamp i gruppespill, må vedkommende stå over første kamp i sluttspillet.

B) 2. 4: Rødt kort: Usportslig oppførsel som slåssing på banen/ spytting mot spillere/dommere/trenere osv vil føre til utestengning av resten av turneringen og dommeren avgjør om hendelsen er usportslig. (Arrangør er pliktig til å sende turneringsrapport og dommerrapport til TFA innen 14 etter at turnering er gjennomførtPå følgende TFA møte vil det bli vurdert om ytterligere blir straffet eller ikke)  (Les også A) 13. 1 og A 13. 2)

B) 3: 4 sekund regel og mål av målvaktenB) 3. 1: 4 sekunder: Målvakten kan kun ha ballen i 4 sekunder (henda eller beina). Dommeren vil blåse indirekte frispark ved overtredelse av denne reglen fra der målvakten hadde ballen. Når målvakten er over midtbane streken, gjelder ikke 4 sekunders reglen.   

B) 3. 2: Hvis ballen var ut av spill, har målvakten ikke lov å bruke fot. Målvakten må kaste ballen med hånd innenfor midtlinjen. Når målvakten fanger ballen ved angrep, kan kaste ballen over hele banen, men om ballen går rett i mål uten å bli rørt av medspiller eller motspilleren, blir mål underkjent. Om målvakten sparket ballen med fot (når målvakt fanger ballen ved angrep) og går ballen rett i mål, blir målet godkjent.

B) 5: Gjennomføring av Straffesparkkonkurranse:B) 5. a: Straffesparkkonkurranse vil foregå på følgende måte: Hvert lag velger 3 spillere i 5’er fotball (hvem som helst fra innleverte lagliste,(vedtatt: møtereferat: 2019.12.04, punkt 6). 

B) 5. b: Rekkefølgen fra de første (obligatoriske 3 i innendørs) sparkene kan endres.

B) 5. c: Det tas tre straffespark hver og dersom det er uavgjort, skal det tas en og en med to nye spillerne (når de første 3 spillerne som tok straffe i begynnelsen, kan ikke ta straffe på nytt før 2 nye spillerne har tatt straffe, dvs det må gjennomføres straffespark konkurranse med 5 forskjellige spillerne).

B) 5. d: Er det fortsatt uavgjort etter at 5 forskjellige spillerne har gjennomført straffe, så fortsetter straffespark konkurransen en om gangen med fem forskjellige spillerne på ny runde, vedtatt: møtereferat: 2019.12.04, punkt 6

B) 5. e: Straffespark tas fra 6 meter (indre bua linje som er 6 meter), ikke «rette» streken som er 7 meter (vedtatt: møtereferat: 2019.12.04, punkt 5)

B) 5. f: Målvakten som står i mål ved straffespark konkurransen må fullføre hele straffespark konkurransen. vedtatt: møtereferat: 2019.12.04, punkt 6. (henvises til også B) 1.8: og B) 1.9)).

C: 7`er fotball regler (f.eks.: Stovner Cup, Noreel Cup, Minnal Cup)

C) 1: Antall Spillere / reserver / Spillerbytte:

C) 1. 1: Antall Spillere: 7 spillere på banen, og maks fem reserver. (De navngitte spillerne på spillelisten kan delta. Maks 12 spillernavn er tillatt).

C) 1. 2: 5 reserver. (De navngitte spillerne på spillelisten kan delta. Maks 12 spillernavn er tillatt). 

C) 1. 3: Spillerbytteskal foregå slik: 7 èr, kan alle 5 innbytterne benyttes på maks 3 bytte. En spiller som blir byttet ut, kan ikke komme inn igjen i samme kamp. Spillerbytte skal skje ved stans i spillet, og etter klarsignal fra dommer. Dersom denne reglen ikke overholdes, skal det tildeles gult kort.

C) 1. 4: Spillere som byttes ut skal alltid forlate spillebanen fra det nærmeste punkt på linjene som avgrenser spillebanen.  Dommeren kan pålegge spillere å forlate spillebanen ved midtlinjen eller på et annet sted. Spillere skal rette seg etter dommerens pålegg

C) 2: Tilsnakk / Advarsel: (gule og rødtkort)

C) 2. 1: To gule kort i gruppespillet, fører til karantene i påfølgende kamp. F.eks. om spilleren får to gule kort i finalen (eller i siste kampen i serie) må spilleren sitt navn må være påført til neste turnering navneliste og sone straffen.

C) 2. 2: Dersom en spiller kun har ett gult kort i gruppespillet, vil det bli slettet før sluttspillet. 

C) 2. 3: Ved rødt kort vil spilleren bli utestengt i neste kamp.  

C) 2. 4: Usportslig oppførsel som slåssing på banen/ spytting mot spillere/dommere/trenere osv vil føre til utestengning av resten av turneringen og dommeren avgjør om hendelsen er usportslig. (Arrangør er pliktig til å sende turneringsrapport og dommerrapport til TFA innen 14 dager etter at turneringen er gjennomført og på påfølgende TFA møte vil det bli vurdert om ytterligere straff eller ikke.

C) 5: Gjennomføring av Straffesparkkonkurranse:

C) 5. a): Hvert lag velger 5 spillere i 7’er fotball til å gjennomføre straffesparkkonkurransen. De 5 av 7 spillerne som var i banen da kampen ble avblåst av dommer, skal ta straffesparkene først. (vedtatt: møtereferat: 2019.12.04, punkt 6).

C) 5. b): Rekkefølgen fra de 5 første sparkene kan endres (obligatoriske 5 straffer i 7 `er).

C) 5. c): Det tas 5 straffespark hver og dersom det er uavgjort skal det tas en og en med to nye spillerne (de første 5 spillerne som tok straffe i begynnelsen, kan ikke ta straffe på nytt før 2 nye spillerne har gjennomført straffespark konkurransen, dvs det må gjennomføres straffespark konkurranse med 7 forskjellige spillerne).

C) 5. d): Er det fortsatt uavgjort etter at 7 forskjellige spillerne har gjennomført straffe, så fortsetter straffespark konkurransen en mot en med samme spillerne som var i banen ved kampslutt. vedtatt: møtereferat: 2019.12.04, punkt 6

C) 5. e: Keeper som starter ved straffespark konkurransen må fullføre.  vedtatt: møtereferat: 2019.12.04, punkt 6.

C) 5. f: Målvaktbytte i straffespark konkurranse: Målvaktbytte rett før en straffesparkkonkurranse er tillatt, men målvakten som begynner å stå i mål under en straffesparkkonkurranse, må fullføre det hele straffesparkkonturrasen. møtereferat: 2019.12.04, punkt 6

C) 5. g:  Skade på keeperen: Om keeperen blir skadet og ikke kan gjennomføre straffesparkkonkurransen og det er KUN dommer som avgjør om det kan byttes til ny målvakt.

D: 5`er fotball utendørs (f.eks.: Bergen Cup)

D) 1: Antall Spillere / reserver / Spillerbytte:

D) 1. 1: Antall Spillere: 5 spillere på banen. Maks 10 spillernavn er tillatt

D) 1. 2: 5 reserver. Kan benyttes alle 5 reserve spillerne som innbytte i en kamp. (De navngitte spillerne på spillelisten kan delta.).

D) 1. 3: Spillerbytte skal foregå slik: Antall bytter under kampen er ubegrenset.

D) 1. 4: Spillerbytte: Man kan bytte så mange ganger man ønsker. En spiller som blir byttet ut, må forlate banen før en ny spiller kan komme inn.

D)1. 5: Spillere som byttes ut skal alltid forlate spillebanen fra det nærmeste punkt på linjene som avgrenser spillebanen. Dommeren kan pålegge spillere å forlate spillebanen ved midtlinjen eller på et annet sted. Spillere skal rette seg etter dommerens pålegg.

D).1. 6: Spillerne som trer inn på spillebanen må også gjøre dette fra eget lags innbytteområde, men ikke før spilleren som forlater banen er helt ute av spillebanen. Et bytte anses gjort når innbytteren trer inn på spillebanen, da han regnes for å være aktiv spiller og spilleren som forlater banen opphører å være aktiv spiller.

D)1. 7: Spillerbytte skal skje ved uten stans i spillet, og etter klarsignal fra dommer. Dersom denne reglen ikke overholdes, skal det tildeles gult kort.

D) 2: Tilsnakk / Advarsel: (gule og rødtkort)

D) 2. 1: To gule kort i gruppespillet, fører til karantene i påfølgende kamp. F.eks. om spilleren får to gule kort i finalen (eller i siste kampen i serie) må spilleren sitt navn må være påført til neste turnering navneliste og sone straffen.

D) 2. 2: Dersom en spiller kun har ett gult kort i gruppespillet, vil det bli slettet før sluttspillet. 

D) 2. 3: Om samme spilleren får to gule kort i samme kampen, blir det andre gule kort til rødt kort og spilleren kan IKKE delta på neste kamp.

D) 2. 4: Ved direkte rødt kort vil spilleren bli utestengt i neste kamp (sportslig oppførsel). 

D) 2. 5: Ved direkte rødt kort Usportslig oppførsel som slåssing på banen/ spytting mot spillere/dommere/trenere osv vil føre til utestengning av resten av turneringen og dommeren avgjør om hendelsen er usportslig. (Arrangør er pliktig til å sende turneringsrapport og dommerrapport til TFA innen 14 dager etter at turneringen er gjennomført, og på påfølgende TFA møte vil det bli vurdert om ytterligere  straff eller ikke).

D) 3: Gjennomføring av Straffesparkkonkurranse

D) 3. a: Straffesparkkonkurranse vil foregå på følgende måte: Hvert lag velger 3 spillere i 5 ’er fotball til å gjennomføre straffesparkkonkurransen. De 5 av 5 spillerne som var i banen da kampen ble avblåst av dommer, skal ta straffesparkene. (vedtatt: møtereferat:2019.12.04. punkt 6.)

D) 3. b: Rekkefølgen fra de første (obligatoriske 3 i innendørs) sparkene kan endres.

D) 3. c: Det tas tre straffespark hver og dersom det er uavgjort, skal det tas en og en med to nye spillerne (når de første 3 spillerne som tok straffe i begynnelsen, kan ikke ta straffe på nytt før 2 nye spillerne har tatt straffe, dvs det må gjennomføres straffespark konkurranse med 5 forskjellige spillerne).

D) 3. d: Er det fortsatt uavgjort etter at 5 forskjellige spillerne har gjennomført straffe, så fortsetter straffespark konkurransen en om gangen med fem forskjellige spillerne på ny runde som var på banen da kampen ble avblåst., vedtatt: møtereferat: 2019.12.04, punkt 6

D) 3. e: Straffespark tas fra 7 meter.

D) 3. f: Keeper som starter ved straffespark konkurransen må fullføre.  vedtatt: møtereferat: 2019.12.04, punkt 6.

D) 5. f: Målvaktbytte i straffespark konkurranse: Målvaktbytte rett før en straffesparkkonkurranse er tillatt, men målvakten som begynner å stå i mål under en straffesparkkonkurranse, må fullføre det hele straffesparkkonturrasen. møtereferat: 2019.12.04, punkt 6

D) 5. g:  Skade på keeperen: Om keeperen blir skadet og ikke kan gjennomføre straffesparkkonkurransen og det er KUN dommer som avgjør om det kan byttes til ny målvakt.

E: 11`er fotball: f.eks: Tamil Sangam Cup.

Her gjelder Felles regler A og Norges fotball regler.