Når alle medlemmer eller flertall av medlemmer  i TFA er enig om retningslinjer for avvikling av fotballturneringer, blir de vedtatt under TFA møte. Hittil  har TFA vedtatt en rekke retningslinjer for arrangør og for de oppdelte aldersgrupper. Alle medlemmer i TFA er pålagt å følge de vedtatte retningslinjene. Om arrangør , trener eller spiller ikke følger de vedtatte retningslinjene, blir vedkommende ( arrangør, trener eller spiller)  straffet for brudd av retningslinje / retningslinjer. Dermed ber om alle TFA medlemmer å følge de vedtatte retningslinjer.   

Alle retningslinjer som er vedtatt av TFA er lagt i undermenyenretningslinjer:

Tamil sangam Cup 2019, mer bilder av Tamil Sangam , klikk her

Noradvind SK, U7 lag 2019

Drammen Cup 2019

Mer bilder av Drammen Cup 2019, klikk her