Vedtak / Retningslinger

TFA har vedtatt retningslinjer og vedtak på TFA møter. De vedtatte retningslinjer og vedtak er pålagt til alle TFA medlemmer å følge de. 

TFA Retningslinjer

  1. TFA medlem som har fotballag får første rettigheter fremfor TFA medlem som  ikke har fotballag. (les møtereferat 02.03.2022 punkt 14.)
  2. Alle lag skal følge TFA sine skriftlige regler. Lagene kan ikke bli enige om egne regler mellom seg. Hvis det skjer, blir det en straffe sak. (les møtereferat 07.12.2022, sak 3).

  3. Alle lagene er ansvarlige for å følge TFA reglene som gjelder turneringer og holde gitte tidsfrister som f.eks. invitasjon skal sendes minst fire uker før turnering finner sted. Turneringsrapport og dommerrapport må sendes innen to uker etter at turneringen er avviklet. Gebyr på 2000 kr dersom disse ikke blir sendt innen fristen. (les møtereferat 07.12.2022, sak 4, siste avsnitt).
  4. klubbdommere ikke skal dømme kamper som spilles av sitt eget lag. (les møtereferat 07.12.2022, sak 6).
  5. Når en arrangør klubb melder to eller flere lag, skal det sendes navn på 5 spillere for hvert lag før trekningen finner sted til TFA mail.

    Forslag om å registrere navnene digitalt. Den er vedtatt. ( Møtereferat 07.12.2022, sak 20)