Møtedatoer for 2023

08.02.2023
Onsdag Kl.18:30
Møtested : vil bli infomert via email
Møtekooridnator ansvarlig: Minnal Sports Club
03.05.2023
Onsdag Kl.18:30
Møtested : Vil bli informert via email 
Møtekooridnator ansvarlig: Stovner Tamil Sports Club
20.09.2023
Onsdag Kl.18:30
Møtested : vil bli infomert via email
Møtekooridnator ansvarlig: Unique Tamil Football Club
06.12.2023
Onsdag Kl.18:30
Møtested : Vil bli informert via email 
Møtekooridnator ansvarlig: Everest sports Club