Møtedato og Møtetid

2021. 12. 15

Onsdag Kl.18:30

Møtedato og møtetid for 2022 blir bestemt på TFA møte den 15.12..2021. Det vil bli oppdatert etter møte.