TFA møtereferater

2023

08.02.2023

Møtereferater:

2023

TFA møtereferat: Dato: 08.02.2023

Sted: Noreel klubbhus

 

Sak 1: 

Vi har gjennomgått trekning regler og kampoppsett modell regler. Ingen klubber har kommentarer om det. (VEDTATT)

 

Sak 2: 

Alle klubber må sende navnelister seinest 1 timer (deadline) før trekninger finner sted. Det skal benyttes KUN TFA sin nettside. (Form 2). Denne gjelder når en klubb melder inn to lag i samme kategori. (VEDTATT)

 

Sak 3: 

Alle klubber må sende navnelister seinest 1 timer (deadline) før sin kampstart. Det skal benyttes KUN TFA sin nettside. (Form 3). Det gjelder når et lag skal spille sin første kamp. (VEDTATT)

 

Sak 4: 

Bergen Vest og andre Bergen-lagene fra Bergen region blir behandlet akkurat som utenlandske lag i TFA sin treknings regler. Vedtatt.

 

Sak 5: 

Lagene fra TFA medlemmer, fra Oslo og Drammen region blir behandlet akkurat som utenlandske lag i TFA sin trekning regler, når de deltar på turnering i Bergen.

 

Sak 6: 

Maaveer Cup turneringsrapport og to dommerrapportene ble gjennomgått. Det var en usportslig hendelse. Det ble vedtatt staff mot vedkommende som må stå over en hel turnering.

 

Sak 7: 

Hvis et lag går ut av banen i midt i kampen og nekter å spille resten av kampen, må vedkomme laget klubb betale 5000,00kr i bot til TFA.

 

Sak 8: 

Over 40 og over 50 har møteplikt på første og siste TFA møte. TSC representant som kom på møte, forlot etter en kort stund. Dette er brudd på TFA møteregler. Dette medfører at TSC må betale dobbelt innmeldingsavgift på neste år (i 2024) alle TFA turneringer.

 

Sak 9: 

Sangam Idrett lag har ikke møtt opp til TFA møte. Dette er brudd på TFA møteregler. Dette medfører at alle TFA medlemmer som deltar på Sangam Idrett lag sin fotballturnering neste år, betaler kun halv innmeldingsavgift år 2024.

 

Sak 10.

Per dag TFA har kampoppsett på to baner. Hvis noen klubber ønsker å dele overage kamper i 3 baner samtidig, må dere følge kampoppsett rekkefølge(Det blir regler for 3 banen)

 

Sak 11.

Bergen vest har betalt boten på 5000kr.

 

Sak 12.

Nixon Richard ønsker å ta bilder av turneringene til TFA webside og Han kommer til å finne sponser (Reklame)til webside for å dekke kostnadene for webside.(Alle klubber har godtatt denne)

 

Sak 13.

Alle TFA medlemmer må betale TFA kontingent i neste TFA møte (kontant).

 

Referent: 

Ramesh Vinayakam (møteleder) 

Richard Joseph Nixon

2022 

07.12.2022 

TFA møte

Sted:             Lørenskog hus (Adresse: Festplassen 1, 1473 Lørenskog)

Dato:            07.12.2022 

Klokkeslett: 18:30

Deltakere:       Alle klubber og arrangører

SAK 1

Rapport fra Nordavind turnering

 • Det ryktes om en episode på garderobe, der vakter måtte inn for å stanse slåsskampen. Nordavind avkrefter at det har skjedd en slik hendelse.
 • TSC (O50) trakk seg etter trekning og spilte med et annet lag, er dette greit? Trenger vi å endre regler for O30, O40 og O50? Kan det gis unntak dersom sykdom er grunnen? Disse lagene har ingen tilhørighet til de lagene da det ikke er noen spilleliste, og kan i teorien spille for andre lag. Lagene er enige om at dette ikke er greit, dersom slike hendelser skjer i siste liten. Et forslag for å unngå at dette skjer igjen er å gi minst 5 navn fra påmeldt lag ved påmelding.

TFA tar dette videre dersom denne situasjonen oppstår igjen.

SAK 2

Ønske om å arrangere O40 og O50 turnering (Oslo Memorial Cup*)

 • Tidligere har det blitt arrangert «Memory Cup» for to tidligere spillere i det tamilske miljøet. Det ble enighet om at to lag tar ansvar for å arrangere en turnering i starten av 2023.
 • TFA kan støtte med økonomi for å sette i gang dette
 • TSC (Selvi) tar ansvar for å arrangere et møte for å snakke om felles O40 og O50 turnering, og vil kalle inn alle lagene til dette.

SAK 3

Alle lag skal følge TFA sine skriftlige regler. Lagene kan ikke bli enige om egne regler mellom seg. Hvis det skjer, blir det en straffe sak.

 

SAK 4

Datoer for kommende turneringer

 • Maaveerar Cup 2022 blir arrangert 7. og 8. januar, pga. problemer med å finne ledig hall.
 • Maaveerar Cup 2023 vil bli arrangert 11. og 12. november (andre helg i november).
 • Drammen Cup blir arrangert 24. og 25. februar.
  • Tamil Sangam sier at de i lang tid har hatt deres fotballturnering denne helgen, men Drammen har hatt turneringen siste helgen i vinterferien (uke 8) i 6 år. Tamil Sangam har sendt e-post om at de trekker seg fra TFA. Tamil Sangam har tidligere gitt beskjed om at de hadde sin siste fotballturnering på deres 40 års jubileum. Tamil Sangam skal finne en ny dato som ikke krasjer med andre turneringshelger, mens Drammen beholder helgen 25. og 26. februar til sin turnering.
 • LTSK Cup – 4. og 5. mars
  • Siden Drammen ikke har turnering for O40 og O50, så kan LTSK arrangere turnering for O40 og O50 en uke etter Drammens Cup. Hvis Drammen bestemmer å arrangere for O40 og O50 da får LTSK ikke lov til å arrangere turnering.
  • Nåværende regel sier at det ikke skal arrangeres turneringer hyppigere enn annenhver uke. Det gis et unntak kun for LTSK for O40 og O50 i 2023.

Lag

Dato for turnering

Maaveerar Cup 2022

7. og 8. januar 2023

Drammen Cup

25. og 26. februar

LTSK Cup

4. og 5. mars 2023 (Kun O40, O50 og volleyball)

Everest Cup

Kommer med dato snarlig (mest sannsynlig i april)

Stovner Cup

18.mai

Stovner Cup

26., 27. og 28. mai

Minnal Cup

19. august 2023

Noreel Cup

02. og 03. september 2023

Bergen Vest Cup

16. og 17. september 2023

Nordavind Cup

07. og 08. oktober 2023

Maaveerar Cup 2023

11. og 12. november 2023

Tamil Sangam

Kommer med dato snarlig

Everest

Kommer med dato snarlig

Alle lagene er ansvarlige for å følge TFA reglene som gjelder turneringer og holde gitte tidsfrister som f.eks. invitasjon skal sendes minst fire uker før turnering finner sted. Turneringsrapport og dommerrapport må sendes innen to uker etter at turneringen er avviklet. Gebyr på 2000 kr dersom disse ikke blir sendt innen fristen.

 

SAK 5

Forslag til endring av organisasjonsform:

Bergen Vest sendte et forslag om at TFA kan bli en organisert frivillig organisasjon, hvor organisasjonen består av styremedlemmer som representerer hver klubb. Forslaget blir ikke vedtatt. TFA skal fungere som nå.

SAK 6

Ønske om å bruke kretsdommere for alle aldersgrupper. Forslaget blir ikke vedtatt. Viktig at klubbdommere ikke skal dømme kamper som spilles av sitt eget lag. Dette er TFA vedtak.

SAK 7

Forslag om unntak slik at Bergen Vest IL kan bruke spillere som ikke er TFA registrert fra Bergen til å delta i turneringer under TFA i Oslo uten at de binder seg til Bergen Vest IL.

De overage spillerne som ønsker å ikke være medlem i TFA, samtidig ønsker å spille for ett TFA medlem lag, kan vedkommende gjøre det, men det TFA laget vedkommende spiller for er vedkommende bunnet til dette TFA laget, kan ikke spille for andre TFA laget. Om vedkommende ønsker å spille for ett annet TFA lag, da vedkommende melde overgang slik som andre TFA overage spillerne.

Forslaget vedtas for 2023 med et flertall.

På turneringer som arrangeres i Oslo / Drammen må lagene spille med sine egne spillere. Det er ikke mulighet for at spillere fra to TFA lag kan slå seg sammen og spille på samme lag, unntak kun for Bergen Vest. Bergen Vest kan slå sammen med 11 stars, men navnet til klubblag må ha flertall av spillerne.

Lag fra utlandet: Dersom det kommer et lag fra utlandet og ditt TFA lag ikke er påmeldt i turneringen, så kan maksimalt tre spillere tas inn i dette utenlandske laget. Dette gjelder ikke dersom ditt TFA lag som har meldt til turnering, selv om laget trekker seg seinere.

SAK 8

Bergen Vest IL ønsker at Noreel sender ut turneringsrapport og dommerrapport før Bergen Vest Challenge Cup, for å være oppdatert på hendelser fra denne turneringen.

 

SAK 9

Bergen Vest IL ønsker at det blir pålagt at alle TFA medlemmer deltar på minst én turnering arrangert av en TFA klubb i løpet av året. Det er opptil klubber om å delta i en turnering.

SAK 10

Anbefaling om at innmeldingsavgift økes. Forslaget vedtas ikke. Nåværende innmeldingsavgift beholdes.

SAK 11

Forslag om å endre aldersgrupper fra to til tre år (U12 – U15 – U18). Dette er for å inkludere flere spillere som faller ut av den tamilske fotballen i en ung alder siden det ikke er nok spillere for å melde på lag. Forslaget vedtas ikke (9 av 10 stemmer).

SAK 12

Forslag om å endre mulighet for å melde overgang fra to ganger i året til en gang i året. Forslaget vedtas ikke (7 av 10 stemmer). TFA beholder samme regler: dvs to overgang muligheter, men kan en overage spiller benytte en overgang løpet av 12 måneder.

SAK 13

Ønske om å rullere møtelokale til de klubbene som har mulighet til å ha møte. TFA lager en oversikt over når og hvem som skal ha ansvar å ordne lokale. TFA møter arrangeres på onsdager. Nishanthan fra LTSK prøver å ordne lokalet for neste år på lørenskoghuset.

               Ansvarlig for neste årsmøte:

Lag

Dato

Minnal

08.02.2023

Stovner

03.05.2023

Unique

20.09.2023

Everest

06.12.2023

               Møteansvarlige sine oppgaver:

 • Møtelokal
 • Fikse bord og stoler
 • Te og vadai

 

SAK 14

Forslag om å innføre utestengelse fra U11. Det foregår mye unødvendig bråk blant unge lag. Forslaget vedtas ikke (8 av 10 stemmer).

SAK 15

Forslag om å ha 2 kvalifiserte dommere på banen samtidig, en på hver side på OA finaler. Dette er bare forslag, ingen er pålagt å ha to dommer på OA finaler. Dette er opptil arrangør.

SAK 16

Forslag om å øke antall innbyttere fra 3 til 4 på utendørs fotball (7’ er fotball). Det vedtas at man kan benytte alle 5 reserve spillere.

SAK 17

Forslag om å fjerne regel «A14 i aldersbestemte regler» for vanter for U9. Vanter passer ikke for U9. Forslaget vedtas.

SAK 18

Straffegebyr for lag som trekker seg etter det ble gjennomført trekning, skal betales tilsvarende innmeldingsavgift til TFA. Straffegebyret betales til arrangørene av turnering. Forslaget vedtas (8 av 10 stemmer).

SAK 19

Overage-spillere eller overage-spillende trener har møteplikt på alle TFA møter. Hvis de ikke møter opp så blir det straff. (Beholder gammelt gebyr (deltager betaler dobbel, arrangør halv pris))

Bergen IL har unntak når det gjelder oppmøte. De må møte opp på møtene i september og desember.

SAK 20

Når en arrangør klubb melder to eller flere lag, skal det sendes navn på 5 spillere for hvert lag før trekningen finner sted til TFA mail.

Forslag om å registrere navnene digitalt. Forslaget vedtas (6 av 10 stemmer).

SAK 21

Regelendring i TFA for overage: hvis man får gult kort må man sone i to minutter, dersom andre laget scorer innen disse 2 minuttene så kan et annet spiller kan komme inn. Den som får gult kort, må vente 2 minutter uansett.

 

SAK 22

TFA har ikke bankkonto, derfor skal alle betalinger skje kontant. Forslaget vedtas (6 av 10 stemmer).

SAK 23

Bergen Vest har fått 5000kr staffegebyr i siste møte. De skulle ha betalt før dette møte, de ville overføre på konto. Siden TFA ikke har bankkonto, må denne betales kontant før neste møtet.

SAK 24: Ekstraomgang i sluttspillet (f.eks: kvartfinale, semifinale): arrangør er plikt til å informere muntlig før trekning finner sted om det blir ekstraomgang med 5 minutter x 2, eller straffespark konkurranse. Denne avgjørelsen må sendes skriftlig sammen med kampoppsettet.

Sak 25: Gjennomgang av nytt kampoppsett. Dette må gjennomgås nøye, så avventer med å godkjenne dette til neste TFA møtet. Dette blir tatt opp som første sak på neste møte.

Referat av,

Shahana Sathaananthan

Referat gjennomgått av:

Ramesh

Nixon-

TFA Møtereferat

Dato: 21.september 2022
sted: Noreel Klubbhus, Oslo.
Referent: Richard Joseph Nixon

Møteleder informert om at viktighet av å lese møtereferater, retningslinjer og regler som TFA har vedtatt, slik at man unngå gjentakelse av tidligere vedtakene på møte. Det ble også understreket viktighet for skriftlige henvendelser.

Økonomi ansvarlig Sivakumaran Thiyagarajah informerte om TFA har 36 603 kr og la frem en mappe med alle billagene og var tilgjengelig for innsyn.

Email fra Elankeeran Jogesvaran Fernado, fra Lørenskog Sk: Over 40 og over 50 møte om deltakelse til utenlandske fotball turneringer: Møteleder informerte om at om ett lag eller klubb deltar på utenlandske turneringer og de velger å representere Norge, da skal dette gå gjennom TFA. Det må inkludere alle klubbene. Denne saken blir tatt opp igjen på neste TFA møte etter at innkalte møte fra Elankeeran skal være ferdig før neste oppsatte TFA møte. På neste TFA møter alle over 40 og Over 50 klubbene som har møteplikt.

Haransing Selvanayagam informer om Jente lag uttakelse for Eelam fotball lag. Det er oppsatt samling i Sveits på slutten av oktober 2022. Noen jenter har meldt sin interesse. Det er også en turnering for under 15 og overage i Sveits. Arrangør av turnering, TCC Sveits ønsker om deltakelse fra «Norway selected team» og dette skal meldes gjennom TCC Norge.

Overgang regler er ikke nok tydelig. TFA skal gå gjennom alle overgang regler på neste TFA møte. Det blir rettet opp alle «hullene» på reglene. Nye og tydelige overgang regler blir iverksatt fra 01.01.2023. Kun skriftlig regler som ligger på websiden kommer til å være gyldig fra 01.01.2023.
Ingen enkelt person har mandat å bestemme i TFA. Alle bestemmelsene blir vedtatt på TFA møte. De som sender brev til TFA, får svar fra TFA etter at saken ble tatt påfølgende TFA møte.

Forslag: Alle klubbene skal sende skriftlig om overgang regler. De innkommet forslagene blir gjennomgått og det som blir vedtatt og iverksatt fra 01.01.2023.

Forslag: neste overgang vindu blir flyttet etter at Bergen vest turnering er avviklet.
Innmeldte overgang i perioden: 01.09.2022 til 14.09.2022: Totalt 20 overganger innmeldt: kun en overgang som ikke ble godkjent siden vedkommende har meldt sin overgang etter at fristen var gått ut. De innmeldte 19 overganger innen fristen er godkjent.
De følgende 5 spillerne som hadde meldt overgang i perioden fra 14.04.2022 til 30.04.2022 har fortsatt karantene til 30.04.2023 på grunn av de har vært i Bergen Vest klubben under ett år.
1. Suren Jerard Surendran
2. Erik Emmanuel
3. Anushanth arumairasa
4. Priyanth Amirthanathan
5. Sureyan Jeyathasan.

Turnerings og dommerrapporter:
Everest Cup: Ingen saker.

Stovner Cup:
*Ifølge kampoppsett regler, skal det gjennomføres først A gruppe og gruppe B spille ferdig sine kamper, så forsetter man med C og D gruppe. Stovner Sk representant Sentil sa at Stovner SK tok hensyn, og det skal være rettferdig for all lagene, og dermed ble det kampoppsett slik at alle lag måtte spille to kamp på søndag.

* Drammen Sk henviste også TFA regler om det skal ta hensyn til TFA medlemslagene fremfor utenlandske lagene.
* Det ble også påpekt at det ikke ble fulgt kampoppsett slik at A 1 mot A2 først, så A3 mot A4 og så videre. Det ble bedt om å følge denne reglen neste gang.

* Lørenskog SK påpekte at gressbane på Rommensletta er IKKE egnet for å gjennomføre fotballkamper der. Stovner Sk ble bedt om å ta hensyn til det neste gang.

* Det ble også bedt om å ta hensyn til spillerne og arrangør når man benytter private musikk, spesielt under kamper.
*Førstehjelp utsyr: Arrangør har plikt å ha denne tilgjengelig, men deltakende lagene har plikt også å ta med seg isposer og liknede utsyr. Det ble henvist til TFA regler om denne punktet.

Tamilsangam Cup:
Innmeldingsavgifter for TFA medlemmer og Ikke TFA medlemmer var satt opp feil på invitasjon til cup, men T.S rettet seg etter TFA reglement før turnering ble avviklet. T.S ble bedt om å følge frister for invitasjon og frist for kampoppsett neste gang.

Minnel cup: Ifølge Lørenskog Sk fulgte ikke reglen for ekstra omgang i finalen (over 50) da var det uavgjort i ordinær spilletid. Og manglede vatner for U7 kamper, men vatner for U9 er anbefaling i følge TFA reglement.
Det ble påpekt at noen av arrangør ikke hadde oversikt over TFA reglementer ifm. innbytteregler for U21. Antall straffespark (gjennomført 3 straff istedenfor 5). I finalen etter uavgjort resultat i ordinært spille tid, (over 50) ikke ble gjennomført ekstra omganger før straffespark konkurranse.

Noreel Cup:
Vatner for U9 og blir det vedtatt på nest TFA møte.
En Overage Everest Keeper fikk en turnerings karantene og en overage Unique FC spiller fikk 3 turnerings karantene.

Bergenvest Cup:
Noreel sk leverte inn en skriftlig klage om spillerne fra Unique FC deltok på turnering sammen med Atletico Bergen etter at Unique FC spillerne trakk fra turnering etter kampoppsett, men Noreel Sk gikk med på å vise sine sportslige side og trakk klagen.
Bergen Vest fikk tildelt 5000 kr bot for kampoppsett regle brudd. Bergen Vest ville betale boten til TFA konto, men TFA skal finne en løsning for dette på neste TFA møte.

Alle arrangørene ble bedt om å skjerpe seg og følge TFA reglementene. Det vil bli staffet med bøter i fremtidig turneringer.

Alle lagene skal sende sine forslag til TFA for nye regle, regle endringer, eller det som mangler på websiden. De innkommet forslagene blir gjennomgått, vedtatt og blir iverksatt fra 01.01.2023 og alle TFA medlemmer plikt /må følge de reglene som blir vedtatt på årets siste TFA møte.

Hastemøte

Bergen vest innkalte til hastemøte den 15.09.2022:

Agende: 
Kampoppsett:

Deltatt: Bergen vest, LTSK, Drammen Sk (Ramesh, møteleder)

Det var lite deltakelse til hastemøtet, men det ble fortsatt gjennomført med LTSK og TFA møteleder Ramesh tilstede. 

Vi har da snakket om feilen ved kampoppsettet til Bergen Vest Cup. Som tidligere nevnt så har ikke denne feilen blitt oppdaget 3 dager før turnering. Bergen Vest har beklaget for dette, men har nå etter møtet bestemt Bergen Vest for å gjennomføre cupen etter det som er blitt offentliggjort og sendt til dere tidligere. 

TFA sine regler for gruppefordeling og kampoppsett står ikke skriftlig noen steder på nettsiden,  til tross for dette har Bergen Vest ringt og hørt med samtlige om hvordan dette skal settes opp. Nå er det mer enn 1 måned siden trekning og 2 uker siden kampoppsett ble offentliggjort, eventuelle klager og feil kunne ha blitt delt med Bergen Vesgt tidligere. 

Bergen Vest ønsker selvfølgelig et godt samarbeid og fellesskap med klubbene i Oslo. 

Skrevet av: Baptist Emiliyanus

På møte 21.09.2022 ble ikke  dette hastemøte ikke godkjent på grunn av TFA regler: Ingen av TFA medlemmer kan innkalle hastemøte som handler om regelendring. 

Møtereferat den 04.mai.2022

Alle oppmøtt.

 1. LTSK ble spurt om de hadde noen hendelser å ta opp fra LTSK sin turnering, siden turneringsrapport ble ikke lest opp. Det var ingen hendelser og turneringen var vellykket.
 1. Eleven star aktiv spiller var ikke på møtet, TFA lagene mente at de må betale dobbelt innmeldingsavgift neste år for turneringene. Spiller fra Noravind sa at det var feil og møteregelen er når det er aktiv spiller, eller spillende trener ikke møter på møtet får de ikke stemmerettighet og ingen andre konsekvenser. Hvis ingen av lag medlemmer ikke møter da blir det dobbelt innmeldingsavgift for dem eller halv pris på innmeldingsavgift på deres turnering.
 1. Redegjørelse av reglen om oppmøte: Så lenge det er oppmøte fra klubben så blir det ikke bot, det kreves at minst en blir under hele møte. Kun overage spiller/trener kan diskutere og evt. stemme ved saker angående overage. Dette fører til at straffen til Unique som ble tildelt siste møte blir frafalt.

 2. En spiller fra minnal mente at det ikke er greit å nevne spiller sitt navn på turneringsrapport. TFA har tidligere informert om dette før, bruk draktnummer på spillerne. Minner om at det ikke gjelder suspensjon.

 3. Overgangen for Ajanthan til nordavind blir ikke godkjent fordi at han meldte overgang til minnal i september 2021. Du kan være inaktiv og evt. melde overgang til den klubben du ønsker å bli en del av ved neste overgangsperiode. Man må være medlem i en klubb i et år.

 4. Avklaring: Du må spille for ditt TFA- lag så lenge du bor i samme region som ditt eget lag og de stiller lag i denne turnering. Hvis cupen blir avholdt i din egen region kan du ikke spille for et annet lag enn ditt eget uansett. (Suren kan spille for eget hjemmelag i Oslo så lenge han ikke bor i Oslo lenger).

 5. Sangam IL skiller seg ut fra Tamil Sangam og blir også medlem av TFA som arrangør foreløpig.
Møtereferat den 02.mars 2022

Forfall: Unique FC, overage spiller eller spillende aktivt trener.

Oppmøtte: Ellers andre TFA medlemmer møtte opp til møte.

Referent av: Richard Joseph Nixon

 1. Informasjon fra møteleder Ramesh Vinayakam: Alle klubbene har ansvar å lese møtereferater og kamprapport når de blir sendt til klubbene. Det blir ikke lest opp møterapport og kamprapport på påfølgende TFA møte. Om noen klubb har kommentar må sende skriftlig til neste TFA møte, da blir det tatt opp under påfølgende TFA møte. Om det er noe innvendinger blir det tatt opp, ellers blir møtereferat og kamprapport blir godkjent. Alle klubbene har akseptert dette forslaget.  (Vedtatt, nye møteregler 13)
 2. Forslag fra Ramesh Vinayakam om å droppe TFA årlig kontingent for 2022 pga Covid-19 pandemi. Men alle klubbene var enig om å betale TFA medlem kontingent for 2022.
 3. Over 40/50 representant fra TSC, Selvi fremmet forslag om TFA som arrangør for Cup i fremtiden for Over 40/50 og økonomiske bistand også fra TFA. Det ble enighet om å Over 40/ 50 lagene skal gjennomføre møte sammen og komme tilbake til denne saken. Drammen SK har lovet om å være med på arrangøre Cup selv om Drammen SK ikke har over40/50 lag.
 4. Overage og alders bestemte regler for 2022 som ble sendt til alle klubbene før møte og den ble godkjent med små korrigerer for U7 og U9.
 5. Alle TFA regler ligger på nettsiden, om det er uklart, kan sendes email til TFA (post@norwaytfa.com) slik at noen kan svare skriftlig. Alle klubben har ansvar. 
 6. Møteleder har ansvar for å gjennomføre TFA møte, ingen har fullmakt å svare på verge av TFA. (les TFA møteregel 14.)
 7. Man kan ikke innkalle møte for regle endringer. Alle klubbene må forholde seg de godkjente regler. (les TFA møteregel 15.)
 8. Innmeldings avgifter er maks beløp. Det er opptil arrangør å gi gratis innmeldings avgift (f.eks. til jentelag).
 9. Over 30 følger over 40/50 regler (Det skal prøves i år, men om det ikke fungerer, og ønsker å endre reglen til overage, skal det skal opp på TFA siste møte i år).
 10. Gult kort regler for aldersbestemte regler (obs, O30 i aldersbestemte gruppe): første gult kort er advarsel (både i innendørs og utendørs), andre gult kort til samme spilleren (medfører rødt kort), blir spilleren utvist. Laget som har utviste spilleren kan settes inn ny spiller etter 2 minutter (kun innendørs futsal fotball). Den utviste spilleren må forlate spille området umiddelbart. Siden det andre gult kortet medførte rødt kort, kan ikke den utviste spilleren kan delta på neste kamp. Om en spiller får direkte rødt kort, må utviste spilleren må forlate spille området umiddelbart og laget som har utviste spilleren kan sette inn ny spiller etter 2 minutter (kun innendørs futsal fotball). Den utviste spilleren sone ferdig en kamp. Skjer dette i siste kamp i finale eller serie, får ingen konsekvenser, dvs, trenger ikke sone en kamp på neste turnering. Men hvis det er usportslig opptreden, vil utviste spilleren får konsekvenser for sine handling utfra kamprapport og dommer rapport. Saken blir tatt opp på neste TFA møte og lengde av straffen blir bestemt på påfølgende TFA møte.
 11. Unique FC overage spiller eller aktivt spillende trener ikke har møtt opp på dette TFA møtet. Det henvises til TFA møtereglen 3. og 8. som medfører at Unique FC må betale dobbelt innmeldingsavgift til alle arrangører av turneringer neste år (i 2023).
 12. Tamil Sangam arrangør 11. fotball og det følger 11èr fotballregler.
 13. Tamilske liga: Arun sendte forslag, siden vedkommende ikke til stede, blir saken tatt opp når vedkommende deltar på TFA-møte.
 14. Minnel SK får arrangør turnering 21.og 22.september. Siden Tamil Sangam ikke har lag, har Minnel SK rettigheter for arrangør av turnering. TFA medlem som har fotballag får første rettigheter fremfor TFA medlem som ikke har fotballag.
 15. Stovner Sport Club representant Sentil ønsket om overgang regle endring som ble vedtatt TFA møte tidligere. Denne saken blir tatt opp siste TFA møte i år, siden det er en kort stund siden ble det bestemt og dette kan medføre uheldig konsekvenser å forandre regler som vedtatt blir endret på korttid.
 16. Balan fra Tamil Sangam presenterte om et dataprogram som Tamil Sangam har utviklet for alle Tamilene har benytte godt av. Dataprogrammet går ut fra alle tamilske  spillerne sine prestasjoner blir lageret og lagt ut på nettet slik hvem som helt kan gå inn og følge med. Tamil Sangam jobber med mål om å hente et fotballag fra Sri Lanka i fremtiden og delta på TFA turnering. Tamil Sangam ønsker hjelp fra klubbene for å verve medlemmer til Sangam Idrett Lag som er en organisasjon kommer til å få utdelt Torkerudhallen som kan benyttes for trening for alle medlemmer i Sangam Idrett lag.

2021 Møtereferater:

TFA . Møte 22.09.2021

 

 • Stovner cup
 • Rapport om hissig oppførsel fra Minnal mot dommer under u17 cup, Minnal tar til seg kritikken og skal følge det opp internt.
 • Ønske om flere vakter under kampene fra andre lag.
 • Tamil sangam cup
 • Lag som trekker seg i utide. Ønsker større økonomisk straff for lag som trekker seg etter trekning.
 • TFA fortsetter med dobbel innmeldingsavgift for de som trekker seg etter fristen.
 • Noreel cup
 • Bråk i u15 kamp mellom Unique og Stovner. Begge lagene tar dette til etterretning og prøver og jobbe med dette internt, slik at overage spillerne kan være bedre forbilder for de yngre i fremtiden.
 • Dommerinnsatsen blir kritisert under overage.
 • Bergenvest Cup
 • Uklart regel på formatet med 5er på kunstgress og 7er mål. I fremtiden følges bare vanlig 7er regel og dette blir oppdatert på TFA sine sider.
 • Ble litt forskjellige beskjeder om blandede lag fra Oslo. TFA vil minne alle klubbene om at det er deres eget ansvar og følge reglene og hvis de er usikre skal de høre med sin koordinator til TFA. Vi presiserer at det er ingen ledere som kan ta avgjørelse på vegne av hele TFA.
 1. Hastemøte. Man kan ikke ha regelendring under ett hastemøte.
 2. Over 50 ønsker at de har sin turnering før o40 slik at de har muligheten til å bidra der for å få til flere lag. TFA anbefaler også dette.
 3. Regelendring gjeldende fra 1.1.2022. Hvis ditt eget lag ikke stiller til en turnering utenfor Oslo/Viken kan du spille for ett annet lag. (Stemt for: Nordavind, Noreel, Stovner, Unique, Everest og Minnal).
 4. TCC arrangerer Maveerar cup 2021 13. 14 Nov. (Dato kan flyttes avhengig av hall)
 5. Everest cup 2022 blir flyttet til 12. 13 Mars i forbindelse med jubileum. Flyttes tilbake til påske igjen fra året etter.
 6. Ønske om å lage TFA cup for overage dersom det ikke blir flere cuper.
 7. Forslag om å ha leder for TFA, nedstemt.
 8. Bergenvest spurte om de kunne lage flere cuper i året, det kan de så lenge de overholder 2 ukers regelen.

2020 Møtereferater:

24.06.2020 TFA møtereferat

Deltakerliste:

Alle møtt, utenom TSC og Bergen Vest.

 • Drammen Cup, lest opp turneringsrapport/dommer-rapport.
 • Youngstars sin straff fratas fra forrige møterapport, etter avstemning.
 • TSC er med i TFA etter å ha betalt medlemskontingenten.
 • Ramesh fra Drammen og Mayoo fra Unique har tatt ansvaret for å arrangere en cup/liga via TFA og trenger hjelper fra alle klubber.. Hadde vært fint om noen av klubbene kunne ha sendt en/to representanter til å hjelpe til dette prosjektet. Frist: 10.07.2020. 

De følgende punktene ble lagt etter at møtereferat ble sendt:

GLEMTE Å TA MED ETT PUNKT SOM BLE SAGT PÅ MØTE. (email fra janakan Sivakumar)

Siste møtene har ikke den ene TFA – Regelen blitt opprettholdt og vi ble enige på møte om at dette skulle strammes opp fra og med neste møte..

TFA Møteregel nr. 8:

«De klubbene som har overage lag må ha en av de to representanter, enten være en aktiv overage spiller eller en aktiv spillende overage trener.»

05.02.2020 TFA Møtereferat

 

Deltatt på møte:

Overage og barnelag: Noreel, Stovner, Drammen, Everest, Minnal, LTSK, 11-stars, Unique, Nordavind, Bergen Vest.

Organisasjon: TBUK

O40/50 Lag: Stovner, Nordavind, Groruddalen, Wondres, Lørenskog, 11-stars, TSC, Minnal

 

 • Minnal turneringen arrangeres i vinterferie helgen fra og med 2021.
 • Youngstars må betale dobbel pris, for å delta i enhver TFA Reglement arrangerte turnering i hele 2021. Pengene går til klubbarrangøren.
 • Forslaget til Stovner angående barnefotball, ble nedstemt på møte men skal dette skal tas videre. Blir sendt en Mail angående dette, slik at alle klubber for snakket med medlemmene sine for å gi en tilbakemelding til TFA angående dette.. Dette skal sendes inn før neste. TFA Møte 06.05.2020 (Svarfrist: 01.05.2020).
 • Godt forslag av Nixon fra Stovner angående Futsalregler, men alle klubber virker veldig fornøyde med nåværende regler og dette skal opprettholdes videre.
 • Alle endringer på TFA’s hjemmeside skal godkjennes av alle medlemmer før den kan tilføyes på hjemmesidenfra og med 01.01.2020.
 • Alle O40/50 skal arrangere en cup, i samarbeid med alle klubber. (08.02.2020 10.00-13.00)..
 • Janakan fra Noreel legger ut den offisielle ballen (Futsal) som skal brukes i alle aldersklasser fra U7 til og med Overage.
 • TFA Kalenderen ble utlevert til alle klubber, den siste i papirversjon.. Fra og med 2021, kommer dette på hjemmesiden vår

2019 Møtereferater:

TFA møtereferat 04.12.2019

TFA møte referat -04/12/2019

TFA representanter til stede: Noreel, Lørenskog, Stovner, Nordavind, Tamilsk barn og ungdoms idretts klubb, Drammen, Everest, 11-stars og Minnal, Tamilsangam, Youngstars  Øvrige: O40 representanter: Groruddalen

Saker: 

1.Lest opp møtereferat fra 11/09/2019

 • Muntlig beskjed gitt fra Veitvet at klubben nedlegges.
 • Ingen innvendinger på møtereferat.
 • Nordavind cup møtereferat lest opp, ingen innvendinger.
 • Maveerar cup info om dommer trøbbel og beklagelse ang dommer kvalitet.
 • Klage fra Noreel på rødt kort for Madushan under Maveerar cup.

Vedtak: Rødt kort står, 1 kamp karantene og det er stått over under finalen i Maveerar cup.

2. Info fra Nixon.
Registrere TFA med styre?

Nedstemt på grunn av at personer kan bli stilt ansvarlig for TFA avgjørelser som blir tatt av representanter fra alle TFA medlemmer.

3. Ønsker forslag til ny møteleder, sekreter og kasserer. Interesserte bes meldes før neste TFA møte.

4. Ønsker at faste medlemmer stiller kontinuerlig til TFA møter.

5.  Straffespark innendørs tas fra bua, ikke «rette» streken.

6. Straffespark inne og ute:

Ute: Kun de 7 (11 ved 11`er) på banen ved slutt av spilletid kan ta straffer. Hvem som helst av de på banen ved slutt av spilletid kan stå som målvakt ved straffekonkurranse. Den som starter i mål, må fullføre straffespark konkurransen. Først 5 straffe spark, deretter de neste på banen ved slutt av spilletid. Deretter ny runde med et straffespark om gangen.

  Rekkefølge på skytere kan endres ved ny runde.

Inne: Alle kan skyte straffe fra lagliste. Keeper som starter straffespark konkurransen må fullføre. Først tre straffer per lag, deretter et straffe om gangen. Det skal brukes fem straffeskyttere før ny runde med de samme. Ved rødt kort, blir det antallet på banen som må skyte straffe. Rekkefølge på skytere kan endres ved ny runde.

7. Etter gruppespill oppfordres arrangører å bruke linjedommer for Overage, U17 og U15.

8. Egen mail for overgang, overganger sendes til overgang@norwaytfa.com
9. Bilder sendes til bilder@norwaytfa.com. Kun bilder fra arrangør og insendt fra TFA medlemmer blir publisert på TFA side.
10.  Klager, agenda og kontakt med tfa medlemmer sendes til post@norwaytfa.com

11.  O30, O40 og O50 følger ikke 4 sekunders regel og overganger.

12. Hastemøte må varsles med 3 dager forvarsel og saken må spesifiseres ved innkallelsen til møte. De som ikke møter opp på et slik møte mister sin stemmerett.
13. Finalistene fra fjorårets cup trekkes i gruppe A og D, resten av semifinalistene i B og C.
14. Forespørsel fra Skedsmoklubben om å arrangere cup 3. oktober for aldersbestemt gruppe.

 • Vedtak: Ikke mulig, da det er første helg i oktober som er forbeholdt fast Nordavind cup.
  15. TFA orientert om ny klubb registrert. «Lillestrøm idretts klubb».

 • 15. Cupdator 2019:
 • 15-16 Februar, Tamilsangamcup
 • februar og 1.mars, Drammen cup
 • 28-29. mars, Lørenskog cup
 • 10-12. april, Everest cup
 • mai, Stovnercup (U21 og O50)
 • 29-31. mai, Stovnercup
 • 4-6. September, Noreel cup
 • 3-4. Oktober, Nordavindcup
 • 7-8. November, Maveerar cup

16. Fra 1.1.2020 skal vi følge alt gjennom TFA sin webside (regler, referat, overgang…etc), www.norwaytfa.com .

17. Fra 1.1.2020 er det plikt til å delta på første og siste møte for O40 og O50 lagene.

18. Fra 1.1.2020 er Bergen Vest et nytt medlem av TFA. De er har også plikt til å delta på første møte og møte etter Bergen vest cup. 

19. Det er viktig at alle TFA medlemmer følger de oppdaterte reglene fra 1.1.2020. Brudd på regelverket vil bli behandlet på TFA møte i henhold til TFA`s retningslinjer. 

Møtereferat 08.05.2019

 

Tilstede: Nordavind, Minnal, TBUK, Stovner, Unique, LTSK, Youngstars, Noreel, Tamilsangam, Everest, 11 Stars, Drammen, Groruddalen.

 

 1. Spesifisering av regel:  Ingen spillere kan delta for et utenlandsk lag dersom deres eget lag har vært med i trekningen.
 2. Alle medlemmer skal sende inn en tilbakemelding ang. norwaytfa.com senest 1. August.
 3. Alle lag som får pallplassering i en turnering skal møte opp på utdelingen det handler om å vise respekt ovenfor vinnerne og arrangøren.
 4. Julio og Norris fra 11 stars samt Jathavan fra Lørenskog blir utesteng i en turnering.
 5. Everest blir bøtelagt med 5000kr for brudd på regel.
 6. Bergen vest blir invitert til neste TFA møte.
 7. Alle lag som har fått bøter skal betale dette inn senest neste TFA møte. Dette gjelder også de lagene som har mottatt dobbel innmeldingsavgift etter trekning. Halvparten av disse pengene skal betales inn til TFA som avtalt.

Overganger.

Sipiman Stovner til Lørenskog

Vidusan Stovner til Unique

Mayooran Stovner til Unique

Thanushan Stovner til Unique

Thusanth Stovner til Unique

Nirushnaharan Ntovner til Unique

Sarankan Drammen til Youngstars

Deetar Noreel til Youngstars

Garus Drammen til Youngstars

Peter Drammen til Youngstars

Pirasanth Minnal til Everest                      

Sarusan Everest til Nordavind

Thusy Youngstars til Stovner

Sivaram Stovner til Minnal                        

Shivasangar Stovner til Minnal

Thileepan Minnal til Noreel                      

Thusyanthan Youngstars til Stovner

Harry Nordavind til 11 Stars

John Nordavind til 11 Stars

Subee Stovner til 11 Stars

Amalnath Stovner til 11 Stars

Ravinath Minnal til 11 stars

Preben Everest til Minnal

Terens Youngstars til Everest

2018 Møtereferater:

Møtereferat 05.12.2018

Tilstede: Noreel, Stovner, Everest, Minnel, Northboys, Lørenskog, Drammen, Unique, Youngstars, Tamil Sangam, TBUK, 11 Stars, Tsc, Groruddalen, SIA, Wonderers, Veitvet.

Cupdatoer 2019.

 • 18 – 19. Januar Wonderers Cup.
 • Tamilsangam 16, 17. Februar
 • Drammen cup 2 – 3. Mars
 • LTSK Cup 29 – 31. Mars
 • 19 – 22. April Everest Cup
 • 11 – 12. Mai Happy Kids Cup
 • 7 – 9. Juni Stovner cup (30.mai u21 & o50)
 • Aug – 1.Sept Noreel cup
 • 5 – 6. Okt. Nordavind Cup
 • 16 – 17. Nov Maveerar Cup
 1. Alle rapporter burde leses på tamilsk også under TFA møtene.
 2. U17 og U21 Skal følge akkurat de samme reglene som overage. (Eneste unntak er overgang)
 3. Sak om bruk av utestengt spiller (Cato). Ble vedtatt at Stovner må betale en bot på 5000kr til TFA. 7 av 8 stemte for boten.
 4. Alle supportere som ikke klarer å oppføre seg skal sendes ut av hallen umiddelbart både arrangør og klubb er ansvarlig for og få dette gjennomført.
 5. Kuma og Neethi hos Stovner er i utestengt 3 kamper. De kan ikke entre banen for noen Stovner lag inntil Stovner Giants har spilt minimum 3 kamper.
 6. Påminnelse om at spilleren må være registrert på lagliste for at kamper/turneringer skal ble beregnet sonet.
 7. Minst 1 av 2 representanter må være tilstede under hele TFA – møtet.

Tfa møte onsdag 12.09.2018.

 1. Veitvet har ikke betalt kontingent og må betale dobbelt om de skal delta i TFA arrangementer.
 2. Kethees fra Minnal samt nr 15 og 95 fra Atletico bergen er utestengt i en turnering. Kontakt Noreel(Jana) dersom Atletico er usikker på hvem dette er.
 3. Ønsker en webutvikler til å bidra på Tfanorway.com kontakt Nixon.
 4. Alle arrangører skal følge planen for kampoppsett fra TFAitillegg skal man gi andre lag muligheten til å melde på evt b lag før man gir plass til sitt eget c. lag. TFA medlemmer skal prioriteres foran andre klubber.
 5. Bergen Vest blir tatt opp som medlem fra 1.Januar 2020. Kom gjerne med forslag på særregler for lag utenfor Oslo/Akershus til neste møte.
 6. Everest klage blir ikke diskutert og boten forblir det samme og må være innbetalt innen 1.oktober dersom det ikke skjer vil de bli utestengt i 3 turneringer samt 15 000kr i bot før de igjen for lov til å delta på TFA arrangementer.
 7. Stovner må trekke tilbake gavekortet og gi 10 000kr i kontant til Unique. Dette må skje senest 1. Oktober. Dersom dette ikke blir fulgt opp vil Stovner bli utestengt i 3 turneringer samt 15 000kr i bot før de igjen for lov til å delta på TFA arrangementer.

Årsak: Vært mye endringer i beskjed gjennom  forskjellige kanaler og har gått 3 måneder før de i det hele tatt delte ut gavekort.  Forslaget fra Unique om at det bør utdeles dobbelt pga forsinkelsen Blir avvist.

 1. All utlyst premie skal bli utdelt sammen med pokalene.

2017 Møtereferater:

Referat TFA møte 2017.09.20

Oppmøte:

TBUK

Lørenskog

Stovner

11-Stars

Tamilsangham

North Boys

Noreel

Everest

Minnale

Drammen

1.Leste opp Stovner Cup 2017 rapporten og dommerrapporten fra samme cup.

2. Arrangøren har hovedansvaret for å passe på at berusende/uakseptabel oppførsel supportere ikke er tilstede ved banen/hallen. Hvis arrangøren mener en person  skal bort fra stedet så må det opprettholdes uansett siktede persons mening. Siktede persons klubb har selv ansvaret for å fjerne personen fra område! Hvis dette ikke opprettholdes tar klubben selv ansvaret for videre konsekvenser på et eventuelt neste TFA møte.. 

  Ved forbrytelse av regel så er straffen på 5.000kr

3. Arrangør er ansvarlig for at dommeren er oppdatert med TFA-reglene

4.Tamil Sangham cup 2018, halvpris på innmeldingsavgiften.

5. Drammen spiller Madon utestengt første kamp i NORTH Boys cup 2017

6. Godkjente spillere

– Niloth fra Minnale til Stovner

– Dickmal fra Minnale til Stovner

– Thanusan fra Minnale til Everest

2016 TFA møtereferater: