Møtereferater

2021

28.07.2021

2020
05.02.2020

2019

06.februar 2019

2018

05.desember 2018

Referat : 2019.12.04 blir lagt her fort som mulig.

Tfa møtereferat: 2019.09.11

 1. Veitvet har ikke betalt kontingent og må betale dobbelt om de skal delta i TFA arrangementer.
 2. Kethees fra Minnal samt nr 15 og 95 fra Atletico bergen er utestengt i en turnering. Kontakt Noreel(Jana) dersom Atletico er usikker på hvem dette er.
 3. Ønsker en webutvikler til å bidra på www.norwaytfa.com , kontakt Nixon på mobil: 992 75 884
 4. Alle arrangører skal følge planen for kampoppsett fra TFA i tillegg skal man gi andre lag muligheten til å melde på evt b lag før man gir plass til sitt eget c. lag. TFA medlemmer skal prioriteres foran andre klubber.
 5. Bergen Vest blir tatt opp som medlem fra 1.Januar 2020. Kom gjerne med forslag på særregler for lag utenfor Oslo/Akershus til neste møte.
 6. Everest klage blir ikke diskutert og boten forblir det samme og må være innbetalt innen 1.oktober dersom det ikke skjer vil de bli utestengt i 3 turneringer samt 15 000kr i bot før de igjen for lov til å delta på TFA arrangementer.
 7. Stovner må trekke tilbake gavekortet og gi 10 000kr i kontant til Unique. Dette må skje senest 1. Oktober. Dersom dette ikke blir fulgt opp vil Stovner bli utestengt i 3 turneringer samt 15 000kr i bot før de igjen for lov til å delta på TFA arrangementer.

                Årsak: Vært mye endringer i beskjed gjennom  forskjellige kanaler og har gått 3 måneder før de i det hele tatt delte ut gavekort.                       Forslaget fra Unique om at det bør utdeles dobbelt pga forsinkelsen Blir avvist.

 1. All utlyst premie skal bli utdelt sammen med pokalene.

Tfa – Møtereferat: 2019.05.08

Tilstede: Nordavind, Minnal, TBUK, Stovner, Unique, LTSK, Youngstars, Noreel, Tamilsangam, Everest, 11 Stars, Drammen, Groruddalen.

 1. Spesifisering av regel: Ingen spillere kan delta for et utenlandsk lag dersom deres eget lag har vært med i trekningen.
 1. Alle medlemmer skal sende inn en tilbakemelding ang. norwaytfa.com senest 1. August.
 2. Alle lag som får pallplassering i en turnering skal møte opp på utdelingen det handler om å vise respekt ovenfor vinnerne og arrangøren.
 3. Julio og Norris fra 11 stars samt Jathavan fra Lørenskog blir utesteng i en turnering.
 4. Everest blir bøtelagt med 5000kr for brudd på regel.
 5. Bergen vest blir invitert til neste TFA møte.
 6. Alle lag som har fått bøter skal betale dette inn senest neste TFA møte. Dette gjelder også de lagene som har mottatt dobbel innmeldingsavgift etter trekning. Halvparten av disse pengene skal betales inn til TFA som avtalt. 
 

Overganger.

Sipiman Stovner til Lørenskog

Vidusan Stovner til Unique

Mayooran Stovner til Unique

Thanushan Stovner til Unique

Thusanth Stovner til Unique

Nirushnaharan Ntovner til Unique

Sarankan Drammen til Youngstars

Deetar Noreel til Youngstars

Garus Drammen til Youngstars

Peter Drammen til Youngstars

Pirasanth Minnal til Everest                      

Sarusan Everest til Nordavind

Thusy Youngstars til Stovner

Sivaram Stovner til Minnal                        

Shivasangar Stovner til Minnal

Thileepan Minnal til Noreel                      

Thusyanthan Youngstars til Stovner

Harry Nordavind til 11 Stars

John Nordavind til 11 Stars

Subee Stovner til 11 Stars

Amalnath Stovner til 11 Stars

Ravinath Minnal til 11 stars

Preben Everest til Minnal

Terens Youngstars til Everest

TFA – møte: 2018.12.05

Tilstede: Noreel, Stovner, Everest, Minnel, Northboys, Lørenskog, Drammen, Unique, Youngstars, Tamil Sangam, TBUK, 11 Stars, Tsc, Groruddalen, SIA, Wonderers, Veitvet.

Cupdatoer 2019.

18 – 19. Januar Wonderers Cup.

 • Tamilsangam 16, 17. Februar
 • Drammen cup 2 – 3. Mars
 • LTSK Cup 29 – 31. Mars
 • 19 – 22. April Everest Cup
 • 11 – 12. Mai Happy Kids Cup
 • 7 – 9. Juni Stovner cup (30.mai u21 & o50)
 • Aug – 1.Sept Noreel cup
 • 5 – 6. Okt. Nordavind Cup
 • 16 – 17. Nov Maveerar Cup
 1. Alle rapporter burde leses på tamilsk også under TFA møtene.
 2. U17 og U21 Skal følge akkurat de samme reglene som overage. (Eneste unntak er overgang)
 3. Sak om bruk av utestengt spiller (Cato). Ble vedtatt at Stovner må betale en bot på 5000kr til TFA. 7 av 8 stemte for boten.
 4. Alle supportere som ikke klarer å oppføre seg skal sendes ut av hallen umiddelbart både arrangør og klubb er ansvarlig for og få dette gjennomført.
 5. Kuma og Neethi hos Stovner er i utestengt 3 kamper. De kan ikke entre banen for noen Stovner lag inntil Stovner Giants har spilt minimum 3 kamper.
 6. Påminnelse om at spilleren må være registrert på lagliste for at kamper/turneringer skal ble beregnet sonet.
 7. Minst 1 av 2 representanter må være tilstede under hele TFA – møtet.

TFA møte refrat -02/05/2018

TFA representanter til stede: Noreel, Lørenskog, Stovner, Northboys, Tamilsk barn og ungdoms idretts klubb, Drammen, Everest, 11-stars og Minnal, Tamilsangam, Youngstars og

Illanthalir.

O40 representanter: TSC, Groruddalen, Lørenskog, Youngstars, 11-Stars, Northboys.

Saker: 

 • O40: Delta i TFA og følge et revidert TFA regel for O40 og O50.

Vedtak:

 • Lagene blir med i TFA med et revidert regle. O40 og O50 gruppen utarbeider det. (5 lag for og 4 i mot)
 • Ingen medlemsavgift for lagene som kun har O40 og O50 lag
 • O40 og O50 cup arrangør er også pliktig til å sende turnerings rapport innen 2 uker etter endt cup.
 • Stemt at grensen for deltagelse skal ses på årstall. (7 stemmer for) Spiller lista med alle navn skal leveres før kampstart (4 av 7 for) Fra Stovner cup gjelder TFA regler.
 • Everest cup påmeldingsavgift. Grunnet at Everest ikke deltok på 1 av 4 TFA møter i 2017, skal de ta halv medlemsavgift fra alle lagene for deres cup i 2018.

Vedtak: 

Alle lag skal betale halvpris for Everest cup 2018. (7 stemmer for)

 • Regel 4 må gjøres om pga feiltolkning under Everest cup.

Vedtak: 

Ingen endring vedtak. Enighet at lagene som ønsker endring sender inn forslag til neste TFA møte. 

 • Klage angående usportslig oppførsel med video bevis fra Everest cup angående Thanu.

Vedtak: 

Video bevis avvist da dette er filmet privat og TFA kan kun straffe ut ifra arrangør rapport og dommer rapport slik som i tidligere tilfeller.

 • Klage angående selvmål av Noreel spiller i Everest 2018.

Vedtak: 

Dette er ingen regelbrudd. Et usportslig oppførsel av spiller, klubben har tatt grep og straffet spilleren. Hvis noe ønsker noe straff angående slikt kan det sendes forslag til neste TFA møte.

 • Lørenskog cup U11-U15, klage på at de ikke følget TFA regel.

Vedtak: 

Ingen avgjørelse på denne klagen da Lørenskog ikke hadde sendt fullstendig rapport enda, da dette TFA møte var før fristen for rapporten. Saken blir sett på neste TFA møte.

Lørenskog fikser ny reglement med det som mangler og sender forslag til neste TFA møte. Lørenskog tar også ansvar for å ordne ny webside for TFA, dette er godtatt av TFA represtanter. 

 • Overganger:

Sarushan Balachandran fra Minnal United til Everest

Preben T. Kumarasamy fra Minnal United til Everest

Dennis Sritharan fra Minnal United til Everest

Mathusan Siva fra Drammen SK til Noreel SK

Nanthujan Nanthapalen fra Stovner til Noreel SK

Icen fra Minnal United til Everest

Sivaram Sivasubramaniam fra Minnal United til Stovner

Gajan Rajah fra Everest til Northboys (sendt mail 16/04/2018, ikke lest opp på møte)