Deprecated: Function Elementor\DB::is_built_with_elementor is deprecated since version 3.2.0! Use Plugin::$instance->documents->get( $post_id )->is_built_with_elementor() instead. in /customers/c/e/6/norwaytfa.com/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 5379

TFA møtereferater

2022

2022.05.04 

Hastemøte, Bergen vest innkalte til hastemøte den 15.09.2022:

Agende: 
Kampoppsett:

Deltatt: Bergen vest, LTSK, Drammen Sk (Ramesh, møteleder)

Det var lite deltakelse til hastemøtet, men det ble fortsatt gjennomført med LTSK og TFA møteleder Ramesh tilstede. 

Vi har da snakket om feilen ved kampoppsettet til Bergen Vest Cup. Som tidligere nevnt så har ikke denne feilen blitt oppdaget 3 dager før turnering. Bergen Vest har beklaget for dette, men har nå etter møtet bestemt Bergen Vest for å gjennomføre cupen etter det som er blitt offentliggjort og sendt til dere tidligere. 

TFA sine regler for gruppefordeling og kampoppsett står ikke skriftlig noen steder på nettsiden,  til tross for dette har Bergen Vest ringt og hørt med samtlige om hvordan dette skal settes opp. Nå er det mer enn 1 måned siden trekning og 2 uker siden kampoppsett ble offentliggjort, eventuelle klager og feil kunne ha blitt delt med Bergen Vesgt tidligere. 

Bergen Vest ønsker selvfølgelig et godt samarbeid og fellesskap med klubbene i Oslo. 

Skrevet av: Baptist Emiliyanus

Møtereferat den 04.mai.2022

Alle oppmøtt.

 1. LTSK ble spurt om de hadde noen hendelser å ta opp fra LTSK sin turnering, siden turneringsrapport ble ikke lest opp. Det var ingen hendelser og turneringen var vellykket.
 1. Eleven star aktiv spiller var ikke på møtet, TFA lagene mente at de må betale dobbelt innmeldingsavgift neste år for turneringene. Spiller fra Noravind sa at det var feil og møteregelen er når det er aktiv spiller, eller spillende trener ikke møter på møtet får de ikke stemmerettighet og ingen andre konsekvenser. Hvis ingen av lag medlemmer ikke møter da blir det dobbelt innmeldingsavgift for dem eller halv pris på innmeldingsavgift på deres turnering.
 1. Redegjørelse av reglen om oppmøte: Så lenge det er oppmøte fra klubben så blir det ikke bot, det kreves at minst en blir under hele møte. Kun overage spiller/trener kan diskutere og evt. stemme ved saker angående overage. Dette fører til at straffen til Unique som ble tildelt siste møte blir frafalt.

 2. En spiller fra minnal mente at det ikke er greit å nevne spiller sitt navn på turneringsrapport. TFA har tidligere informert om dette før, bruk draktnummer på spillerne. Minner om at det ikke gjelder suspensjon.

 3. Overgangen for Ajanthan til nordavind blir ikke godkjent fordi at han meldte overgang til minnal i september 2021. Du kan være inaktiv og evt. melde overgang til den klubben du ønsker å bli en del av ved neste overgangsperiode. Man må være medlem i en klubb i et år.

 4. Avklaring: Du må spille for ditt TFA- lag så lenge du bor i samme region som ditt eget lag og de stiller lag i denne turnering. Hvis cupen blir avholdt i din egen region kan du ikke spille for et annet lag enn ditt eget uansett. (Suren kan spille for eget hjemmelag i Oslo så lenge han ikke bor i Oslo lenger).

 5. Sangam IL skiller seg ut fra Tamil Sangam og blir også medlem av TFA som arrangør foreløpig.
Møtereferat den 02.mars 2022

Forfall: Unique FC, overage spiller eller spillende aktivt trener.

Oppmøtte: Ellers andre TFA medlemmer møtte opp til møte.

Referent av: Richard Joseph Nixon

 1. Informasjon fra møteleder Ramesh Vinayakam: Alle klubbene har ansvar å lese møtereferater og kamprapport når de blir sendt til klubbene. Det blir ikke lest opp møterapport og kamprapport på påfølgende TFA møte. Om noen klubb har kommentar må sende skriftlig til neste TFA møte, da blir det tatt opp under påfølgende TFA møte. Om det er noe innvendinger blir det tatt opp, ellers blir møtereferat og kamprapport blir godkjent. Alle klubbene har akseptert dette forslaget.  (Vedtatt, nye møteregler 13)
 2. Forslag fra Ramesh Vinayakam om å droppe TFA årlig kontingent for 2022 pga Covid-19 pandemi. Men alle klubbene var enig om å betale TFA medlem kontingent for 2022.
 3. Over 40/50 representant fra TSC, Selvi fremmet forslag om TFA som arrangør for Cup i fremtiden for Over 40/50 og økonomiske bistand også fra TFA. Det ble enighet om å Over 40/ 50 lagene skal gjennomføre møte sammen og komme tilbake til denne saken. Drammen SK har lovet om å være med på arrangøre Cup selv om Drammen SK ikke har over40/50 lag.
 4. Overage og alders bestemte regler for 2022 som ble sendt til alle klubbene før møte og den ble godkjent med små korrigerer for U7 og U9.
 5. Alle TFA regler ligger på nettsiden, om det er uklart, kan sendes email til TFA (post@norwaytfa.com) slik at noen kan svare skriftlig. Alle klubben har ansvar. 
 6. Møteleder har ansvar for å gjennomføre TFA møte, ingen har fullmakt å svare på verge av TFA. (les TFA møteregel 14.)
 7. Man kan ikke innkalle møte for regle endringer. Alle klubbene må forholde seg de godkjente regler. (les TFA møteregel 15.)
 8. Innmeldings avgifter er maks beløp. Det er opptil arrangør å gi gratis innmeldings avgift (f.eks. til jentelag).
 9. Over 30 følger over 40/50 regler (Det skal prøves i år, men om det ikke fungerer, og ønsker å endre reglen til overage, skal det skal opp på TFA siste møte i år).
 10. Gult kort regler for aldersbestemte regler (obs, O30 i aldersbestemte gruppe): første gult kort er advarsel (både i innendørs og utendørs), andre gult kort til samme spilleren (medfører rødt kort), blir spilleren utvist. Laget som har utviste spilleren kan settes inn ny spiller etter 2 minutter (kun innendørs futsal fotball). Den utviste spilleren må forlate spille området umiddelbart. Siden det andre gult kortet medførte rødt kort, kan ikke den utviste spilleren kan delta på neste kamp. Om en spiller får direkte rødt kort, må utviste spilleren må forlate spille området umiddelbart og laget som har utviste spilleren kan sette inn ny spiller etter 2 minutter (kun innendørs futsal fotball). Den utviste spilleren sone ferdig en kamp. Skjer dette i siste kamp i finale eller serie, får ingen konsekvenser, dvs, trenger ikke sone en kamp på neste turnering. Men hvis det er usportslig opptreden, vil utviste spilleren får konsekvenser for sine handling utfra kamprapport og dommer rapport. Saken blir tatt opp på neste TFA møte og lengde av straffen blir bestemt på påfølgende TFA møte.
 11. Unique FC overage spiller eller aktivt spillende trener ikke har møtt opp på dette TFA møtet. Det henvises til TFA møtereglen 3. og 8. som medfører at Unique FC må betale dobbelt innmeldingsavgift til alle arrangører av turneringer neste år (i 2023).
 12. Tamil Sangam arrangør 11. fotball og det følger 11èr fotballregler.
 13. Tamilske liga: Arun sendte forslag, siden vedkommende ikke til stede, blir saken tatt opp når vedkommende deltar på TFA-møte.
 14. Minnel SK får arrangør turnering 21.og 22.september. Siden Tamil Sangam ikke har lag, har Minnel SK rettigheter for arrangør av turnering. TFA medlem som har fotballag får første rettigheter fremfor TFA medlem som ikke har fotballag.
 15. Stovner Sport Club representant Sentil ønsket om overgang regle endring som ble vedtatt TFA møte tidligere. Denne saken blir tatt opp siste TFA møte i år, siden det er en kort stund siden ble det bestemt og dette kan medføre uheldig konsekvenser å forandre regler som vedtatt blir endret på korttid.
 16. Balan fra Tamil Sangam presenterte om et dataprogram som Tamil Sangam har utviklet for alle Tamilene har benytte godt av. Dataprogrammet går ut fra alle tamilske  spillerne sine prestasjoner blir lageret og lagt ut på nettet slik hvem som helt kan gå inn og følge med. Tamil Sangam jobber med mål om å hente et fotballag fra Sri Lanka i fremtiden og delta på TFA turnering. Tamil Sangam ønsker hjelp fra klubbene for å verve medlemmer til Sangam Idrett Lag som er en organisasjon kommer til å få utdelt Torkerudhallen som kan benyttes for trening for alle medlemmer i Sangam Idrett lag.

TFA . Møte 22.09.21

 • Stovner cup
 • Rapport om hissig oppførsel fra Minnal mot dommer under u17 cup, Minnal tar til seg kritikken og skal følge det opp internt.
 • Ønske om flere vakter under kampene fra andre lag.
 • Tamil sangam cup
 • Lag som trekker seg i utide. Ønsker større økonomisk straff for lag som trekker seg etter trekning.
 • TFA fortsetter med dobbel innmeldingsavgift for de som trekker seg etter fristen.
 • Noreel cup
 • Bråk i u15 kamp mellom Unique og Stovner. Begge lagene tar dette til etterretning og prøver og jobbe med dette internt, slik at overage spillerne kan være bedre forbilder for de yngre i fremtiden.
 • Dommerinnsatsen blir kritisert under overage.
 • Bergenvest Cup
 • Uklart regel på formatet med 5er på kunstgress og 7er mål. I fremtiden følges bare vanlig 7er regel og dette blir oppdatert på TFA sine sider.
 • Ble litt forskjellige beskjeder om blandede lag fra Oslo. TFA vil minne alle klubbene om at det er deres eget ansvar og følge reglene og hvis de er usikre skal de høre med sin koordinator til TFA. Vi presiserer at det er ingen ledere som kan ta avgjørelse på vegne av hele TFA.
 1. Hastemøte. Man kan ikke ha regelendring under ett hastemøte.
 2. Over 50 ønsker at de har sin turnering før o40 slik at de har muligheten til å bidra der for å få til flere lag. TFA anbefaler også dette.
 3. Regelendring gjeldende fra 1.1.2022. Hvis ditt eget lag ikke stiller til en turnering utenfor Oslo/Viken kan du spille for ett annet lag. (Stemt for: Nordavind, Noreel, Stovner, Unique, Everest og Minnal).
 4. TCC arrangerer Maveerar cup 2021 13. 14 Nov. (Dato kan flyttes avhengig av hall)
 5. Everest cup 2022 blir flyttet til 12. 13 Mars i forbindelse med jubileum. Flyttes tilbake til påske igjen fra året etter.
 6. Ønske om å lage TFA cup for overage dersom det ikke blir flere cuper.
 7. Forslag om å ha leder for TFA, nedstemt.
 8. Bergenvest spurte om de kunne lage flere cuper i året, det kan de så lenge de overholder 2 ukers regelen.

24.06.2020 TFA møtereferat

Deltakerliste:

Alle møtt, utenom TSC og Bergen Vest.

 • Drammen Cup, lest opp turneringsrapport/dommer-rapport.
 • Youngstars sin straff fratas fra forrige møterapport, etter avstemning.
 • TSC er med i TFA etter å ha betalt medlemskontingenten.
 • Ramesh fra Drammen og Mayoo fra Unique har tatt ansvaret for å arrangere en cup/liga via TFA og trenger hjelper fra alle klubber.. Hadde vært fint om noen av klubbene kunne ha sendt en/to representanter til å hjelpe til dette prosjektet. Frist: 10.07.2020. 

De følgende punktene ble lagt etter at møtereferat ble sendt:

GLEMTE Å TA MED ETT PUNKT SOM BLE SAGT PÅ MØTE. (email fra janakan Sivakumar)

Siste møtene har ikke den ene TFA – Regelen blitt opprettholdt og vi ble enige på møte om at dette skulle strammes opp fra og med neste møte..

TFA Møteregel nr. 8:

«De klubbene som har overage lag må ha en av de to representanter, enten være en aktiv overage spiller eller en aktiv spillende overage trener.»

05.02.2020 TFA Møtereferat

 

Deltatt på møte:

Overage og barnelag: Noreel, Stovner, Drammen, Everest, Minnal, LTSK, 11-stars, Unique, Nordavind, Bergen Vest.

Organisasjon: TBUK

O40/50 Lag: Stovner, Nordavind, Groruddalen, Wondres, Lørenskog, 11-stars, TSC, Minnal

 

 • Minnal turneringen arrangeres i vinterferie helgen fra og med 2021.
 • Youngstars må betale dobbel pris, for å delta i enhver TFA Reglement arrangerte turnering i hele 2021. Pengene går til klubbarrangøren.
 • Forslaget til Stovner angående barnefotball, ble nedstemt på møte men skal dette skal tas videre. Blir sendt en Mail angående dette, slik at alle klubber for snakket med medlemmene sine for å gi en tilbakemelding til TFA angående dette.. Dette skal sendes inn før neste. TFA Møte 06.05.2020 (Svarfrist: 01.05.2020).
 • Godt forslag av Nixon fra Stovner angående Futsalregler, men alle klubber virker veldig fornøyde med nåværende regler og dette skal opprettholdes videre.
 • Alle endringer på TFA’s hjemmeside skal godkjennes av alle medlemmer før den kan tilføyes på hjemmesidenfra og med 01.01.2020.
 • Alle O40/50 skal arrangere en cup, i samarbeid med alle klubber. (08.02.2020 10.00-13.00)..
 • Janakan fra Noreel legger ut den offisielle ballen (Futsal) som skal brukes i alle aldersklasser fra U7 til og med Overage.
 • TFA Kalenderen ble utlevert til alle klubber, den siste i papirversjon.. Fra og med 2021, kommer dette på hjemmesiden vår

TFA møtereferat 04.12.2019

TFA møte referat -04/12/2019

TFA representanter til stede: Noreel, Lørenskog, Stovner, Nordavind, Tamilsk barn og ungdoms idretts klubb, Drammen, Everest, 11-stars og Minnal, Tamilsangam, Youngstars  Øvrige: O40 representanter: Groruddalen

Saker: 

1.Lest opp møtereferat fra 11/09/2019

 • Muntlig beskjed gitt fra Veitvet at klubben nedlegges.
 • Ingen innvendinger på møtereferat.
 • Nordavind cup møtereferat lest opp, ingen innvendinger.
 • Maveerar cup info om dommer trøbbel og beklagelse ang dommer kvalitet.
 • Klage fra Noreel på rødt kort for Madushan under Maveerar cup.

Vedtak: Rødt kort står, 1 kamp karantene og det er stått over under finalen i Maveerar cup.

2. Info fra Nixon.
Registrere TFA med styre?

Nedstemt på grunn av at personer kan bli stilt ansvarlig for TFA avgjørelser som blir tatt av representanter fra alle TFA medlemmer.

3. Ønsker forslag til ny møteleder, sekreter og kasserer. Interesserte bes meldes før neste TFA møte.

4. Ønsker at faste medlemmer stiller kontinuerlig til TFA møter.

5.  Straffespark innendørs tas fra bua, ikke «rette» streken.

6. Straffespark inne og ute:

Ute: Kun de 7 (11 ved 11`er) på banen ved slutt av spilletid kan ta straffer. Hvem som helst av de på banen ved slutt av spilletid kan stå som målvakt ved straffekonkurranse. Den som starter i mål, må fullføre straffespark konkurransen. Først 5 straffe spark, deretter de neste på banen ved slutt av spilletid. Deretter ny runde med et straffespark om gangen.

  Rekkefølge på skytere kan endres ved ny runde.

Inne: Alle kan skyte straffe fra lagliste. Keeper som starter straffespark konkurransen må fullføre. Først tre straffer per lag, deretter et straffe om gangen. Det skal brukes fem straffeskyttere før ny runde med de samme. Ved rødt kort, blir det antallet på banen som må skyte straffe. Rekkefølge på skytere kan endres ved ny runde.

7. Etter gruppespill oppfordres arrangører å bruke linjedommer for Overage, U17 og U15.

8. Egen mail for overgang, overganger sendes til overgang@norwaytfa.com
9. Bilder sendes til bilder@norwaytfa.com. Kun bilder fra arrangør og insendt fra TFA medlemmer blir publisert på TFA side.
10.  Klager, agenda og kontakt med tfa medlemmer sendes til post@norwaytfa.com

11.  O30, O40 og O50 følger ikke 4 sekunders regel og overganger.

12. Hastemøte må varsles med 3 dager forvarsel og saken må spesifiseres ved innkallelsen til møte. De som ikke møter opp på et slik møte mister sin stemmerett.
13. Finalistene fra fjorårets cup trekkes i gruppe A og D, resten av semifinalistene i B og C.
14. Forespørsel fra Skedsmoklubben om å arrangere cup 3. oktober for aldersbestemt gruppe.

 • Vedtak: Ikke mulig, da det er første helg i oktober som er forbeholdt fast Nordavind cup.
  15. TFA orientert om ny klubb registrert. «Lillestrøm idretts klubb».

 • 15. Cupdator 2019:
 • 15-16 Februar, Tamilsangamcup
 • februar og 1.mars, Drammen cup
 • 28-29. mars, Lørenskog cup
 • 10-12. april, Everest cup
 • mai, Stovnercup (U21 og O50)
 • 29-31. mai, Stovnercup
 • 4-6. September, Noreel cup
 • 3-4. Oktober, Nordavindcup
 • 7-8. November, Maveerar cup

16. Fra 1.1.2020 skal vi følge alt gjennom TFA sin webside (regler, referat, overgang…etc), www.norwaytfa.com .

17. Fra 1.1.2020 er det plikt til å delta på første og siste møte for O40 og O50 lagene.

18. Fra 1.1.2020 er Bergen Vest et nytt medlem av TFA. De er har også plikt til å delta på første møte og møte etter Bergen vest cup. 

19. Det er viktig at alle TFA medlemmer følger de oppdaterte reglene fra 1.1.2020. Brudd på regelverket vil bli behandlet på TFA møte i henhold til TFA`s retningslinjer. 

Møtereferat 08.05.2019

 

Tilstede: Nordavind, Minnal, TBUK, Stovner, Unique, LTSK, Youngstars, Noreel, Tamilsangam, Everest, 11 Stars, Drammen, Groruddalen.

 

 1. Spesifisering av regel:  Ingen spillere kan delta for et utenlandsk lag dersom deres eget lag har vært med i trekningen.
 2. Alle medlemmer skal sende inn en tilbakemelding ang. norwaytfa.com senest 1. August.
 3. Alle lag som får pallplassering i en turnering skal møte opp på utdelingen det handler om å vise respekt ovenfor vinnerne og arrangøren.
 4. Julio og Norris fra 11 stars samt Jathavan fra Lørenskog blir utesteng i en turnering.
 5. Everest blir bøtelagt med 5000kr for brudd på regel.
 6. Bergen vest blir invitert til neste TFA møte.
 7. Alle lag som har fått bøter skal betale dette inn senest neste TFA møte. Dette gjelder også de lagene som har mottatt dobbel innmeldingsavgift etter trekning. Halvparten av disse pengene skal betales inn til TFA som avtalt.

Overganger.

Sipiman Stovner til Lørenskog

Vidusan Stovner til Unique

Mayooran Stovner til Unique

Thanushan Stovner til Unique

Thusanth Stovner til Unique

Nirushnaharan Ntovner til Unique

Sarankan Drammen til Youngstars

Deetar Noreel til Youngstars

Garus Drammen til Youngstars

Peter Drammen til Youngstars

Pirasanth Minnal til Everest                      

Sarusan Everest til Nordavind

Thusy Youngstars til Stovner

Sivaram Stovner til Minnal                        

Shivasangar Stovner til Minnal

Thileepan Minnal til Noreel                      

Thusyanthan Youngstars til Stovner

Harry Nordavind til 11 Stars

John Nordavind til 11 Stars

Subee Stovner til 11 Stars

Amalnath Stovner til 11 Stars

Ravinath Minnal til 11 stars

Preben Everest til Minnal

Terens Youngstars til Everest

Møtereferat 05.12.2018

Tilstede: Noreel, Stovner, Everest, Minnel, Northboys, Lørenskog, Drammen, Unique, Youngstars, Tamil Sangam, TBUK, 11 Stars, Tsc, Groruddalen, SIA, Wonderers, Veitvet.

Cupdatoer 2019.

 • 18 – 19. Januar Wonderers Cup.
 • Tamilsangam 16, 17. Februar
 • Drammen cup 2 – 3. Mars
 • LTSK Cup 29 – 31. Mars
 • 19 – 22. April Everest Cup
 • 11 – 12. Mai Happy Kids Cup
 • 7 – 9. Juni Stovner cup (30.mai u21 & o50)
 • Aug – 1.Sept Noreel cup
 • 5 – 6. Okt. Nordavind Cup
 • 16 – 17. Nov Maveerar Cup
 1. Alle rapporter burde leses på tamilsk også under TFA møtene.
 2. U17 og U21 Skal følge akkurat de samme reglene som overage. (Eneste unntak er overgang)
 3. Sak om bruk av utestengt spiller (Cato). Ble vedtatt at Stovner må betale en bot på 5000kr til TFA. 7 av 8 stemte for boten.
 4. Alle supportere som ikke klarer å oppføre seg skal sendes ut av hallen umiddelbart både arrangør og klubb er ansvarlig for og få dette gjennomført.
 5. Kuma og Neethi hos Stovner er i utestengt 3 kamper. De kan ikke entre banen for noen Stovner lag inntil Stovner Giants har spilt minimum 3 kamper.
 6. Påminnelse om at spilleren må være registrert på lagliste for at kamper/turneringer skal ble beregnet sonet.
 7. Minst 1 av 2 representanter må være tilstede under hele TFA – møtet.