Møtereferat: 
Dato: 2021.09.22

 • Stovner cup
 • Rapport om hissig oppførsel fra Minnal mot dommer under u17 cup, Minnal tar til seg kritikken og skal følge det opp internt.
 • Ønske om flere vakter under kampene fra andre lag.
 • Tamil sangam cup
 • Lag som trekker seg i utide. Ønsker større økonomisk straff for lag som trekker seg etter trekning.
 • TFA fortsetter med dobbel innmeldingsavgift for de som trekker seg etter fristen.
 • Noreel cup
 • Bråk i u15 kamp mellom Unique og Stovner. Begge lagene tar dette til etterretning og prøver og jobbe med dette internt, slik at overage spillerne kan være bedre forbilder for de yngre i fremtiden.
 • Dommerinnsatsen blir kritisert under overage.
 • Bergenvest Cup
 • Uklart regel på formatet med 5er på kunstgress og 7er mål. I fremtiden følges bare vanlig 7er regel og dette blir oppdatert på TFA sine sider.
 • Ble litt forskjellige beskjeder om blandede lag fra Oslo. TFA vil minne alle klubbene om at det er deres eget ansvar og følge reglene og hvis de er usikre skal de høre med sin koordinator til TFA. Vi presiserer at det er ingen ledere som kan ta avgjørelse på vegne av hele TFA.
 1. Hastemøte. Man kan ikke ha regelendring under ett hastemøte.
 2. Over 50 ønsker at de har sin turnering før o40 slik at de har muligheten til å bidra der for å få til flere lag. TFA anbefaler også dette.
 3. Regelendring gjeldende fra 1.1.2022. Hvis ditt eget lag ikke stiller til en turnering utenfor Oslo/Viken kan du spille for ett annet lag. (Stemt for: Nordavind, Noreel, Stovner, Unique, Everest og Minnal).
 4. TCC arrangerer Maveerar cup 2021 13. 14 Nov. (Dato kan flyttes avhengig av hall)
 5. Everest cup 2022 blir flyttet til 12. 13 Mars i forbindelse med jubileum. Flyttes tilbake til påske igjen fra året etter.
 6. Ønske om å lage TFA cup for overage dersom det ikke blir flere cuper.
 7. Forslag om å ha leder for TFA, nedstemt.
 8. Bergenvest spurte om de kunne lage flere cuper i året, det kan de så lenge de overholder 2 ukers regelen.