Møtereferat:
Dato:05.02.2020  

Deltatt på møte:
Overage og barnelag: Noreel, Stovner, Drammen, Everest, Minnal, LTSK, 11-stars, Unique, Nordavind, Bergen Vest. Organisasjon: TBUK. O40/50 Lag: Stovner, Nordavind, Groruddalen, Wondres, Lørenskog, 11-stars, TSC,

  • Minnal turneringen arrangeres i vinterferie helgen fra og med 2021.
  • Youngstars må betale dobbel pris, for å delta i enhver TFA Reglement arrangerte turnering i hele 2021. Pengene går til klubbarrangøren.
  • Forslaget til Stovner angående barnefotball, ble nedstemt på møte men skal dette skal tas videre. Blir sendt en Mail angående dette, slik at alle klubber for snakket med medlemmene sine for å gi en tilbakemelding til TFA angående dette.. Dette skal sendes inn før neste. TFA Møte 06.05.2020 (Svarfrist: 01.05.2020).
  • Godt forslag av Nixon fra Stovner angående Futsalregler, men alle klubber virker veldig fornøyde med nåværende regler og dette skal opprettholdes videre.
  • Alle endringer på TFA’s hjemmeside skal godkjennes av alle medlemmer før den kan tilføyes på hjemmesidenfra og med 01.01.2020.
  • Alle O40/50 skal arrangere en cup, i samarbeid med alle klubber. (08.02.2020 10.00-13.00)..
  • Janakan fra Noreel legger ut den offisielle ballen (Futsal) som skal brukes i alle aldersklasser fra U7 til og med Overage.
  • TFA Kalenderen ble utlevert til alle klubber, den siste i papirversjon.. Fra og med 2021, kommer dette på hjemmesiden vår.