Tfa – Møtereferat 08.05.2019

Tilstede: Nordavind, Minnal, TBUK, Stovner, Unique, LTSK, Youngstars, Noreel, Tamilsangam, Everest, 11 Stars, Drammen, Groruddalen.

 

  1. Spesifisering av regel: Ingen spillere kan delta for et utenlandsk lag dersom deres eget lag har vært med i trekningen.
  1. Alle medlemmer skal sende inn en tilbakemelding ang. norwaytfa.com senest 1. August.
  2. Alle lag som får pallplassering i en turnering skal møte opp på utdelingen det handler om å vise respekt ovenfor vinnerne og arrangøren.
  3. Julio og Norris fra 11 stars samt Jathavan fra Lørenskog blir utesteng i en turnering.
  4. Everest blir bøtelagt med 5000kr for brudd på regel.
  5. Bergen vest blir invitert til neste TFA møte.
  6. Alle lag som har fått bøter skal betale dette inn senest neste TFA møte. Dette gjelder også de lagene som har mottatt dobbel innmeldingsavgift etter trekning. Halvparten av disse pengene skal betales inn til TFA som avtalt.

Overganger.

Sipiman Stovner til Lørenskog

Vidusan Stovner til Unique

Mayooran Stovner til Unique

Thanushan Stovner til Unique

Thusanth Stovner til Unique

Nirushnaharan Ntovner til Unique

Sarankan Drammen til Youngstars

Deetar Noreel til Youngstars

Garus Drammen til Youngstars

Peter Drammen til Youngstars

Pirasanth Minnal til Everest                      

Sarusan Everest til Nordavind

Thusy Youngstars til Stovner

Sivaram Stovner til Minnal                        

Shivasangar Stovner til Minnal

Thileepan Minnal til Noreel                      

Thusyanthan Youngstars til Stovner

Harry Nordavind til 11 Stars

John Nordavind til 11 Stars

Subee Stovner til 11 Stars

Amalnath Stovner til 11 Stars

Ravinath Minnal til 11 stars

Preben Everest til Minnal

Terens Youngstars til Everest