U17 og U21 Turneringsreglement

Turneringsreglement for Tamilfotballforbund for U17 og U21.  01.01.2020

  1. U17 og U21 har samme regler som Overage turneringsreglement med unntak av overgang regel.  U17 og U21  har ikke overgang regler. De kan delta på hvilken som helst klubb så lenge spilleren / spillerne sine navn er ikke levert til trekning.  Om det ble levert spilleren / spillerne sine navn til trekning og trekning ble gjennomført, kan ikke spilleren / spillerne delta på andre klubber.
  2. U21 og U17 spillerne får konsekvenser for sine sportslig og usportslige handlinger akkurat samme som Overage lager.  Vedtatt på TFA møte den 4. desember 2019, les referat.

OVERAGE Turneringsreglement 01.01.2020

Turneringsreglement for Tamilfotballforbund for OVERAGE, oppdatert 01.01.2020

1.  a. Alle lagene må levere inn navneliste før turneringen starter, om noen klubber melder inn to lager i samme gruppe, må klubben levere minst 5 spillerne sine navn før trekning finner sted. Det er kun navngitte spillere som kan delta i turneringen. Vi anbefaler å ta med legitimasjon (kopi av pass/bankkort/Godkjent ID) til alle turneringer. Arrangøren skal sørge for at bane forholdene er i forsvarsmessig stand til å spille fotballkamper.  

b.  Påmeldingsavgiften skal være betalt før trekning finner sted. Om noen lag trekker seg etter at trekning fant sted må lag / lagene som har trukket seg fra turneringen etter at trekning var ferdig må betale tilsvarende innmeldingsavgift (straffegebyr) til den klubben som arrangerer turneringen.

c.  Arrangør skal oppbevare alle navnelistene i lukket konvolutt.  

2. Alle spillere må ha riktig utstyr, og leggbeskytter er påbudt (unntak futsal). Alle skarpe gjenstander som øredobber, kjeder etc. er ikke tillatt. Lagene har selv ansvar for at dette er i orden før spillerne entrer banen.  

3. Hvert eget lag har ansvar for sine spillere, noe som innebærer at man selv bringer med seg førstehjelpsutstyr og borte drakter (dersom dette er mulig). Hvis ikke, skal turneringsarrangøren ha passende vester som kan benyttes. Arrangør skal også ha nødvendig førstehjelps utstyr. 

 4.  a.  Dersom et lag ikke har møtt opp innen tre minutter etter avsparkstidspunktet, vinner motstanderen på Walkover. Dette medfører da tre poeng og en seier på 3-0.  

b.  Dersom ingen av lagene møter opp innen tre minutter etter avsparkstidspunktet, ender kampen 0-0, og ingen av lagene tildeles poeng.  

c.  Hvis det er slik at et lag trekker seg underveis i gruppespillet og det påvirker utfallet til gruppe resultatet, skal lagets resultater strykes fra alle kamper i gruppespillet.   

5. Det er kun reservene og to trenere som kan oppholde seg ved benkene.  

 6. Antall spillere / reserver / spillerbytte/ minimum spilletid:  

Antall spillere:  

   Antall spillere / antall reserver:  

    A 1): 5’er fotball: 5 spillere på banen, og maks fem reserver. (De navngitte spillerne på spillelisten kan delta. Maks 10 spillernavn er tillatt).

     A 2): 7’er fotball: 7 spillere på banen, og maks fem reserver. (De navngitte spillerne på spillelisten kan delta. Maks 12 spillernavn er tillatt).

B)  Spillerbytte skal foregå slik:

B 1): Innendørsfotball / futsal: 5`er: Man kan bytte så mange ganger man ønsker, og spillerbyttene kan foregå under spillets gang. En spiller som blir byttet ut, må forlate banen før en ny spiller kan komme inn. Dersom denne regelen ikke overholdes, skal det bli tildelt gult kort. Under bytte av målvakt skal det være stans i spillet, og byttet skal foregå etter dommerens klarsignal.

 B 2:) Utendørs og innendørs: 7`er fotball: 7èr, det kun tillatt med tre spillerbytter. En spiller som blir byttet ut, kan ikke komme inn igjen i samme kamp. Spillerbytte skal skje ved stans i spillet, og etter klarsignal fra dommer. Dersom denne reglen ikke overholdes, skal det tildeles gult kort.

C: Spille tid:    

  C): 1: Innendørs og utendørs: minimum 10 min x 2 omganger.

  C): 2: Ved trekning skal arrangør avgjøre om det er ekstraomganger eller straffe i utslagsrundene utenom finalen. Ved uavgjort resultat på ordinære spilletid på finale skal ha 5 min x 2 omganger.  

7. Tilsnakk / Advarsel.  

A.  To gule kort i gruppespillet, fører til karantene i påfølgende kamp. F.eks. om spilleren får to gule kort i finalen (eller i siste kampen i serie) må spilleren sitt navn må være påført til neste turnering navneliste og sone straffen.  

B.  Dersom en spiller kun har ett gult kort i gruppespillet, vil det bli slettet før sluttspillet.  

C. Ved rødt kort vil spilleren bli utestengt i neste kamp.  

D. Usportslig oppførsel som slåssing på banen/ spytting mot spillere/dommere/trenere osv vil føre til utestengning av resten av turneringen og dommeren avgjør om hendelsen er usportslig. (Arrangør er pliktig til å sende turneringsrapport og dommerrapport til TFA og på neste TFA møte vil det bli vurdert om ytterligere blir straffet eller ikke)   

 8. Innendørsfotball

 A. Gult kort: spilleren som får gult kort må ut av banen og laget må spille de påfølgende to minutter av spillet med en spiller mindre. Spilleren som fikk gult kort kan ikke benyttes i de to minuttene (må sone ferdig de to minuttene). Hvis motstanderen scorer et mål før de to minuttene er fullført, blir karantenen opphevet for laget som sender inn andre spiller enn den utviste spilleren. 

B. Rødt kort: spilleren som får rødt kort er utvist resten av kampen (ved usportslig opptreden fører det til utestengelse av respektive spilleren resten av turneringen) og laget må spille de påfølgende fem minuttene av kampen med en spiller mindre. Karantenen blir ikke opphevet om motstanderen scorer et mål. 

C. Keeperen kan kun ha ballen i 4 sekunder (henda eller beina). Dommeren vil blåse indirekte frispark ved overtredelse av denne reglen fra der keeperen hadde ballen. Når keeperen er over midtbane streken gjelder ikke 4 sekunders reglen.   

  D. Hvis ballen var ut av spill, har keeperen ikke lov å bruke fot.  Dvs keeperen må kaste ballen med hånd innenfor midtlinjen. Når keeper fanger ballen ved angrep, kan kaste ballen over hele banen, men om ballen går rett i mål uten å bli rørt av medspiller eller motspilleren, blir mål underkjent. Om keeperen sparket ballen med fot (når keeper fanger ballen ved angrep) og går ballen rett i mål, blir målet godkjent.

E. Det skal benyttes futsal ball.  

9. Poengfordelingen foregår på følgende måte:  

 A.  Seier: tre poeng   B. Uavgjort: ett poeng.   C: Tap: null poeng.  

 10. Dersom to lag står med like mange poeng etter gruppespillet, vil vinneren bli kåret på følgende måte og rekkefølge: Ved beregning av målforskjell: dersom to lag fra samme klubb kommer inn under samme gruppe så vil resultat mot det ene laget bli stryket.  

 A.  Innbyrdes oppgjør.  B. Målforskjell – (ved beregning av målforskjell tar vi med alle lagene som er i gruppen).  C. Antall scorede mål (mest scorede lag blir vinner).  D. Antall sluppede mål (det laget som har sluppet inn minst mål blir vinner).  E. Straffesparkkonkurranse  

11. Dersom tre eller flere lag står med like mange poeng etter gruppespillet, vil vinneren bli kåret på følgende måte og rekkefølge:  

 a. Innbyrdes oppgjør.  b. Målforskjell – (ved beregning av målforskjell, regnes kun målene til de innblandede lagene med.)  c. Antall scorede mål (mest scorede lag blir vinner).   d. Antall sluppede mål (det laget som har sluppet inn minst mål blir vinner).  e. Straffesparkkonkurranse   

12: Straffespark konkurranse:

 Ved uavgjorte kamper i sluttspillet, avgjøres kampen i en straffesparkkonkurranse (henvises til punkt 6. c. 2.). Med unntak av finalene hvor det spilles ekstraomganger på 2×5 min før straffesparkkonkurranse blir gjennomført.

 Straffesparkkonkurranse vil foregå på følgende måte:

 Innendørs fotball ( 5 èr) : Hvert lag velger 3 spillere i 5’er fotball (hvem som helst fra innleverte lagliste,(vedtatt: møtereferat: 2019.12.04, punkt 6). Rekkefølgen fra de første (obligatoriske 3 i innendørs) sparkene kan endres. a) Det tas tre straffespark hver og dersom det er uavgjort skal det tas en og en med to nye spillerne (når de første 3 spillerne som tok straffe i begynnelsen, kan ikke ta straffe på nytt før 2 nye spillerne har tatt straffe, dvs det må gjennomføres straffespark konkurranse med 5 forskjellige spillerne). Er det fortsatt uavgjort etter at 5 forskjellige spillerne har gjennomført straffe, så fortsetter straffespark konkurransen en om gangen med fem forskjellige spillerne på ny runde, vedtatt: møtereferat: 2019.12.04, punkt 6.                                                  

Straffespark innendørs: tas fra bua (6 meter), ikke «rette» streken som er 7 meter (vedtatt: møtereferat: 2019.12.04, punkt 6).                                                                                              

b). Utendørs fotball ( 7 èr): Hvert lag velger 5 spillere i 7’er fotball til å gjennomføre straffesparkkonkurransen. De 5 av 7 spillerne som var i banen da kampen ble avblåst av dommer skal ta straffesparkene først. vedtatt: møtereferat: 2019.12.04, punkt 6.  Rekkefølgen fra de 5 første sparkene kan endres (obligatoriske 5 straffer i 7 `er).  Det tas 5 straffespark hver og dersom det er uavgjort skal det tas en mot en, er det uavgjort, en mot en igjen, med to nye spillerne (som var i banen da kampen ble avblåst. Når de første 5 spillerne som tok straffe i begynnelsen, kan ikke ta straffe på nytt før resten av 2 spillerne som var i banen har gjennomført straffespark konkurransen. Det vil si, det må gjennomføres straffespark konkurranse med 7 forskjellige spillerne som var i banen da kampen ble avblåst). Er det fortsatt uavgjort etter at 7 forskjellige spillerne som var i banen da kampen ble avblåst, har gjennomført straffe, så fortsetter straffespark konkurransen en mot en med samme spillerne som var i banen ved kampslutt. vedtatt: møtereferat: 2019.12.04, punkt 6

c ). Innendørs (5 èr): Keeperen som starter ved straffespark konkurransen må vedkommende fullføre hele straffespark konkurransen.   vedtatt: møtereferat: 2019.12.05, punkt 6.

Utendørs (7 èr): Keeper (må være en av de 7 spillerne som var i banen da kampen ble slutt) som starter ved straffespark konkurransen og må vedkommende fullføre hele straffespark konkurransen.   vedtatt: møtereferat: 2019.12.04, punkt 6.

 13. Ingen andre enn vakter har tillatelse til å gå inn på banen under masseansamling. Alle supportere som ikke klarer å oppføre seg skal sendes ut av hallen / bane området umiddelbart, både arrangør og klubb er ansvarlig for og få dette gjennomført ( vedtatt 05.12.18, se referat ). 

 14. Dersom laget er uenig i en avgjørelse og ønsker å protestere på det, skal dette gjøres innen 30 – tretti – minutter etter kampslutt. Der vil også komme et gebyr på kr. 1000,- ved klage. Får man derimot medhold, vil beløpet bli refundert. Om klageren ikke fikk medhold og mener at arrangør avgjørelsen er feil, kan klageren sende klagen til TFA og saken vil bli tatt opp på neste TFA møte.  

 15. Innmeldingsavgift: 600 KR