TFA møteregler

 1. Alle medlemmer i TFA har plikt (obligatorisk) til å delta på de 4 oppsatte møtene per kalender år. Over 40/50 har plikt (obligatorisk) å delta første og siste oppsatte TFA møter og Over 40/50 oppfordres til å delta på de oppsatte andre møte og tredje møte også. Vedtatt: Møtereferat 4/12/19 Bergen Vest har plikt til å delta første oppsatte TFA møte og har også plikt til å delta TFA møte som blir etter Bergen Vest Turneringen. Vedtatt: Møtereferat 4/12/19.
 2. TFA møte varer minst 3 timer.  En av klubben representant være til stede til møte er ferdig. Om begge representanter enten de ikke møte opp eller begge representanter forlater før møte er ferdig, den tilhørende klubben (her gjelder for klubbene som IKKE arrangør turnering) må betale dobbelt innmeldingsavgift til alle neste år turneringene. Om begge representanter enten de ikke møte opp eller begge representanter forlater før møte er ferdig, får den tilhørende klubben (her gjelder for klubbene som arrangør turnering) halv innmeldingsavgift av alle medlemmer av TFA til neste år klubben turnering.
 3. Møtereferat blir sendt til klubbene 14 dager etter at møte ble avviklet. .
 4. Alle klubbene har rett å ha med seg to representanter til møte, kun en representant har uttalelsestett under møte. Det er kun en av de to representanter som har rett å stemme når saker blir vedtatt eller avgjort med stemmegivning under møte.
 5. Kommentar, forslag osv må være sent til post@norwaytfa.com 3 dager før neste TFA møte finner sted (se datoer for neste TFA møte i hoved meny eller siderbar meny). 
 6. Agenda til neste TFA møte blir sendt til klubbene seinest 24 timer før neste TFA møte finner sted.
 7. Det er kun EN representant har uttalelserett under møte.
 8. De klubbene som har overage lag må en av de to representanter være enten en aktiv overage spiller eller en aktiv spillende overage trener. 
 9. De klubbene som har overage lag som har uttalelserett og stemmerett når det en sak handler om overage lag eller en overage spiller.
 10. Stemmerett: Ved saker som angår Overage er det kun overage spillerne / aktivt spillende trener som har stemmerett. Om representert overage spilleren fra en klubb er ikke tilstedeværende under møtet, har den andre representert styremedlem/ klubbmedlem som ikke er overage spiller / aktivt spillende trener har IKKE stemmeretten ovenfor overage saker. Om overage spiller / overage aktivt spillende trener er ikke representert under møte, mister den representert klubben stemmeretten. TFA oppfordrer sterkt at den representert overage spilleren / aktivt spillende treneren blir til møtet er ferdig.
 11. Klubbene som har O30, O40 og O50 har stemmerett ovenfor saker som kun gjelder de over-nevnte lagene. Det vil si, andre klubber som ikke har en av de over-nevnte lagene, har ikke stemmerett ovenfor saker som gjelder de.
 12. Sakene som gjelder U7 – U21 har kun en representant uttalelsestett og stemmerett. Dette gjelder alle saker.