TFA- Møtereferat. 08.02.2017

Tilstede:

Minnal, Stovner, Tamisangam, Drammen, Noreel, Lørenskog, TBUIK, Northboys og 11 stars.

 • Everest har fortsatt ikke betalt boten på 5000 kr. Siste frist til å betale er på Minnal cup 25.02.2017.
 • De lagene som fortsatt ikke har betalt medlemskontingenten på cupdagene betaler da dobbelt.
 • Forslag fra Tamilsangam om å ta med et samlet norsk lag til cup i utlandet (f.eks Sveits) i samarbeid med TFA. Vi ber alle lag diskutere dette internt og komme med tilbakemeldinger.
 • TFA ber alle medlemmer vennligst møte opp på neste møte da en del forslag over regelendringer vil bli stemt over:
 • Bytte ut den nåværende innendørsfotballen med futsalball.
 • 2 min utvisninger på gule kort men kan sette inn den 5.spilleren igjen dersom motstander scorer innenfor disse 2 minuttene.
 • 5 minutters utvisninger på røde kort men spilleren som har fått rødt kort kan ikke komme inn igjen.
 • Keeperen har ikke lov til å bruke mer enn 4 sekunder med ballen.

TFA- Møtereferat. 06.12.2017

Tilstede på møte: Drammen, Noreel, Stovner, North Boys, TBUK, Minnal, Lørenskog, Everest,Tamil Sangham,11- Stars

 • Leste opp referatet fra North Boys Cup 2017, deretter leste vi opp referatet fra Maveerar Cup 2017.
 • U15 og nedover (U13, U11, U9, U7) er påbudt kun med Futsalball under alle inne turneringer.
  – U17 og Overage er påbudt med alle regler som er skrevet ned av TFA. Fra og med nå, må også U17 ha en dommergodkjent dommer hver turnering.
 • Samtale skal tas med ALLE O40 lag om de vil komme inn i TFA. De er også invitert til neste TFA- møte.(Må sendes en mail til dem).
·                 U7 ·                 U11 ·                 U15
·                 U9 ·                 U13 ·                 U17
 • Her over ser dere hvordan cuper skal være planlagt om det er 2-dagsturnering. U7, U11 og U15 en dag og neste dag blir det da U9, U13 og U17. Overage kan være på hvilken som helst dag.
  – Hvis det er noen som skal ha ENDAGSTURNERING, blir rekkefølgen slik.  De starter med eks: U7 -> U11 -> U15 -> U9 -> U13 -> U17. At det blir den ene dagen først også følger den andre dagen etter, bare at dette skjer på samme dag og ikke over to dager. Så lenge de har opprettholdt rekkefølgen.
 • Skal opprette en gruppe for dommere og dommerkurs. Balan(TamilSangham) har fått ansvaret for å sende ut et skjema til alle lag, som kan skrive på alle dommerne de har i klubben. Så kan disse kan bli brukt til alle cupene fremover. Så får alle klubbene en oversikt over hvem de kan spørre til sine egne cuper.
 • Shivaram(Minnal) saken er helt død etter manglede opplysninger.
 • TFA Kalender er skrevet ned med alle datoer for 2018.
 • Tamilsangham sin sommerturnering 2018 blir fullpris for påmeldingsavgiften.
 • Fra og med 2018, hvis ikke et lag møter opp på et TFA møte, er det halvpris på alle lagets turneringer året etter.
 • 2018, møtedatoer: 02, 03.05, 13.09 og 06.12 // 2018. Det er satt opp 4 møter. Det er obligatorisk og møte opp de to timene som er satt opp. Drar man tidligere enn den gitte tiden, telles ikke oppmøte for denne klubben.

500kr betales i kontant neste TFA- Møte. (08.02.18)