Referat -02/05/2018:

TFA representanter til stede: Noreel, Lørenskog, Stovner, Northboys, Tamilsk barn og ungdoms idretts klubb, Drammen, Everest, 11-stars og Minnal, Tamilsangam, Youngstars og Illanthalir.

O40 representanter: TSC, Groruddalen, Lørenskog, Youngstars, 11-Stars, Northboys.

Saker: 

 • O40: Delta i TFA og følge et revidert TFA regel for O40 og O50.

Vedtak:

 • Lagene blir med i TFA med et revidert regle. O40 og O50 gruppen utarbeider det. (5 lag for og 4 i mot)
 • Ingen medlemsavgift for lagene som kun har O40 og O50 lag
 • O40 og O50 cup arrangør er også pliktig til å sende turnerings rapport innen 2 uker etter endt cup.
 • Stemt at grensen for deltagelse skal ses på årstall. (7 stemmer for) Spiller lista med alle navn skal leveres før kampstart (4 av 7 for) Fra Stovner cup gjelder TFA regler.
 • Everest cup påmeldingsavgift. Grunnet at Everest ikke deltok på 1 av 4 TFA møter i 2017, skal de ta halv medlemsavgift fra alle lagene for deres cup i 2018.  

Vedtak

Alle lag skal betale halvpris for Everest cup 2018. (7 stemmer for)

 • Regel 4 må gjøres om pga feiltolkning under Everest cup.
 • Vedtak: 

Ingen endring vedtak. Enighet at lagene som ønsker endring sender inn forslag til neste TFA møte. 

 • Klage angående usportslig oppførsel med video bevis fra Everest cup angående Thanu.

Vedtak: 

Video bevis avvist da dette er filmet privat og TFA kan kun straffe ut ifra arrangør rapport og dommer rapport slik som i tidligere tilfeller.

 • Klage angående selvmål av Noreel spiller i Everest 2018.

Vedtak: 

Dette er ingen regelbrudd. Et usportslig oppførsel av spiller, klubben har tatt grep og straffet spilleren. Hvis noe ønsker noe straff angående slikt kan det sendes forslag til neste TFA møte.

 • Lørenskog cup U11-U15, klage på at de ikke følget TFA regel.

Vedtak: 

Ingen avgjørelse på denne klagen da Lørenskog ikke hadde sendt fullstendig rapport enda, da dette TFA møte var før fristen for rapporten. Saken blir sett på neste TFA møte.

Lørenskog fikser ny reglement med det som mangler og sender forslag til neste TFA møte. Lørenskog tar også ansvar for å ordne ny webside for TFA, dette er godtatt av TFA represtanter. 

 • Overganger:

Sarushan Balachandran fra Minnal United til Everest

Preben T. Kumarasamy fra Minnal United til Everest

Dennis Sritharan fra Minnal United til Everest

Mathusan Siva fra Drammen SK til Noreel SK

Nanthujan Nanthapalen fra Stovner til Noreel SK

Icen fra Minnal United til Everest

Sivaram Sivasubramaniam fra Minnal United til Stovner

Gajan Rajah fra Everest til Northboys (sendt mail 16/04/2018, ikke lest opp på møte)