Tfa møtedatoer og tid (obligatorisk)

Onsdag 05.02.2020  kl. 18:30

Onsdag 06.05.2020  kl. 18:30

Onsdag 16.09.2020 kl. 18:30

Onsdag 09.12.2020  kl. 18:30

Frist til å sende møtereferat til medlemmer

Onsdag 19.02.2020    kl.18:30

Onsdag 20.05.2020    kl. 18:30

Onsdag 30.09.2020    kl. 18:30

Onsdag 23.12.2020    kl. 18:30

* Forslag eller saker som ønskes å bli tatt på neste TFA møte, må være sendt til post@norwaytfa.com,  3 dager før neste TFA møte finner sted. (Se på undermenyen på TFA for møtedatoer og tider). 

* Møte-agenda til neste TFA møte blir sendt til TFA medlemmene 24 timer før neste TFA møte finner sted. 

TFA møteregler

Mer bilder av Drammen Cup 2019 klikk her

 

Drammen Tamil Sports klubb