Tfa møtedatoer og tid (obligatorisk)

Onsdag 22.09.2021  kl. 18:30

Onsdag 08.12.2021  kl. 18:30

Onsdag 02.02.2022 kl. 18:30

Onsdag 04.05.2022  kl. 18:30

Frist til å sende møtereferat til medlemmer

Onsdag 29.09.2021   kl.18:30

Onsdag 15.12.2021    kl. 18:30

Onsdag 09.09.2020    kl. 18:30

Onsdag 11.05.2022    kl. 18:30

* Forslag eller saker som ønskes å bli tatt på neste TFA møte, må være sendt til post@norwaytfa.com,  3 dager før neste TFA møte finner sted. (Se på undermenyen på TFA for møtedatoer og tider). 

* Møte-agenda til neste TFA møte blir sendt til TFA medlemmene 24 timer før neste TFA møte finner sted. 

TFA møteregler

Mer bilder av Drammen Cup 2019 klikk her

 

Drammen Tamil Sports klubb