Dagens Praksiserende (godkjente) Turneringsreglement-for-Tamilfotballforbund

Revidert av TFA møte 29/03/2017

Overage turneringsreglement

Turneringsreglement for Tamilfotballforbund –Revidert TFA møte 29/03/2017

1. a. Alle lagene må levere inn navneliste før turneringen starter, og det er kun navngitte spillere som kan delta i turneringen. b. Påmeldingsavgiften skal være betalt før laget entrer banen. c. Arrangør skal oppbevare alle navnelistene i lukket konvolutt.

2. Alle spillere må ha riktig utstyr, og leggbeskytter er påbudt (unntak futsal). Alle skarpe gjenstander som øredobber, kjeder etc. er ikke tillatt. Lagene har selv ansvar for at dette er i orden før spillerne entrer banen.

3. Hvert eget lag har ansvar for sine spillere, noe som innebærer at man selv bringer med seg førstehjelpsutstyr og borte drakter (dersom dette er mulig). Hvis ikke, skal turneringsarrangøren ha passende vester som kan benyttes. Arrangør skal også ha nødvendig førstehjelps utstyr.

4. a. Dersom et lag ikke har møtt opp innen tre minutter etter avsparkstidspunktet, vinner motstanderen på Walkover. Dette medfører da tre poeng og en seier på 3-0. b. Dersom ingen av lagene møter opp innen tre minutter etter avsparkstidspunktet, ender kampen 0-0, og ingen av lagene tildeles poeng. c. Hvis det er slik at et lag trekker seg underveis i gruppespillet og det påvirker utfallet til gruppe resultatet, skal lagets resultater strykes fra alle kamper i gruppespillet.

5. Det er kun reservene og to trenere som kan oppholde seg ved benkene.

6. Antall spillere / reserver / spillerbytte/ minimum spilletid:

Turneringene skal arrangeres for aldersgrupper Under 7/9/11/13/15 og 17. I klassene U7 og U9 skall lagene spille mot hverandre. Fra og med under11 skal det kåres en vinner av turneringen.

Antall spillere:

5’er fotball: 5 spillere på banen, og maks fem reserver. 7’er fotball: 7 spillere på banen, og maks fem reserver. 9’er fotball: 9 spillere på banen, og maks syv reserver.

Spillerbytte skal foregå slik:

a. I 5`er fotball/futsal kan man bytte så mange ganger man ønsker, og spillerbyttene kan foregå under spillets gang. En spiller som blir byttet ut, må forlate banen før ny spiller kan komme inn. Dersom denne reglen ikke overholdes, skal det bli tildelt gult kort. Under bytte av målvakt skal det være stans i spillet, og bytte skal foregå etter dommerens klarsignal. b. I 7`er og 9`er fotball er det kun tillatt med tre spillerbytter. En spiller som blir byttet ut, kan ikke komme inn igjen i samme kamp. Spillerbytte skal skje ved stans i spillet,
og etter klarsignal fra dommer. Dersom denne reglen ikke overholdes, skal det tildeles gult kort.

Spille tid:

a. Innendørs og utendørs: minst 10min x 2 omganger. b. Ved trekning skal arrangør avgjøre om det er ekstraomganger eller straffe i utslagsrundene utenom finalen. Finalen skal ha ekstraomganger.

7. Tilsnakk / Advarsel.

a. Advarsel med kort skal gis fra og med aldersklasse u13. b. To gule kort i gruppespillet, fører til karantene i påfølgende kamp. c. Dersom en spiller kun har ett gult kort i gruppespillet, vil det bli slettet før sluttspillet. d. Ved rødt kort vil spilleren bli utestengt i neste kamp. e. Usportslig oppførsel som slåssing på banen/ spytting mot spillere/dommere/trenere osv vil føre til utestengning av resten av turneringen. Dommeren avgjør om hendelsen er usportslig.

8. Innendørsfotball (futsal):

a. Gult kort: spilleren som får gult kort må ut av banen og laget må spille de påfølgende to minutter av spillet med en spiller mindre. Spilleren som fikk gult kort kan ikke benyttes i de to minuttene. Hvis motstanderen scorer et mål før de to minuttene er fullført, blir karantenen opphevet. b. Rødt kort: spilleren som får rødt kort er utvist resten av kampen og laget må spille de påfølgende fem minuttene av kampen med en spiller mindre. Karantenen blir ikke opphevet om motstanderen scorer et mål. c. Keeperen kan kun ha ballen i 4 sekunder (henda eller beina). Dommeren vil blåse indirekte frispark ved overtredelse av denne reglen fra der keeperen hadde ballen. Når keeperen er over midtbane streken gjelder ikke 4 sekunders reglen. d. Det skal benyttes futsal ball.

9. Poengfordelingen foregår på følgende måte:

a. Seier: tre poeng b. Uavgjort: ett poeng c. Tap: null poeng.

10. Dersom to lag står med like mange poeng etter gruppespillet, vil vinneren bli kåret på følgende måte og rekkefølge: Ved beregning av målforskjell: dersom to lag fra samme klubb kommer inn under samme gruppe så vil resultat mot det ene laget bli stryket.

a. Innbyrdes oppgjør. b. Målforskjell – (ved beregning av målforskjell tar vi med alle lagene som er i gruppen) c. Antall scorede mål (mest scorede lag blir vinner) d. Antall sluppede mål (det laget som har sluppet inn minst mål blir vinner) e. Straffesparkkonkurranse

11. Dersom tre eller flere lag står med like mange poeng etter gruppespillet, vil vinneren bli kåret på følgende måte og rekkefølge:

a. Innbyrdes oppgjør b. Målforskjell – (ved beregning av målforskjell, regnes kun målene til de innbandede lagene med.) c. Antall scorede mål (mest scorede lag blir vinner) d. Antall sluppede mål (det laget som har sluppet inn minst mål blir vinner) e. Straffesparkkonkurranse

12. Ved uavgjorte kamper i sluttspillet, avgjøres kampen i en straffesparkkonkurranse. Med unntak av finalene hvor det spilles ekstraomganger på 2×5 min.

Straffesparkkonkurranse vil foregå på følgende måte: Hvert lag velger 3 spillere i 5’er fotball og 5 spillere i 7’er fotball, til å gjennomføre straffesparkkonkurransen. Spillerne kan velges mellom de som de som har deltatt i kampen, uansett om de befant seg på banen eller på benken da kampen ble avblåst. Rekkefølgen fra de første (obligatoriske 3 i innendørs og 5 straffer i 7er) sparkene kan endres.

a. 5’er fotball: Det tas tre straffespark hver og dersom det er uavgjort skal det tas en og en. b. 7’er / 9’er fotball (både inne og ute): Det tas fem straffespark hver og dersom det er uavgjort skal det tas en og en.

13. Ingen andre enn vakter har tillatelse til å gå inn på banen under masseansamling. Klubbene har selv ansvar for sine egne supportere. De som ikke overholder disse reglene, kan bli sendt ut av turneringsområdet.

14. Dersom laget er uenig i en avgjørelse og ønsker å protestere på det, skal dette gjøres innen 30 – tretti – minutter etter kampslutt. Der vil også komme et gebyr på kr. 1000,- ved klage. Får man derimot medhold, vil beløpet bli refundert.

15. Innmeldingsavgift: Max 600kr.

Aldersbestemt Turneringsreglement 

Revidert av TFA møte 29/03/2017

1. a. Alle lagene må levere inn navneliste før turneringen starter, og det er kun navngitte spillere som kan delta i turneringen. Vi anbefaler å ta med legitimasjon (kopi av pass/bannkort/Godkjent ID) til alle turneringer. Arrangøren skal sørge for at bane forholdene er i forsvarsmessig stand til å spille fotballkamper. b. Påmeldingsavgiften skal være betalt før laget entrer banen. c. Arrangør skal oppbevare alle navnelistene i lukket konvolutt. 2. Alle spillere må ha riktig utstyr, og leggbeskytter er påbudt (unntak futsal). Alle skarpe gjenstander som øredobber, kjeder etc. er ikke tillatt. Lagene har selv ansvar for at dette er i orden før spillerne entrer banen.
3. Hvert eget lag har ansvar for sine spillere, noe som innebærer at man selv bringer med seg førstehjelpsutstyr og borte drakter (dersom dette er mulig). Hvis ikke, skal turneringsarrangøren ha passende vester som kan benyttes. Arrangør skal også ha nødvendig førstehjelps utstyr.
4. a. Dersom et lag ikke har møtt opp innen tre minutter etter avsparkstidspunktet, vinner motstanderen på Walkover. Dette medfører da tre poeng og en seier på 3-0. b. Dersom ingen av lagene møter opp innen tre minutter etter avsparkstidspunktet, ender kampen 0-0, og ingen av lagene tildeles poeng. c. Hvis det er slik at et lag trekker seg underveis i gruppespillet og det påvirker utfallet til gruppe resultatet, skal lagets resultater strykes fra alle kamper i gruppespillet. 5. Det er kun reservene og to trenere som kan oppholde seg ved benkene.
6. Antall spillere / reserver / spillerbytte/ minimum spilletid:
Turneringene skal arrangeres for aldersgrupper Under 7/9/11/13/15 og 17. I klassene U7 og U9 skall lagene spille mot hverandre. Fra og med under11 skal det kåres en vinner av turneringen.
Antall spillere:
5’er fotball: 5 spillere på banen, og maks fem reserver. 7’er fotball: 7 spillere på banen, og maks fem reserver.
Spillerbytte skal foregå slik:
Utendørs og Innendørsfotball: Man kan bytte så mange ganger man ønsker, og spillerbyttene kan foregå under spillets gang. En spiller som blir byttet ut, må forlate banen før en ny spiller kan komme inn. Dersom denne regelen ikke overholdes, skal det bli tildelt gult kort. Under bytte av målvakt skal det være stans i spillet, og byttet skal foregå etter dommerens klarsignal.

Spille tid:
a. Fra U7 til U13 minst 8 (åtte) minutter x 2 (minst 16 minutter) U15 og U17 minst 10 (ti) minutter x 2 (minst 20 minutter) b. Ved trekning skal arrangør avgjøre om det er ekstraomganger eller straffe i utslagsrundene utenom finalen. Finalen skal ha ekstraomganger. 7. Tilsnakk / Advarsel.
a. Advarsel med kort skal gis fra og med aldersklasse u13. b. To gule kort i gruppespillet, fører til karantene i påfølgende kamp. c. Dersom en spiller kun har ett gult kort i gruppespillet, vil det bli slettet før sluttspillet. d. Ved rødt kort vil spilleren bli utestengt i neste kamp. e. Usportslig oppførsel som slåssing på banen/ spytting mot spillere/dommere/trenere osv vil føre til utestengning av resten av turneringen. Dommeren avgjør om hendelsen er usportslig.
8. Innendørsfotball (gjelder fra U-11 og oppover):
a. Gult kort: spilleren som får gult kort må ut av banen og laget må spille de påfølgende to minutter av spillet med en spiller mindre. Spilleren som fikk gult kort kan ikke benyttes i de to minuttene. Hvis motstanderen scorer et mål før de to minuttene er fullført, blir karantenen opphevet. b. Rødt kort: spilleren som får rødt kort er utvist resten av kampen og laget må spille de påfølgende fem minuttene av kampen med en spiller mindre. Karantenen blir ikke opphevet om motstanderen scorer et mål. c. Keeperen kan kun ha ballen i 4 sekunder (henda eller beina). Dommeren vil blåse indirekte frispark ved overtredelse av denne reglen fra der keeperen hadde ballen. Når keeperen er over midtbane streken gjelder ikke 4 sekunders reglen. d. Det skal benyttes futsal ball.
9. Poengfordelingen foregår på følgende måte:
a. Seier: tre poeng b. Uavgjort: ett poeng c. Tap: null poeng.
10. Dersom to lag står med like mange poeng etter gruppespillet, vil vinneren bli kåret på følgende måte og rekkefølge: Ved beregning av målforskjell: dersom to lag fra samme klubb kommer inn under samme gruppe så vil resultat mot det ene laget bli stryket.
a. Innbyrdes oppgjør. b. Målforskjell – (ved beregning av målforskjell tar vi med alle lagene som er i gruppen) c. Antall scorede mål (mest scorede lag blir vinner) d. Antall sluppede mål (det laget som har sluppet inn minst mål blir vinner) e. Straffesparkkonkurranse

11. Dersom tre eller flere lag står med like mange poeng etter gruppespillet, vil vinneren bli kåret på følgende måte og rekkefølge:
a. Innbyrdes oppgjør b. Målforskjell – (ved beregning av målforskjell, regnes kun målene til de innbandede lagene med.) c. Antall scorede mål (mest scorede lag blir vinner) d. Antall sluppede mål (det laget som har sluppet inn minst mål blir vinner) e. Straffesparkkonkurranse 12. Ved uavgjorte kamper i sluttspillet, avgjøres kampen i en straffesparkkonkurranse. Med unntak av finalene hvor det spilles ekstraomganger på 2×5 min.
Straffesparkkonkurranse vil foregå på følgende måte: Hvert lag velger 3 spillere i 5’er fotball og 5 spillere i 7’er fotball, til å gjennomføre straffesparkkonkurransen. Spillerne kan velges mellom de som de som har deltatt i kampen, uansett om de befant seg på banen eller på benken da kampen ble avblåst. Rekkefølgen fra de første (obligatoriske 3 i innendørs og 5 straffer i 7er) sparkene kan endres.
a. 5’er fotball: Det tas tre straffespark hver og dersom det er uavgjort skal det tas en og en. b. 7’er / 9’er fotball (både inne og ute): Det tas fem straffespark hver og dersom det er uavgjort skal d tas en og en.
13. Ingen andre enn vakter har tillatelse til å gå inn på banen under masseansamling. Klubbene har selv ansvar for sine egne supportere. De som ikke overholder disse reglene, kan bli sendt ut av turneringsområdet.
14. Dersom laget er uenig i en avgjørelse og ønsker å protestere på det, skal dette gjøres innen 30 – tretti – minutter etter kampslutt. Der vil også komme et gebyr på kr. 1000,- ved klage. Får man derimot medhold, vil beløpet bli refundert.
15. Innmeldingsavgift:
U7 og U9 max NOK 300,- U11 og U13 max NOK 400,-