Referat 28.07.2021

Møtereferat TFA  28.07.2021

Oppmøte:

Lørenskog, Noreel, Unique, Everest, Stovner, 11-Stars, Drammen, Youngstars, Tamil Sangham, North Boys, TBUK, Minnal

Over 35: Lørenskog, Stovner, Groruddalen, Youngstars, 11-Stars, Minnal

Agenda:

Tamil Sangham blir med i TFA igjen, må betale kontigenten for 2019 og 2020, siden de valgte å gå ut selv. Betales innen 15. August(1000kr)

Ny regel:

Fra og med 01.01.2022,

Hvis et lag/arrangør velger å melde seg ut av TFA så er det ingen vei tilbake.

  • Unntak: Hvis en klubb sender inn en offisiell mail om at de ikke har lag grunnet spillermangel eller andre årsaker, så er dem satt i «pause» og kan komme tilbake senere i tid. Hvis en spiller (O18 År)  fra denne klubben vil spille for en annen klubb, må den fortsatt sende inn overgang og følge overgangsvinduet.

Tamil Sangham har sendt inn Mail at de offisielt blir med i TFA igjen og må sende inn turnerings datoene sine snarest.

Tamil Sangham arrangeres under TFA regler 15. August

Under 35(1987 og yngre)

Over 35(1986 og eldre)

All innmelding blir digitalt og forklart 8. august.

11’er Cup

Regler:

  • Maks 18-mannstropp
  • 5 bytter i 3 runder
  • Hvis det et lag stiller med 2 lag, skal 11 spillere leveres ved trekning.

Stovner Cup arrangeres med Covid-19 restriksjoner. Husk å notere mobilnummer for hver enkelt spiller på spillelisten.

Nixon fortsetter som Webansvarlig og blir med i TFA møter videre.